Translate

Thursday, August 8, 2013

Een verbazingwekkende Moslim.

Arnoud van Doorn's optreden als bekeerde Moslim.
Gisteravond zat ik met stomme verbazing te kijken naar het optreden van Arnoud van Doorn (ex PVV-er en nu bekeerd tot de Islam) in het programma Knevel en van der Brink. Hij deed een aantal beweringen die door de heren Knevel en Bodar onvoldoende kritisch bevraagd werden. Ik ga op een aantal van de beweringen in.

Voordat ik van Moslimhaat wordt beschuldigd moet ik toegeven dat ik een immense afkeer van de leer van de Islam heb maar Moslims beschouw als medeschepselen die ik lief moet hebben en dat ook doe. Vrijwillig en zonder enig voorbehoud. Beste Moslim, ik meen dit uit de grond van mijn hart. Ik val u niet aan omdat ik u liefheb. Het is de leer die ik aanval.

Van Doorn is een zoeker naar de waarheid (en kwam uit bij de Islam).
Van Christenen zoals Knevel en Bodar, van wie verondersteld mag worden dat ze enigszins theologisch geschoold zijn, had op dit punt wel een meer kritische houding verwacht mogen worden. Ze hadden kunnen tegenwerpen dat de Islam een ratjetoe van Joodse, Christelijke en heidense elementen is en dat de Koran een deerlijk verminkte kopie van de Bijbel is. Als je de Koran leest dan krijg je de stellige indruk dat Mohammed verhalen opschrijft die aan de Bijbel ontleend zijn maar die door mondelinge overdracht nogal uit hun verband gerukt zijn en vanuit de oorspronkelijke tekst bezien vele onjuistheden bevatten.
Moslims lossen dit probleem op door te zeggen dat Joden en Christenen de Bijbel vervalst hebben. Als je weet op welke nauwgezette wijze Joden hun geschriften kopieerden dan klinkt die beschuldiging buitengewoon ongeloofwaardig.
Binnen de Islamitische apologetiek is de veronderstelde vervalsing van de Bijbel een belangrijk uitgangspunt. Er zit iets van schizofrenie in deze benadering: Enerzijds beroept de Islam zich op de Bijbel en waar het niet helemaal uitkomt is de Bijbel opeens vervalst. Een zwakke basis voor rationeel denken. Vreemd dat Van Doorn in zijn zoektocht naar de "waarheid" uitgerekend bij de Islam uitkomt.

Van Doorn: het is een hele vredelievende en wijze religie.
Toegegeven er zijn heel vredelievende Islamitische stromingen zoals de Sufi's en de Ahmadiyya beweging. Het is alleen jammer dat deze vredelievende en zachtaardige bewegingen niet door de overige Islamitische stromingen als Moslims erkend worden en zelfs door hen worden vervolgd.
Churchill zei eens: "The Islam has bloody borders", ik zou er aan toe willen voegen: "but it's interior is even bloodier."

Binnen de Islamitische wereld is sprake van een buitensporig geweld. Islam apologeten wijten dit geweld aan de Verenigde Staten en aan Israel en het internationale Jodendom maar dat is werkelijk rabiate onzin. In Irak is sprake van een bloedige strijd tussen Soennieten en Shiieten. In Egypte is het de Moslim Broederschap die Kopten aanvalt en kerken in de brand steekt. In Iran worden Christenen vervolgd. In Nigeria voert de Boko Haram bloedige aanvallen uit op Christenen. In Indonesië is er sprake van toenemende terreur van fundamentalistische Moslims tegen Christenen.
In Saoedie-Arabië, de bakermat van de Godsdienst van de Vrede, is er sprake van een vreemde apartheid, niet-Moslims mogen de stad Mekka niet betreden. Het verspreiden van Bijbels is er verboden, kerken mogen er niet gebouwd worden en er worden nog middeleeuwse lijfstraffen uitgedeeld. Volgens Van Doorn is dat alles aan de regeringen te wijten. Wat een dom argument, al het genoemde wordt gepraktiseerd met een beroep op de leer van Mohammed en de Sharia.
Gelet op al dat grootschalige geweld gepleegd door Islamieten in naam van de Islam kan je toch moeilijk beweren dat het een vredelievende godsdienst is of dat het algemeen tot vrede inspireert.

Nog een paar citaten uit de Koran en de Hadith, commentaren cursief:

Quran (5:33) - "The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement"

Quran (8:12) - "I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"  No reasonable person would interpret this to mean a spiritual struggle.

Quran (9:5) - "So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them."

Bukhari (52:177) - Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

Bukhari (52:256) - The Prophet... was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The Prophet replied, "They (i.e. women and children) are from them (i.e. pagans)."

Tabari 7:97  The morning after the murder of Ashraf, the Prophet declared, "Kill any Jew who falls under your power."  Ashraf was a poet, killed by Muhammad's men because he insulted Islam.
Here, Muhammad widens the scope of his orders to kill.  An innocent Jewish businessman was then slain by his Muslim partner, merely for being non-Muslim.

Tabari 9:69  "Killing Unbelievers is a small matter to us"  The words of Muhammad, prophet of Islam.

Friday, June 21, 2013

Echte democratie

Een merkwaardig democratisch resultaat.
PvdA kiezers hoopten dat ze met hun keuze de VVD buiten de deur konden houden en VVD kiezers hadden deze hoop ten aanzien van de PvdA. Nu zitten we met een kabinet dat aanvankelijk met aarzelende steun begroet werd maar nu door velen verfoeid wordt. Met name het blinde vasthouden aan de 3% norm, ingezet met het eerder kortzichtig gedram van het duo Rutte & De Jager, draait ons steeds verder de puree in. De afbraak van het sociale stelsel is niet iets wat de PvdA stemmers gewild hebben. De MKB-ers die op de VVD gestemd hebben trekken zich nu de haren uit het hoofd.
Wat er nu gebeurt is iets waar niemand voor gekozen heeft. Electoraal bedrog, tegen wil en dank misschien, maar toch!

Is er een manier om dit soort electoraal bedrog in de toekomst te voorkomen?
De verkiezingsprogramma's van politieke partijen zouden een handvol concrete hoofdpunten moeten bevatten waaraan de partijen zich na de verkiezingen aan moeten houden. Er mag over zo'n punt niet gemarchandeerd worden. Dat kan bij de formatie voor problemen zorgen wanneer partijen met conflicterende hoofdpunten willen gaan samenwerken.

Men kan dan besluiten om de verkiezingsprogramma's aan te passen en nieuwe verkiezingen te houden. Een andere mogelijkheid is dat de betrokken partijen samen een regeringsprogramma opstellen en dat via een eenduidig referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het referendum verworpen dan volgen er nieuwe verkiezingen.

Wanneer er zich in de loop van de kabinetsperiode onverwachte en grote problemen voordoen waar het regeringsprogramma geen oplossing voor biedt (exclusief nationale rampen zoals overstromingen e.d. waarbij snel handelen geboden is) dan moet de regering hun gewijzigde aanpak met een referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het plan verworpen dan volgen nieuwe verkiezingen.

