Translate

Sunday, July 23, 2017

Democratie en participatie.

Vanmiddag keek en luisterde ik naar een uitzending van het Filosofisch Kwintet. Ik kijk er graag naar omdat er op een rustige wijze met elkaar geconverseerd wordt. Men neemt de tijd.

Dit keer ging het over Democratie en Participatie. Ik schrijf dit commentaar op basis van wat ik van de uitzending onthouden heb. Ik heb geen aantekeningen gemaakt.

Er was consensus over het feit dat het ledenaantal van de gevestigde partijen gestaag afneemt terwijl dat van een aantal nieuwe partijen juist stijgt. Slechts 2% van de kiezers is lid van een politieke partij. Men constateerde een grote kloof tussen de politiek en de kiezers.

Een aantal mogelijkheden om de kloof te dichten kwam aan het bod. Referenda en het gebruik van moderne communicatiemiddelen kwamen werden genoemd. De Belgische filosofe Alicja Gescinska was er geen voorstander van, de kiezer kiest en politici regeren. De  Duits-Nederlandse historicus Philipp Blom kwam later met de opmerking over het gevaar van een geossificeerde (versteende) elite aan de top.

Er kwam veel ter tafel en dat ga ik niet allemaal bespreken. Ik beperk me tot de gedachten die ik zelf over de werking van de democratie heb en die door dit debat nog eens onder mijn aandacht kwamen. Hoe zou men de democratie beter kunnen laten werken? Wat ik zelf als een hoofdreden voor de kloof tussen politiek en publiek zie is het feit dat na de verkiezingen partijen coalities vormen en dat daarbij allerlei, zo niet de meeste, verkiezingsbeloften sneuvelen. Dat is zeer nadelig voor het geloof in de politiek.

Hoe zou het beter kunnen? Kiezers moeten er van op aan kunnen dat de partij die zij kiezen zich aan de voornaamste punten van het verkiezingsprogramma houdt. Dat zou op deze manier kunnen:

1. In hun verkiezingsprogramma benoemen partijen tenminste 3 hoofdpunten waarop men geen concessies doet. Die punten moeten wel concreet zijn uitgewerkt zodat de kiezer weet welke maatregelen de partij zal nemen als ze in de regering komt.

2. Na de verkiezing gaat de winnende partij over tot gesprekken met mogelijke coalitiepartners (indien men zelf geen absolute meerderheid heeft). Stel dat de hoofdpunten van de beoogde coalitiepartners elkaar niet bijten dan kan een regering worden gevormd. Het regeringsprogramma wordt in hoofdzaak bepaald door de hoofdpunten van de verkiezingsprogramma's.

3. In het geval dat de hoofdpunten uit de verschillende verkiezingsprogramma's een coalitie niet mogelijk maken, gaan de partijen die toch voldoende vertrouwen in elkaar hebben met elkaar praten en als ze het eens worden dan stellen ze een regeringsprogramma op waarbij ze aangeven op welke punten concessies zijn gedaan. Dit regeringsprogramma wordt aan de kiezers voorgelegd die dan voor of tegen kunnen stemmen. Bij een afwijzing kan men het, na het aanpassen van het regeringsprogramma, nog eens proberen. Na de derde keer moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Het kan natuurlijk zijn dat er sprake is van 2 mogelijke coalities, in dat geval kan de kiezer een keus maken uit 2 regeringsprogramma's of beide afwijzen.

Het resultaat is dat er een regering komt met een door de kiezer geaccordeerd en bindend regeringsprogramma. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het regeringsprogramma niet voorziet en waarop de regering moet handelen. Indien het een noodsituatie is moet de regering handelen en het parlement beoordeelt later wel of het correct was. Als het een ontwikkeling betreft waarbij voldoende tijd voor afweging is, kan de regering een referendum houden waarbij de stemmers een keuze kunnen maken uit de opties die de regering voorstelt.


4 comments:

 1. Interessante gedachten. Ik constateer eigenlijk alleen maar dat de meeste mensen überhaupt niet in politiek geïnteresseerd zijn. Misschien gaat het gewoon te goed en is men meer bezig met hun eigen kleine (of grote ) wereld. Politiek eigenlijk is poliziek . . . Het staat bijna synoniem voor liegen om een bepaald doel te bereiken. 2 % lid van een partij. Misschien is men gewoon tevreden. . . .tot zo ver . Groet en bedankt !

  ReplyDelete
 2. Ik ben bang dat je gelijk hebt, maar moeten we daarom maar zwijgen? Dat doen we dus niet. Overigens, bedankt voor je commentaar. En een hartelijke groet terug.

  ReplyDelete
 3. Hallo John,

  heel goed, we zullen nooit zwijgen.
  Heel veel succes. Ik blijf je volgen.

  Ferme groet,
  Duco

  ReplyDelete
 4. Un médecin nicola whitehill m'a demandé d'acheter des herbes médicinales dr itua pour la sclérodermie car juin est le mois de la sclérodermie. il m'en a fallu beaucoup pour traverser et rappelez-vous que j'en ai traversé beaucoup! J'ai beaucoup appris sur les plantes médicinales et mon combat pour avoir un mode de vie sain ! J'ai recommandé des médicaments à base de plantes dr itua à beaucoup de gens afin qu'ils puissent voir que le combat peut parfois être difficile, mais cela en vaut la peine ! vous valez le combat, alors n'abandonnez jamais et continuez à être votre propre défenseur et vous devrez peut-être changer de médecin pour obtenir les meilleurs soins pour votre corps ! gardez la tête haute et continuez d'avancer malgré l'obstacle sur lequel vous vous trouvez peut-être ! Dieu ne vous donne que ce qu'il peut gérer, alors mettez votre foi, votre confiance et votre espoir en lui et demandez-lui de vous montrer la direction dans laquelle il veut que vous alliez ! en recherchant et en trouvant ce que vous mettez dans ou sur votre corps peut aider énormément et vous aider à utiliser la nourriture comme médicament pour aider à guérir votre intestin ! dr itua a tous les types de plantes médicinales pour guérir toutes sortes de maladies telles que l'herpès, le diabète, le vph, la copd, la SLA, la sclérose en plaques, le vih, les cancers, l'hépatite, le parkinson, l'infertilité et d'autres maladies et infections humaines que vous avez pu traverser dans votre vie dr itua vous préparera une cure permanente. contact e-mail du centre à base de plantes dr itua: drituaherbalcenter@gmail.com. www.drituaherbalcenter.com

  ReplyDelete