Translate

Sunday, March 19, 2017

Thierry Baudet, een fascist?

Naar aanleiding van mijn vorige blogpost over de ideeën van Thierry Baudet over de vorming van een zakenkabinet, raakte ik in discussie met een aantal mij goed bekende twitteraars. Tot mijn verbazing noemde Leo Lewin (@leolewin) Thierry ronduit een racist, seksist, nationalist en antidemocraat, daarin bijgestaan door Carla Wijnmalen (@CarlaWijn).

Beide twitteraars respecteer ik zeer en hun mening neem ik volkomen serieus. Gevraagd naar de motivatie van hun standpunt stuurde Carla mijn een link waar ik een, op het eerste gezicht, indrukwekkende lijst van beschuldigingen vond. Ik schrok er van maar ik reageerde er niet direct inhoudelijk op. Toch maar even laten bezinken.

Ik ben het stuk, getiteld: "Is Thierry Baudet een fascist 2.0? Echt niet?", gaan lezen en keek gewoontegetrouw naar de naam van de auteur. Die verschuilt zich achter de naam "Ikje Ergens". Zo 1-2-3 kon ik er niet achter komen wie dat in werkelijkheid is en daarom beschouw ik het als een anoniem stuk. (Mijn excuus Ikje, als dit je werkelijke naam is). Beschuldigingen door een anonieme auteur, daar houd ik niet van.

Het stuk deed me denken aan de affaire met de criminoloog Wouter Buikhuisen, die vanwege een voor "links" onwelgevallige theorie voor fascist werd uitgekreten en letterlijk weggepest werd.

De uitgeprinte versie van het verhaal beslaat 11 pagina's en ik ga er niet uitgebreid op in. Hier een paar opmerkingen:

  1. Veel van de beschuldigingen kan ik niet op juistheid controleren (tweets, screenshots en citaten zijn, volgens de auteur, verdwenen) en ook is het niet altijd duidelijk of Baudet juist geciteerd wordt of dat het de interpretatie van de auteur betreft.
  2. Baudet heeft bedenkingen tegen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Of die bedenkingen gegrond zijn of niet, maakt dat hem tot een fascist?
  3. Baudet stelt volgens Ikje: "Strikt juridisch gezien bestaan er dus geen universele rechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948) mist elke rechtskracht omdat het een verklaring is en geen verdrag". Dat is de juridische opinie van Baudet, juist of niet, het maakt hem niet tot een fascist.
  4. Guilt by Association. De term gebruikt Ikje zelf, in verband met contacten met extreem-rechtse figuren. Als ik dit twijfelachtige begrip op mezelf toepas kan ik worden beschuldigd van moord, diefstal, dronkenschap en wat al niet. In de stalinistische periode werden in de voormalige Sovjet-Unie mensen veroordeeld krachtens een wetsartikel dat ongeveer als volgt luidde: "Connecties die aanleiding kunnen geven tot de verdenking van spionage", goed voor vele jaren straf. (Solzhenitsyn). Hou toch op Ikje!
  5. Een "fout" boek in zijn boekenkast. Ik heb boeken van Paul Léautaud en Vladimir Nabokov in mijn boekenkast, waarvan zou ik beschuldigd kunnen worden?
  6. Een seksistisch citaat van een fictieve figuur uit een door Baudet geschreven roman. Moeten we de hieruit afgeleide beschuldiging van seksisme serieus nemen? Op grond hiervan zouden we de winnaars van literaire prijzen ook eens onder de loep kunnen nemen. Schei uit!
  7. Baudet houdt niet van moderne kunst. Geweldig, kan die opvatting meteen gekoppeld worden aan de Hitleriaanse tirades tegen Entartete Kunst.
  8. Misplaatste of zelfs onbeschofte opmerkingen van Baudet tegenover een zwart persoon. Het toont aan dat hij zich af en toe behoorlijk ongelukkig uitdrukt, maar is hij daarmee een racist?
Er staan veel meer van dit soort beschuldigingen in de blogpost. Ik vind het een tamelijk tendentieus verhaal. Verklaar ik Baudet hiermee brandschoon? Nee, ik geef hem het voordeel van de twijfel en ik beloof aan Leo Lewin en Carla Wijnmalen om in het vervolg goed op te letten en op basis van feiten die ik zelf vaststel mijn conclusie te trekken.

No comments:

Post a Comment