Financiële democratische controle.
De partijprogramma's moeten worden doorgerekend op de effecten voor de belastingen. Bijvoorbeeld: het programma van de VVD leidt tot 1% verlaging van de inkomstenbelasting, het programma van de PvdA leidt tot 4% verhoging van de inkomstenbelasting. Wanneer de beide partijprogramma's een samenwerking niet in de weg staan (zie boven) dan is het dan gevormde kabinet gehouden aan een maximale belastingverhoging van 1,5% zijnde het gemiddelde van beide programma's. Wordt het toch hoger dan volgen nieuwe verkiezingen of een referendum.

Ben je het hier mee eens?
Zo nee, jammer. Zo ja, help dit idee te verspreiden door retweets of door deze link http://denkik.blogspot.nl/2013/06/echte-democratie.html aan anderen te sturen.

Monday, June 17, 2013

Is de JSF echt nodig?

Hebben we dat vliegtuig echt nodig?
Laten we aannemen dat de F-16 inderdaad aan vervanging toe is. Moeten we als vervanging het meest dure toestel aanschaffen? Is onze internationale, militaire rol van zo'n groot belang dat we alleen met het aller modernste en duurste toestel uit de voeten kunnen? Welke scenario's zijn er denkbaar? Binnenlandse onlusten? Als we die vanuit de lucht moeten bestrijden dan kunnen we het wel met een Spitfire uit WWII af. VN-uitzendingen? Kunnen we Afghaanse of Malinese rebellen alleen met JSF onder de duim krijgen? Deelname aan een heuse oorlog: alleen mogelijk als we over de JSF beschikken?
Zoals we onlangs vernamen liggen er in Volkel nog een stel atoombommen. Het schijnt zo te zijn dat we die dingen alleen bij de vijand mogen bezorgen als we Amerikaanse toestellen gebruiken. Maar moet dat de JSF zijn? Die bommen liggen daar al sinds 1963, waarom dan een ultramodern vliegtuig voor verouderde wapens? Afgezien van de vraag of we überhaupt de rol van atoombommen-gooier willen spelen.

Wat doen andere landen?
Laten we eens kijken naar de luchtmachten van andere landen. Er is een alternatief en dat is de Eurofighter Typhoon. Dat vliegtuig wordt gebruikt door de luchtmachten van Oostenrijk, Italie, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oman, Saoedi-Arabië. De Fransen hebben een ultramodern vliegtuig, de Rafale, dit vliegtuig wordt ook door India gebruikt. De Zweden hebben hun Saab Viggen en ook India vliegt daar mee. Er is voldoende keuze.

Het kostenplaatje.
De kosten van de JSF blijven stijgen, ze staan nu (als het inmiddels niet weer hoger is) op 85 miljoen euro. De Zweden deden een bod voor hun Saab Viggen voor 54 miljoen euro per stuk wanneer we er 85 zouden afnemen. Dat bod hebben we 'natuurlijk' laten lopen.
In deze tijd van bezuinigingen is het aanschaffen van een duur vliegtuig als de JSF echt onverantwoord. Ik ben geen anti-militarist en ook niet anti-Amerikaans. Het gezonde verstand moet prevaleren.

Friday, June 14, 2013

16 Miljard besparen

De bezuinigings-oogkleppen van de regering.
We moeten nu nog eens 6 miljard extra ophoesten. Die extra miljarden worden ons als lastenverzwaring opgelegd onder de noemer 'bezuinigingen'. Wat mij ontzettend stoort is dat achter deze bezuinigingsoperaties geen enkele visie op echte hervormingen zit. Het is het domweg hanteren van de kaasschaaf en het verhogen van belastingen.

Er is een gemakkelijker en fraaier alternatief.
Er is een betere manier om tot structurele hervormingen te komen die jaarlijks 16 miljard euro besparen en die de belastingbetaler geen cent kosten en die leiden tot efficiënter werken bij de overheid en aangrenzende instellingen.
De gedachte achter het gros van deze hervormingen is het feit dat de overheid, het onderwijs en de zorg leiden aan een kwalijke vorm van obesitas, bestaande uit overbodig management. Voorts zijn er andere voordelen te behalen door efficiëntie verbeteringen in de zorg en het elimineren van de verzekeringsmaatschappijen in de zorgketen, het samenvoegen van de NS en ProRail en het heffen van een extrabelasting op brievenbusfirma's.

Het aanpakken van de overheids-obesitas door middel van een management shake-out.
Mijn inschatting is dat tenminste 5% van het overheidspersoneel bestaat uit management dat eigenlijk overbodig is. Het gaat niet alleen over topmanagement maar het gaat over alle management lagen. Vergeet ook het leger 'beleidsmakers' niet!
Wanneer deze managers buiten dienst worden gesteld dan kost dat natuurlijk geld. Ik schat dat de netto-opbrengst € 50.000 per jaar per manager is. Op bijna een miljoen personeelsleden gaat het om  47.750 overbodige managers, de shake-out komt dan neer op een besparing van 2,4 miljard euro.
Zie onderstaande tabel:

Management shake-out
Aantal personeel
Shakeout % ==>
5%


Salaris effect ==>
€50.000
Personeel openbaar bestuur
315000
15750
€787.500.000
Personeel onderwijs
445000
22250
€1.112.500.000
Personeel veiligheid
127000
6350
€317.500.000
Pers universitair med. centr
68000
3400
€170.000.000
Totaal management shake-out
955.000
47750
€2.387.500.000


In de eerste kolom ziet u de overheidsonderdelen, in de tweede kolom het aantal personeelsleden werkzaam in dat onderdeel, in de derde kolom het aantal overbodige managers en in de vierde kolom het bedrag dat bespaard kan worden.

Overige besparingen.
Er zijn nog meer besparingen te realiseren. In onderstaande tabel laat ik ze zien en ik licht ze post voor post toe.

Effecten van structurele hervormingenOnderwerp
 in miljard Euro


Werkwijze verbetering zorg
10,0
Elemineren zorgverzekeringen
1,5
Management shake-out overheid
2,4
Samenvoegen NS ProRail
0,6
Extra belasting brievenbusfirma's
1,5


Totaal strukturele hervormingen
16,0


Werkwijze verbetering in de zorg.
De zorgkosten bedragen per jaar bijna 100 miljard euro. In het programma Pauw en Witteman beweerde Robin van Linschoten dat er met efficiency verbeteringen 25% kostenreductie gerealiseerd kan worden, dat zou dan neerkomen op € 24 miljard. Het komt mij niet ongeloofwaardig over maar voorzichtigheidshalve noteer ik in mijn overzicht maar € 10 miljard.

Elimineren zorg-verzekeringen.
Met onze zorgpremie dragen we niet alleen bij aan de zorgkosten maar we betalen ook voor de kosten, winstopslag en bonussen van de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer we de verzekeringsmaatschappijen uit de zorgketen zouden halen en we de financiering van de zorg weer in handen van de overheid zouden geven, dan besparen we naar schatting € 1,5 miljard. Zie ook mijn artikel "Zijn zorgverzekeraars onmisbaar?"

