Translate

Wednesday, August 9, 2017

Thierry Baudet, omvolking en homeopathische verdunning.

Regelmatig beschuldigen mensen Thierry Baudet van fascisme en racisme. Wanneer ik hen dan vraag naar concrete bewijzen dan komt er meestal wat flauwekul die ik al eerder weerlegd heb, zie daarvoor mijn blogposts Thierry Baudet, een fascist? en Weer eens over Thierry Baudet.

Twee beschuldigingen die hardnekkig blijven opduiken betreffen zijn uitspraken 'Omvolking' en "Homeopathische Verdunning'. Deze termen worden als het ultieme bewijs voor het fascisme en het racisme van Baudet aangevoerd. We gaan de uitdrukkingen eens nader bekijken.

Omvolking. De Duitse nazi-uitdrukking die hier aan ten grondslag ligt is Umvolkung. Hiermee werd bedoeld de assimilatie (bijvoorbeeld russificatie) van oorspronkelijke Duitsers die in nog te veroveren Oostelijke gebieden leefden. De nazi's vonden dit ongewenst, daarom moesten ze weer gegermaniseerd worden. Een term die met deze politiek in verband staat is Umsiedlung. Daarmee werd de gedwongen deportatie naar Duitsland bedoeld van bijvoorbeeld Bessarabiendeutschen die in de Sovjet-Unie woonden. Daartoe werd in het Hitler-Stalin pakt van 1939 een geheime clausule opgenomen. Er bestond ook een plan om in de veroverde gebieden in Rusland, 'germaanse pioniers' te vestigen om ook die gebieden te germaniseren, men dacht zelfs om Nederlanders naar dat gebied te deporteren.

Waar Baudet het over heeft met de term 'Omvolking' is heel iets anders. Het gaat niet om de assimilatie van buitenlanders die hier zijn komen wonen of van Nederlanders in het buitenland. Nee, het gaat om de m.i. gerechtvaardigde vrees dat grote aantallen immigranten uit islamitische landen, door hun intolerante religie hier het leven aanzienlijk onprettiger zullen maken. Denk aan de moord op Theo van Gogh, is er al een opvolger van hem opgestaan? Nee, niemand durft. Denk aan de beveiliging die prominente islam-critici nodig hebben. Denk aan de no-go areas in diverse Europese steden. Denk aan het pas aan het licht gebrachte corruptieschandaal (islamitische vriendjespolitiek) van de Amsterdamse anti-radicaliserings ambtenaar. Denk aan het hoge misdaadpercentage van allochtone jongeren. Denk aan de behandeling van vrouwen, joden, atheïsten, christenen en homo's. Denk aan de meest recente migranten uit Afrika, die hier volkomen kansloos zijn en een zware wissel gaan trekken op sociale bijstand en de zorg. Volgens deskundigen willen tientallen miljoenen Afrikanen hierheen komen. De voorhoede is al duidelijk zichtbaar. Kortom, het gaat Baudet om een radicale beteugeling van de immigratie, om 'omvolking' tegen te gaan. Ik vind dat zelf een ongelukkige term die hij beter niet had kunnen gebruiken, maar het stempelt hem niet tot een fascist.

Beoordeel de uitspraken van Baudet eens objectief en lees het partijprogramma van het Forum voor Democratie. Staat daar iets in over her-nederlandsing van oorspronkelijke Nederlanders in het buitenland (in analogie met germanisering)? Staat er iets in over Umsiedlung (deportatie van bevolkingsgroepen)?

Homeopathische verdunning. Hiermee bedoelt Baudet dat onze levenswijze en cultuur door immigratie veranderd worden (zonder dat we daarom gevraagd hebben). Het beeld wat hij gebruikt, homeopatische verdunning, is een uitermate zwak beeld. Bij de bereiding van homeopatische middelen wordt het werkzame bestanddeel verdund in alcohol in verhoudingen van 1:100 tot wel 1:50.000. Met 1 miljoen moslims op totaal 17 miljoen inwoners kan je nauwelijks van een 'homeopatische verdunning' spreken. Wat is trouwens het verband met racisme of fascisme? SS-artsen waren academisch geschoolde medici en praktiseerden de klassieke geneeskunde. Een filosofisch warhoofd als Himmler was, meen ik, geïnteresseerd in homeopathie maar wat betekent dat? Hitler was geheelonthouder en rookte niet. Wat betekent dat voor hedendaagse geheelonthouders en niet-rokers? Niets toch? Wat Baudet bedoelt met omvolking en homeopatische verdunning heeft niets met racisme te maken, het gaat om de dreiging voor de Nederlandse cultuur en levenswijze door niet-Westerse immigranten die niet willen of kunnen integreren. Met fascisme heeft het evenmin te maken.


No comments:

Post a Comment