Samenvoegen NS en ProRail.
De marktwerking in het treinvervoer is voor wat de individuele reiziger betreft, puur theoretisch. Je kan als reiziger niet kiezen uit een aantal vervoerders wanneer je een binnenlands treinkaartje koopt. De opsplitsing van de NS is volkomen overbodig en kost veel geld. Samenvoegen die boel!
Scheelt naar schatting € 0,6 miljard.

Extra belasting brievenbusfirma's.
Via deze firma's stromen miljarden euro's door ons land. Zonder de kip met gouden eieren te slachten kunnen we deze winststromen met € 1,5 jaarlijks afromen.


Tuesday, June 11, 2013

De profeet en de oude vissers

Een profeet in een vissersdorp.
Hazrat Inayat Khan was een Soefi mysticus die in de  jaren 20 van de vorige eeuw een zomerschool in Katwijk hield. Van een oude visser hoorde ik dat Khan gewoon was om op het strand van Katwijk paard te rijden. Als hij vanaf het strand op zijn witte paard de Boulevard op reed dan groetten de oude vissers die daar stonden, hem door hun pet af te nemen. "Kijk, daar heb je de profeet", zeiden ze tegen elkaar. Ik heb dit altijd een prachtig verhaal gevonden en of het waar is...
Laat ik er dit van zeggen: Je moet een mooi verhaal niet verzieken met de waarheid.

In 1922 had Khan in de duinen van Katwijk een mystieke ervaring en verklaarde dat die plaats een bijzondere was. In 1969 werd daar een Soefi-tempel gebouwd die nog steeds in gebruik is.

Wat die oude vissers perfect aanvoelden was dat Khan geen fanaticus was, dat hij zijn ideeën niet aan anderen opdrong en dat zijn boodschap verdraagzaamheid inhield. Één van de doelstellingen van deze vorm van Soefisme is het doen wegvallen van religieuze vooroordelen.

Het mooie van de locatie van de Soefi-tempel in de duinen van Katwijk, is dat het gebouwd is binnen de grenzen van een Christelijk dorp. Het lijkt erop dat de verdraagzaamheid die Khan predikte het toenmalige gemeentebestuur tot toestemming van de bouw geïnspireerd heeft. Dat er in de raad misschien wel heftig gediscussieerd is (ik weet niet of dat zo is of niet) doet niet terzake, de toestemming is verleend en hij staat er en wel op een van de mooiste plekken in Katwijk.

Jammer dat de Soefi-tempel nu met camera's bewaakt moet worden omdat onverdraagzame fanatici en domme vandalen, de tempel bekladden en beschadigen.


Sunday, June 9, 2013

Islam en Inquisitie

De Inquisitie.
De Inquisitie (Inquisitio haereticae pravitatis, onderzoek naar de perversiteit van de ketterij) waren kerkelijke rechtbanken van de Rooms Katholieke Kerk die er op uit waren om de ketterij uit te roeien. Bij ketterij gaat het om andersdenkenden. Ze opereerden in Europa van de 14de eeuw tot in de 18de eeuw. Niet katholieke christelijke stromingen waren het slachtoffer. In de naam van het christelijke geloof, dat liefde en barmhartigheid predikt, werd het recht op weerzinwekkende wijze verkracht. Om het geheel in perspectief te brengen, er werden weliswaar vele tienduizenden voor de rechtbank gesleept naar niet iedereen werd tot de brandstapel veroordeeld, dat lot viel enkele duizenden ten deel. De RK Kerk is nu bevrijd van de bloedige praktijken van de Inquisitie, alhoewel ze tegenwoordig met andere morele problemen kampt. Het onschadelijk maken van de Inquisitie ging niet vanzelf, daar is veel strijd aan vooraf gegaan.

Wat heeft dit met de Islam te maken?
Moslims claimen dat de Islam een godsdienst van de vrede is. Toch zien we dat er in naam van de Islam veel geweld wordt gepleegd in een omvang die het aantal slachtoffers van de Inquisitie in het niet doet vallen.

Ik ben er van overtuigd dat er veel Moslims zijn die vrede willen en in tolerantie met andersdenkenden willen leven. Naar die Moslims moeten wij, niet-moslims, de hand uitsteken en ze steunen in de strijd tegen de fanatici. We moeten ze helpen om de Islam te bevrijden van diens Inquisitie.

Waar bestaat die Islamitische Inquisitie dan uit?
Dat is niet eenvoudig aan te geven omdat er, voorzover ik weet, geen formele Islamitische Inquisitie bestaat. Er is wel een religieuze politie in Saoudi-Arabie en in Iran heb je de hoeders van de Islam, maar in de westerse wereld zijn er zulke instellingen niet.

De Sharia is een Islamitisch rechtssysteem dat in strijd is met de Verklaring voor de rechten van de mens. Man en vrouw zijn voor de Sharia niet gelijk en binnen landen waar de Sharia heerst, 'genieten' Joden, Christenen en andere religieuze minderheden een aparte status. In landen als Iran en Pakistan is sprake van vervolging van Christenen en in Egypte ondervinden de Kopten steeds meer last van fanatici. In rechtszaken is hun getuigenis de helft waard van dat van een moslimman. Het systeem straft met steniging en handen afhakken. Het is duidelijk dat we daar onze pijlen op moeten richten.

In Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn er een aantal sharia 'rechtbanken' om familiezaken volgens Islamitisch gebruik te regelen. Dat lijkt onschuldig maar door het toestaan van onderdelen van een pervers rechtssysteem lopen we het risico dat sluipenderwijs er steeds meer bij komt.
Er is hier in dit land één rechtssysteem dat in gelijke mate geldt voor iedereen. Ook moslims kunnen daar hun recht halen en krijgen.

Vanzelfsprekend moeten de haatpredikers worden aangepakt. Deze mensen verstoren de relatie tussen moslims en niet-moslims. De overheid zou deze lieden moeten opsporen en terugsturen naar hun eigen land.

Ondertussen moeten we oppassen dat we de gematigde en tolerante Moslims niet van ons vervreemden. We moeten met elkaar in gesprek blijven. We moeten ze helpen in hun strijd tegen de fanatici. Laten we niet vergeten dat de meeste slachtoffers van de fanatici vallen onder de Moslims zelf.

Thursday, June 6, 2013

Republiek met koning

We zijn begonnen als republiek.
Ons land begon zijn zelfstandige bestaan tijdens de vrijheidsstrijd (de tachtigjarige oorlog) tegen de Spaanse overheerser. In 1581 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen met het Plakkaat van Verlatinghe. De onafhankelijkheidsstrijd werd geleid door Prins Willem van Oranje en na diens dood door zijn zonen. Prins Willem werd benoemd tot stadhouder en leidde in die functie de militaire strijd. Hij was dus ondergeschikt aan de Staten. De titel werd min of meer erfelijk en stadhouders streefden naar uitbreiding van hun persoonlijke macht. Op hun weg vonden zij de raadpensionaris, de hoogste bestuurder door de Staten aangesteld. Die strijd leidde tot de terechtstelling van Van Oldenbarnevelt in 1619 op instigatie van Prins Maurits.
De republiek sneuvelde in 1795 na de inval van het Revolutionaire Frankrijk. Toen werd de Bataafsche Republiek gesticht die in 1806 werd vervangen door het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon, die op zijn beurt in 1810 door zijn broer Napoleon werd afgezet en Nederland bij het keizerrijk werd ingelijfd.

Het Oranjehuis werd koningshuis.
In 1813, na de nederlaag van Napoleon werd Willem I koning van Holland en België om zodoende een meer krachtige staat aan de noordgrens van Frankrijk te vormen. Willem I werd door de toenmalige grootmachten Engeland en Rusland op de troon gezet.
Deze Oranje begon als absoluut vorst maar dat was niet naar de zin van de voormalige regerende klasse uit de vorige republieken. Men begon aan zijn macht te tornen wat in 1848 leidde tot de invoering van de grondwet. Op dit moment is de koning een staatshoofd zonder formele macht, een boegbeeld eigenlijk. We zijn dus eigenlijk weer een republiek met een erfelijk staatshoofd, zoals Prins Claus het in een Duits interview zei.

Waarom zouden we het koningschap afschaffen en een president kiezen?
Ik vermoed dat een eventuele president in Nederland een functie zonder politieke macht zou zijn, een boegbeeld zoals de Bondspresident van Duitsland en niet een staatshoofd met reële politieke macht  als de president van de Verenigde Staten of de president van Frankrijk.
In het geval dat we de koning vervangen door een president dan vervangen we het ene boegbeeld door het andere. Wat heeft dat voor zin? Het enige verschil is dat we zo'n staatshoofd kiezen. Ik moet er toch niet aan denken: Dries van Agt for president, of Kok, of Wiegel, of Balkenende. Het wordt een erebaantje als kroon op een lang publiek leven. Niet doen.

Ik ben overigens wel trots op het feit dat Nederland de eerste moderne republiek in West Europa was. De eerste eeuw van deze republiek viel samen met de Gouden Eeuw. Een vrijplaats voor vrijdenkers en religieuze minderheden.

Wednesday, June 5, 2013

Sharia debat.

Een debat in een fraaie universitaire setting.
In de fraaie, gerestaureerde houten collegezaal van het Kamerlingh Onnes gebouw (19de eeuw) vond gisteren de presentatie plaats van het boek Applying Sharia in the West van de hand van Prof. dr. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Westerse wereld. Ter gelegenheid van de presentatie werd een debat gevoerd tussen de auteur en Prof. dr. Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit. Het debat stond onder leiding van Prof. dr. Jan Michiel Otto, directeur van het Van Vollenhoven Instituut en hoogleraar Recht en bestuur in ontwikkelingslanden aan de Universiteit Leiden.

Ik heb geen aantekeningen of opnamen gemaakt dus vertrouw ik op mijn feilbare geheugen bij het schrijven van dit artikel.

Maurits Berger:
Over het begrip sharia bestaat veel verwarring. Wanneer je aan de gemiddelde moslim vraagt wat de sharia voor hem betekent dan krijg je een niet altijd hetzelfde antwoord. Dat komt omdat de sharia uit vele elementen bestaat, het gaat over familierecht, religieuze gebruiken, persoonlijke omgangsvormen, rechtspraak en ook fundamenten voor het staatsrecht. Bovendien zijn er verschillende islamitische stromingen die tot verschillende opvattingen kunnen leiden.
Onder tegenstanders bestaat het beeld van terroristen die hun daden op grond van de sharia rechtvaardigen. In zijn boek gaat het over familierecht, religieuze voorschriften, en persoonlijke omgang. Het gaat hem om de toepassing van de sharia onder moslims in het westen en niet om de invoering van de sharia. Als we het hebben over een sharia-rechtbank dan hebben we het over de behoefte van moslims om geschillen onderling te regelen. Daar is niets op tegen en het woord rechtbank moet je niet te letterlijk nemen. Er is geen sprake van een door de staat erkende rechtbank, hij vergeleek het met de kerkelijke rechtbanken in de Rooms Katholieke kerk.
Het toepassen van het renteverbod in de sharia is gewoon het toepassen van het contractenrecht  Het is niet in strijd met de wet. Hij ziet in deze toepassing van de sharia in de westerse wereld geen sluipend gevaar dat tot totale islamisering van onze samenleving zal leiden.

Afshin Ellian:
Ellian begon met zijn waardering uit te spreken dat een discussie over de sharia in een serene, academische omgeving op rustige en vrije wijze gevoerd kon worden met respect voor elkaars standpunten. Hij nam daarmee een voorschotje op de rest van de avond maar hij werd daar niet in teleurgesteld, denk ik.
Ellian erkende dat het informele toepassen van sharia elementen binnen een moslim groepering niet perse strijdig is met de wet. Hij tekende daarbij aan dat in het huwelijksrecht van de sharia de positie van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man. Het getuigenis van de vrouw is de helft waard van dat van de man, ze is dus altijd in het nadeel. Iets dergelijks geldt ook in het erfrecht.
In Nederland is het alleen de overheid die rechtsgeldige huwelijken kan sluiten. Dat men daarna een kerkelijk of islamitisch huwelijk sluit, laat de overheid koud. Een islamitisch huwelijk, hier gesloten, is hier dus niet rechtsgeldig.
Het is goed te bedenken dat die onschuldig lijkende sharia waar men het hier over heeft, deel uitmaakt van het sharia rechtssysteem dat in veel islamitische landen van toepassing is; dat de sharia als rechtssysteem is in strijd met de rechten van de mens. Denk aan de ondergeschikte positie van de vrouw in alle aspecten van het recht en de dhimmi's (minderheden als joden en christenen) die een aparte en ondergeschikte status hebben. In processen tegen moslims zijn dhimmi's praktisch rechteloos.
Let ook op de verschillende sharia-stromingen die in het Middenoosten bloedige strijd leveren. Het recht op vrijheid heeft grenzen, wanneer we staan voor een systeem dat onze rechten wil beperken dan hebben we het recht de vrijheid, om zo'n rechteloos systeem in te willen voeren, te beperken. We moeten oppassen dat we niet in de situatie van de Weimar republiek verzeilen.
Moslims genieten hier in het Westen gelijke rechten en hebben de sharia niet nodig, vooral de vrouwen niet.

De discussie met de zaal.
Jan Michiel Otto leidde de discussie op competente en ontspannen wijze. Het publiek bestond uit moslims, moslima's en niet-moslims. Er waren geen enge baardmannen in witte jurken bij. Uiteraard kwam de sharia-driehoek in Den Haag ter sprake. Berger vond dat wel meevallen en richtte de aandacht op de aldaar wonende Hindoestanen. Volgens hem is er een enorme druk op de vrouwen in die gemeenschap om zich te voegen naar de Hindoestaanse tradities.

Hier moet ik even inbreken in het verslag. Wat Berger zegt over de Hindoestanen kan waar zijn of niet maar zijn boek en alle discussies over de sharia en moslims vloeien voort uit het feit dat de Islam geen bescheiden godsdienst is die de anderen met rust laat. Van Hindoestanen, Joden en Boeddhisten ondervinden we geen last omdat deze mensen hun godsdienst achter de voordeur en in hun kerkgebouwen belijden. Moslims zijn in dit opzicht heel anders, ze eisen hun vermeende recht op en presteren het zelfs om hun bidkleedjes op de openbare weg te spreiden en voorbijgangers te intimideren. Dit zijn natuurlijk 'extremisten', maar toch.... Hindoestanen en Joden doen zoiets niet.

Een blanke spreker (vermoedelijk geen moslim) zei dat wanneer moslims in een bepaald gebied in belangrijke mate woonachtig zijn, ze de leefomgeving van anderen in negatieve zin beginnen te veranderen. Wat de oorspronkelijke bewoners als normaal beschouwen mag daar dan niet meer. Hij acht de Islam een sluipend gevaar dat ingeperkt moet worden.

Een moslima sprak over de beschermde positie van minderheden in Iran (!) en stelde dat een moslim nooit minister-president van Nederland zou kunnen worden. Een hoongelach, gelardeerd met kreten als Aboutaleb en Albayrak viel het arme kind ten deel.

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een hapje en een drankje, waaronder ook alcoholica. Om het debat met andere middelen voort te zetten nam ik een glas wijn.
Ik sprak met de eerder genoemde moslima. Een intelligente en charmante vrouw (met hoofddoek die haar goed stond). Ik sprak haar aan over de positie van christenen in Iran en vertelde dat het getuigenis van een christen de helft waard is van dat van een moslim. Ze trok dat in twijfel maar onder de bewijslast die ik aanvoerde gaf ze dat toe. Maar ze verbond daar geen enkele consequentie aan en ging opgewekt over op iets anders.

Al met al een leerzame en onderhoudende avond.

Tuesday, June 4, 2013

Rutte en Colijn (2)

Als je kritiek hebt moet je ook een alternatief kunnen bieden.
Op mijn stuk van gisteren kreeg ik het commentaar dat het aanzetten van de geldpersen op een ramp uitloopt. Ik had dat helemaal niet voorgesteld maar doordat ik alleen maar kritiek uitte lokte ik een dergelijke reactie natuurlijk uit. Ik had op zijn minst in grote lijnen moeten aangeven hoe het dan anders zou kunnen. Dat doe ik nu als vervolg op het stuk van gisteren.
Rutte en zijn collega's fixeren zich op de 3% norm en weten niets beters te bedenken dan bezuinigingen en belastingverhogingen. De bezuinigingen worden gepresenteerd als "hervormingen". Het zijn gewoon harde bezuinigingen die zo diep in bepaalde sectoren snijden dat er elementen wegvallen, dat noemt men nu hervormingen.

Mogelijke echte hervormingen in de zorg.
In de zorg is er sprake van een vreemde paradox. De sterke focus op kostenbeheersing leidt juist tot kostenverhoging. De denkfout is dat als men de kosten zichtbaar maakt door te declareren, men ze dan onder controle kan krijgen. De praktijk laat zien dat dit een foutieve gedachte is. De oplossing is dat men de focus richt op de capaciteit die nodig is om patienten te behandelen. Dit betekent een drastische verandering in het systeem van de zorgfinanciering. Verwijder verzekerings maatschappijen uit de zorgketen en de premie betalen we aan de overheid. Die distribueert de middelen naar behoefte over de zorginstellingen. Zie ook mijn artikelen Marktwerking in de zorg is waanzin en Zijn zorgverzekeraars onmisbaar? De besparingen die men dan realiseert lopen in de miljarden. Vergeet niet dat we met onze premies de kosten, de winsten en de bonussen van de zorgverzekeraars betalen. Robin van Linschoten beweert zelfs dat er 25% op de zorgkosten bespaard kan worden door de zaak efficiënter te organiseren. Daarmee zouden we tientallen miljarden besparen. Daarmee zouden we de hele 3% discussie al kwijtraken.

Mogelijke hervormingen in het onderwijs.
Geef het onderwijs terug aan de onderwijsgevenden. Schrap betaalde bestuursfuncties. Lid zijn van een schoolbestuur moet een onbetaalde erebaan zijn. Managers die zelf geen onderwijs geven hebben niets in het onderwijs te zoeken. Draai die malle schaalvergroting terug. Door deze maatregelen is men binnen de kortste keren van alle dor hout in het onderwijs af. Zie ook mijn artikel Cold Turkey therapie voor het onderwijs.

Het openbaar vervoer.
Voordat de NS onderworpen werd aan de marktwerking was het één bedrijf. Om de concurrentie te bevorderen werd dit redelijk efficient draaiende overheidsbedrijf opgesplitst in NS reizigersvervoer en ProRail. Laten we deze idioterie eens bekijken van de invalshoek van de reiziger. Wanneer u een treinkaartje koopt van Leiden naar Utrecht, kunt u dan kiezen uit meerdere aanbieders? Natuurlijk niet. De concurrentie is vrijwel theoretisch en speelt zich af op het verlenen van vervoersconcessies. De reizende burger heeft daar niets aan. Een voorbeeld is nu het hogesnelheidstraject van Amsterdam naar Brussel dat nu na het Fyra debacle mogelijk door een andere maatschappij dan de NS geëxploiteerd zou kunnen worden. U en ik hebben daar niets aan. Al dit geklungel, voortspruitend uit de privatiseringsideologie en het in handen geven van een goed draaiend overheidsbedrijf aan pseudo-ondernemers, heeft geleid tot de verspilling van honderden miljoenen euro's als het geen miljarden euro's zijn. Remedie: samenvoegen van NS en ProRail geef de organisatie weer in handen van de vaklui.

Monday, June 3, 2013

Rutte en Colijn

Het Historisch Nieuwsblad in een flits.
Ik zag in het voorbijgaan in een flits een exemplaar van het Historisch Nieuwsblad liggen. Op de voorpagina prijkte het portret van Hendrikus Colijn. Of Rutte op diezelfde pagina werd vermeld weet ik niet meer, maar de combinatie van deze twee namen bleef in mijn gedachten hangen.

Wat is het verband tussen Colijn en Rutte?
In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was Colijn premier van Nederland. Hij was bezeten van het idee-fixe de Gouden Standaard van de gulden vast te houden. Net zo als Rutte bezeten is van het denkbeeld om binnen de 3% norm voor de begroting te blijven.
Colijn probeerde de Gouden Standaard te handhaven door bezuinigingen op het onderwijs, ambtenarensalarissen en werklozensteun. Dat laatste kwam hem op het Jordaan-oproer in 1934 te staan. Er waren toen 5 doden te betreuren. Overigens was het hele streven naar de handhaving van de Gouden Standaard tevergeefs want in 1936 moest hij die toch laten varen (In hetzelfde jaar dat John Maynard Keynes zijn beroemde boek "The general Theory of Employment, Interest and Money" publiceerde, daarmee wil ik zeggen dat er ook toen alternatieven voor de rigide bezuinigingspolitiek waren).
Dat krampachtige vasthouden aan een bepaalde politiek zie je ook bij Rutte. Eerst heeft hij de zuidelijke EU landen de les gelezen over hun slappe begrotingspolitiek en daarmee verfde hij zichzelf in een hoek. Nu we zelf met een begrotingsprobleem te maken hebben kan hij niets anders doen dan zich krampachtig vasthouden aan de onhoudbare 3% norm en domme bezuinigingsmaatregelen nemen net als Colijn. Ook nu zijn er genoeg economen die Rutte precies de andere kant op wijzen maar net als Colijn houdt Rutte zijn oren doof en zijn ogen blind.
Wanneer gaat Rutte ons verzekeren dat we rustig kunnen gaan slapen zoals Colijn dat deed?

Rutte leer iets van de geschiedenis van Colijn en gooi het roer om of liever nog treedt af.

Tuesday, May 28, 2013

De Vliegeraar

Een indrukwekkend boek.
Ik kreeg een tijdje geleden het boek De Vliegeraar, geschreven door Khaled Housseini, cadeau. Dat ben ik vorige week gaan lezen. Het maakte diepe indruk op mij. Het is een fictief verhaal tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis, beginnend voordat de Russen Afghanistan binnenvielen en eindigend na de aanslag op de Twin Towers. Hoewel het fictie is begin je na de eerste bladzijden al te denken dat het volstrekt autobiografisch is. Realistisch maar toch op een bepaalde manier ingehouden en beschaafd. Geweldig goed geschreven.

Het maakt iets duidelijk over de Islam.
Amir, de hoofdpersoon, begint te schrijven over het vredige Afghanistan tijdens de monarchie. Zijn vader is een onafhankelijke figuur die zo zijn eigen gedachten over de godsdienst heeft. Hij is moslim maar vertelt zijn zoon niet te luisteren naar de koranleraars. Hij noemt ze onwetende en achterlijke figuren en zegt dat het leven in het land onleefbaar zal worden wanneer deze ezels het voor het zeggen zouden krijgen. Als later de Taliban de macht grijpen dan blijken de woorden van Amir's vader profetisch te zijn. Het werd onleefbaar en ze vluchtten naar Amerika.

De vader van Amir was een moslim maar stoorde zich niet aan de Sharia. Zijn definitie van zonde is eenvoudig en effectief: Er is maar één zonde en dat is diefstal en alle andere zonden zijn daar een variant op. Je doodt iemand en daarmee beroof je iemand van het leven en de familie ontneem je een familielid. Je gaat er met iemands vrouw vandoor, daarmee beroof je haar van haar eer en haar echtgenoot van een vrouw. Op dat principe kan je eindeloos voortborduren. Alle zonde is diefstal.
Hoewel Amir's vader geen model moslim is (hij is niet vies van een glas whiskey en een goede sigaar), is hij een goed mens die anderen royaal helpt en zelfs een weeshuis sticht. Hij wordt algemeen geacht.

Amir keert nog tijdens het Taliban bewind naar Afghanistan terug om een bepaalde persoonlijke missie te vervullen en komt in aanraking met de zwarte kant van de Islam, de sharia. Amir ondergaat een louterend lijden en van een moslim in naam alleen, wordt hij een gelovig moslim, zonder het sharia-fanatisme uiteraard. Zijn bidden tot God is mij als christen qua stijl en inhoud niet vreemd.

Wat werd me dan duidelijk?
Iets wat ik natuurlijk wel wist maar wat ik me nu echt begin te realiseren: er zijn moslims die zich ver houden van de sharia of die de sharia op zijn minst met een korreltje zout nemen. Of het er veel zijn weet ik niet, maar ze zijn er. Ze kunnen ook het slachtoffer van de sharia worden.

Het kwaad in de Islam is de sharia en de fanatieke toepassing ervan. Laten we moslims open en welwillend tegemoet treden maar tegelijkertijd de sharia scherp afwijzen.
Volgens de islamitische leer is de Koran een heilig boek door God gegeven. Laten we dat respecteren en de Koran niet belachelijk maken.
De sharia echter is door mensen geschreven en daardoor dus mensenwerk en kan aan kritiek onderworpen worden. Die kritiek is niet mals. Het is een systeem dat de rechten van andersdenkenden met voeten treedt. Zo'n systeem moet bestreden worden. De Islam moet van de sharia verlost worden, net zoals de Rooms Katholieke kerk van de inquisitie en de brandstapels verlost is.


Friday, May 24, 2013

Goed maar naïef


Sabri Saad El Hamus lijkt mij een oprecht mens.
In het P&W programma van gisteren verscheen de acteur Sabri Saad El Hamus om als moslim zijn afkeer uit te spreken over de moordaanslag in Londen. Hij maakte op mij een oprechte indruk. Hij verklaarde dat het niet zijn Islam was die voor dit soort terreur aansprakelijk is. Zijn afkeer van geweld neem ik volkomen serieus en ik ben blij dat er zulke moslims zijn. 

Oprecht en tragisch.
Het tragische van de positie van El Hamus is dat hij een betrekkelijke eenling is. Er zijn natuurlijk meer moslims die als liberaal en gematigd beschouwd kunnen worden. Één zo'n man is Dr Taj Hargey die in niet mis te verstane bewoordingen zijn afkeer van het religieuze gedram publiceert, zoals artikelen over de boerka en het seksuele misbruik van blanke meisjes door moslimmannen. Hij heeft als iman de huwelijken van niet-moslims met moslima's ingezegend en daarmee ook een taboe doorbroken.

Één zwaluw maakt nog geen zomer (geduld de echte zwaluwen komen nog wel) en mannen als Hargey en El Hamus maken de Islam nog niet meteen tot een vredelievende en geweldloze religie. Er zijn wel zachtaardige stromingen in de Islam, zoals de Soefi beweging en de Ahmadiyya's. Het vervelende is dat deze vredelievende stromingen door de andere richtingen, de Soennieten en de Shiieten, onderdrukt en vervolgd worden. 

Als ik me het goed herinner dan betoogde El Hamus dat de terreur in Londen van een paar geïsoleerde gekken afkomstig is en dat het niets met zijn Islam te maken heeft. Dat is het type uitspraak dat je wel meer van gematigde moslims en islamofielen hoort. Heeft u wel eens een Boeddhist horen zeggen dat een bepaalde terreurdaad niets met zijn Boeddhisme te maken heeft. Waarschijnlijk niet omdat terreur tegen het Westen nooit met Boeddhisme geassocieerd wordt doordat er geen Boeddhistische terreur tegen het Westen bestaat. Hetzelfde geldt voor het  Hindoeïsme.

Laten we er geen doekjes om winden: een attribuut van de Islam is geweld. Een afvallige wordt met de dood bedreigd en dit is geen loos dreigement. Minderheden in Islamitische landen worden vervolgd, in Nigeria, waar die 2 halve garen in Londen vandaan kwamen, gaat de Islamitische Boko Haram ontzettend tegen Christenen tekeer, er zijn in de laatste jaren meer dan 700 kerken verwoest. In Indonesië worden kerken en Christenen aangevallen. In Egypte zijn nu de Kopten het haasje. In Pakistan worden om de haverklap Christenen wegens godslastering aangeklaagd en ter dood veroordeeld. In Iran hebben Christenen veel van de Islam te lijden.
Een historisch feit: grote delen van de nu Islamitische wereld zijn destijds met geweld tot de Islam bekeerd.  Bekering tot de Islam onder bedreiging van geweld komt ook nu nog voor.

Ik geloof dat El Hamus een eerlijk en goedwillend man is, hetzelfde geldt voor Dr Taj Hargey. Ik zeg dit zonder ironie.


Thursday, May 23, 2013

De zorg: marktwerking is het probleem

Renske Leijten (SP) en Robin van Linschoten (VVD) raken de kern.
In het programma Pauw en Witteman discussieerden Leijten en Van Linschoten over de fraude in de zorg en hoe die valt te bestrijden. Renske Leijten meent dat de marktwerking de zaak verziekt heeft en Van Linschoten benadrukte de falende beleidsvoering. Hij beweerde dat door de beleidsvoering in de gehele zorgsector aan te pakken er een besparing van tenminste 25% mogelijk is. Renske bestreed dat niet. Deze besparing zou dan uitkomen op 24 miljard euro. Als dat zou lukken dan zijn we meteen van de bezuinigingsellende af.
Renske Leijten wil de marktwerking terugdraaien en Van Linschoten wil die alleen maar verbeteren.

Wie heeft er nu gelijk?
Zoals dat vaak het geval is ligt de waarheid in het midden. We moeten van de marktwerking af en de bedrijfsvoering in de zorgsector moet verbeterd worden.
De marktwerking elimineren en het verbeteren van de bedrijfsvoering houden het volgende in:

  • Wij betalen de zorgpremie aan de overheid.
  • De verzekeringsmaatschappijen verdwijnen uit de zorgketen. Het gevolg is dat het fraudegevoelige declareren en de geldverslindende bureaucratie geëlimineerd worden en André Rouvoet kan iets beters gaan doen.
  • De overheid betaalt de kosten van de gezondheidszorg en zorgt er voor dat er voldoende capaciteit is aan ziekenhuizen, doktoren, verpleegsters en middelen. 
  • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken met een budget. Doktoren en specialisten declareren niet meer maar worden uit het budget betaald.
  • De bedrijfsvoering wordt aangepakt door drastisch te snoeien in het niet-medisch management. De ziekenhuizen worden teruggegeven aan de doktoren en verpleegkundigen. Het bestuur van ziekenhuizen moet voornamelijk bestaan uit medici.
Er valt in andere publieke sectoren op soortgelijke wijze ook veel te bezuinigen en te verbeteren, denk aan het onderwijs en de sociale woningbouw.Wednesday, May 22, 2013

Sensire, wat nu?

Sensire ontslaat 800 thuiszorgmedewerkers.
De eerste gevolgen van de bezuinigingen in de zorg kondigen zich nu aan. In de Achterhoek worden 800 thuiszorgmedewerkers ontslagen (1200 als men de mensen met een tijdelijk contract meerekent). Sensire verkeert in onzekerheid over de voortzetting van bestaande contracten met gemeenten. Die onzekerheid is het gevolg van het feit dat de gemeenten ook nog niet weten hoe ze precies met die bezuinigingen om moeten gaan. Wie zijn de dupe? De 1200 zorgverleners en de bejaarden en zieken die van hen afhankelijk zijn.

Een kans om de schaalvergroting de nek om te draaien.
De zorg, het onderwijs en de sociale woningbouw zijn opgezadeld met de schaalvergroting-waanzin van de laatste jaren. Daar is niets dan narigheid uit voortgekomen. Denk maar aan Amarantis en de het onzalige project met het schip de Rotterdam waarmee een woningbouwcorporatie de mist is ingegaan.

Onlangs hebben een paar zorgverleners (verpleegkundigen) een buurtzorg georganiseerd op een kleine schaal, dus geen managers, stafafdelingen, grote gebouwen, dure leaseauto's en overige volstrekt overbodige rimram. Deze kleinschalige buurtzorg is succesvol.

De nu ontslagen thuiszorgers zouden het ontslag als een kans moeten zien om zichzelf in kleine zorgclubjes te organiseren. Vervolgens zouden ze met de gemeenten contracten kunnen afsluiten die  binnen de context van de bezuiniging vallen, zonder zich zelf tekort te doen. Ze hoeven immers geen managers en dure gebouwen te betalen. Klanten hebben ze al want dat zijn de bejaarden en zieken die nu in de steek gelaten dreigen te worden.

Ontslagen zorgmedewerkers, sla de handen ineen en laat zien wat je waard bent.

Thursday, May 16, 2013

Christenvervolging niet belangrijk?

Voor minister Timmermans is Christenvervolging geen prioriteit.
De christelijke partijen CDA, CU en SGP hebben aan minister Timmermans gevraagd wat hij denkt te doen naar aanleiding van de vele moorden op Christenen door Islamitische extremisten zoals Boko Haram in Nigeria. Wat ik de minister heb horen zeggen is dat er wel meer groepen zijn die vervolgd worden, zoals dissidenten, homo's en activisten. En ook Christenen. Hij ziet geen aanleiding om aan de vervolging van Christenen meer aandacht te geven dan aan de rest. Hij voegde er aan toe dat religieus geweld niet het monopolie van Islamisten is, de Christenen kunnen er ook wat van, hij doelde op het "Verzetsleger van de Heer" van Joseph Kony.

Wat is hier mis aan?
De laatste opmerking vind ik ronduit beledigend. De terroristenbende van de idioot Kony heeft niets met Christendom te maken. Het zogenaamde Verzetsleger van de Heer heeft geen enkele relatie met de leer van zachtmoedigheid van Christus. Er is geen enkele Christelijke kerk of groepering te vinden die in de verste verte ook maar iets met de bende van Kony te maken heeft of er mee sympathiseert. Het is ook geen verschijnsel dat overal in de wereld de kop op steekt.

Laten we nu eens naar het Islamitisch terrorisme kijken. Dat is echt niet zo'n raar en geïsoleerd verschijnsel als de bende van Kony. Er zijn ontelbare radicale imams die geweld en haat prediken en er zijn in de Islamitische wereld hele volksstammen die er achteraan lopen. Er zijn zelfs staten met grote bevolkingsgroepen die een radicaal Islamitische visie hebben met grote invloed op het regeringsbeleid. Denk aan Iran, Saoudi-Arabië, Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Somalië, Soedan, de Gaza-strook, Libië, moet ik nog verder gaan? Van de 19 terroristen bij de aanslag op de Twin-towers kwamen er 17 uit Saoudi-Arabië.

Per jaar worden er 150.000 Christenen vermoord, grotendeels door Islamitische daders. Verder worden er jaarlijks vele kerken in de brand gestoken en Christenen uit hun woningen verjaagd. Met alle respect voor homo's die in Islamitische landen op hun tellen moeten passen, is hun lot te vergelijken met dat van de Christenen?

Het CDA, CU en de SGP vertegenwoordigen een aanzienlijke groep Christelijke Nederlanders die met hun vervolgde geloofsgenoten elders in de wereld sympathiseren. Deze sympathie zou toch enigszins in het Nederlandse regeringsbeleid terug te vinden moeten zijn? De Nederlandse regering pretendeert toch er voor ons allemaal te zijn? Waarom dan die denigrerende politieke correctheid van minister Timmermans en de ronduit beledigende opmerking over de Kony bende?


Wednesday, May 15, 2013

Gekke Henkie

Wanneer houdt het een keer op?
Vanmorgen het bericht dat we het begrotingstekort van de EU moeten aanvullen. Gisteren de nasleep van de Bulgaarse oplichterij. De EU wil ons een half miljard euro laten bijstorten. We zijn door de Bulgaren en andere Europeanen voor 100 miljoen euro opgelicht. De EU wil 500 miljoen van ons hebben. Ok, laten die 100 miljoen hierop in mindering brengen. We betalen 400 miljoen euro en de Bulgaren mogen de resterende 100 miljoen aan de EU betalen.

Draai de kraan dicht.
Stop met het verstrekken van uitkeringen en toelagen aan Europeanen die geen Nederlands paspoort hebben. Wil een Pool of een Bulgaar geld hebben dan vraagt hij het maar aan zijn eigen regering. Stop ook met het verstrekken van uitkeringen en toelagen aan immigranten die hier nog geen 10 jaar wonen. Immigranten die werkloos worden en die hier nog geen 10 jaar wonen moeten weer naar hun eigen land terugkeren. Het is niet redelijk dat wij de werklozen van andere landen opvangen.
Men zou ook andere sociale uitkeringen onder de loep kunnen nemen en daar het criterium van het 10 jaar Nederlands ingezetene zijn hanteren.

Ook in dit geval zijn we de Gekke Henkie.
Een ander voorbeeld is het cliëntelisme, of corruptie zo men wil, tussen Turkse Rotterdamse kiezers en Turkse PvdA gemeentepolitici in die stad. De oorzaak daarvan is dat we immigranten veel te snel kiesrecht verlenen. Men zou hieraan de voorwaarde kunnen verbinden dat men de oorspronkelijke nationaliteit opgeeft en uitsluitend Nederlander wordt. Aanbevelenswaardig zou zijn dat men dan ook een Nederlandse naam aanneemt, zoals de prominente PvdA-er Sander Terphuis. Aan diens loyaliteit jegens Nederland twijfel ik niet.

Is er dan reden om aan de loyaliteit van Turkse Nederlanders te twijfelen?
Op zich natuurlijk niet. Het feit dat iemand van Turkse afkomst is vormt geen enkele reden tot achterdocht of andere negatieve sentimenten. Het is de Turkse regering die alles in het werk stelt om hun landgenoten in Europa onder hun eigen controle te houden en integratie tegen te werken. Premier Erdogan zei over Turken in Duitsland: "Turkse kinderen moeten eerst Turks leren en daarna pas Duits. De verbondenheid met Turkije en de Turkse taal en cultuur moeten in stand blijven." Bovendien pleit hij ervoor dat er Turkse universiteiten en hogescholen in Duitsland komen. Waar het de Turkse regering om gaat is dat Turken in hun tweede vaderland niet assimileren. (Het in Rotterdam gesignaleerde cliëntelisme is daar mogelijk het gevolg van. Het is gedrag dat hier ongepast is maar in Turkije misschien wel heel gewoon).
In 1683 werden de Turken in hun veroveringsdrang gestuit en bij Wenen definitief verslagen. Ze waren al eeuwen bezig geweest om op gewelddadige wijze Europa er onder te krijgen. Het lijkt er een beetje op dat men nu op een andere manier probeert om Europa onder het juk van Turkije te krijgen.

Dit streven van de Turkse regering moeten we tegengaan. Niet door Turken hier te discrimineren of  dwars te zitten maar om ze te vragen om nadrukkelijk voor Nederland te kiezen. Waarom vragen we zoiets niet van een hier wonende Brit of Fransman? Omdat hun regeringen zich niet actief met hen bemoeien en ze belet om hier te integreren. Wat voor de Turkse regering geldt is vergelijkbaar met de houding van de Marokkaanse regering ten opzichte van hun onderdanen in Europa. Iemand die afkomstig is uit een land met totalitaire neigingen en Nederlander wil worden, moet zich duidelijk van die totalitaire politiek distantiëren. Door bijvoorbeeld zijn/haar oude nationaliteit op te geven.


Friday, May 10, 2013

Zijn zorgverzekeraars onmisbaar?

Verschillende motieven voor de vlucht in de marktwerking.
In de jaren 90 vormden de stijgende kosten van de zorg een hoofdpijndossier voor de politici van die tijd. De kostenstijging leek niet te beteugelen. Men nam toen zonder meer aan de de 'markt' het wel beter zou kunnen en de zorgverzekering werd ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen.  Een zijstapje: in één aspect zijn ze succesvol gebleken: door scherp in te kopen is de inkoopprijs van geneesmiddelen gedaald. Dat lijkt een succes en vanuit een financieel oogpunt bekeken is dat ook zo. Er zit echter een medisch nadeel aan. Patienten krijgen vaak in plaats van specifiek voorgeschreven medicijnen een vervangend generiek middel. In sommige gevallen blijkt dat vervangende middel niet of niet goed te werken en dat kan voor de patient ernstige gevolgen hebben.
Nu weer terug naar de motieven. De politiek wilde van de zorg af omdat men het allemaal een beetje te moeilijk vond. De verzekeraars wilden het wel doen omdat het een lucratieve business is, als verzekeraar kan je niet verliezen, als de kosten stijgen dan verhoog je de premie gewoon. Dit is geen moreel oordeel, het ligt gewoon in de aard van commerciële bedrijven.

Heeft men de kosten nu wel in de hand?
Het lijkt er niet op. De ziektekosten stijgen, een vreemde paradox is dat de winsten van de zorgverzekeraars ook fors stijgen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de kostenstijging door de zorgverzekeraars zèlf worden veroorzaakt. Laten we even aannemen dat dit zo is, hoe zou dat dan komen? In de premie die we voor de zorg betalen zit ook een vergoeding voor de kosten van de verzekeraar plus de winstopslag. De werkelijke collectieve ziektekosten worden dus verhoogd met de kosten van de verzekeraars en hun winstopslag.

Een ander oorzaak van stijgende kosten is dat ziekenhuizen hun verrichtingen factureren aan de zorgverzekeraars op basis van de beruchte Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Factureren is een commerciële handeling. Commerciële bedrijven doen dat dagelijks. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk levert/produceert en dat factureert. Een commercieel bedrijf zal vrijwel altijd proberen de omzet te vergroten, dat is nu eenmaal het karakter van de commercie. Daar is niks mis mee want u hoeft die auto of die fles jenever niet te kopen. De politiek wil ziekenhuizen de marktwerking laten volgen. Het gevolg is dat ziekenhuizen gaan factureren en steeds meer gaan factureren, dat is het gevolg van marktwerking. Ziekenhuizen gaan nog wel meer vreemde dingen doen, sommigen hebben al een marketing manager aangesteld om hun diensten nog beter aan de man te brengen.  Idioterie natuurlijk want wie laat zich nu een blindedarmoperatie aansmeren? Zo'n operatie is nodig of niet nodig en daar heeft een marketing manager niets mee te maken. De ziektekosten zullen verder stijgen omdat marktwerking voor een ziekenhuis een verkeerde prikkel is.

Kan het anders en beter?
Ja dat kan. Draai de marktwerking terug en haal de verzekeraars uit de zorgketen. De kosten van de zorgverzekeraars verdwijnen en ook de kosten van DBC bureaucratie kunnen worden geschrapt. Laat de overheid de zorg-premies inhouden en de volledige verantwoording voor de gezondheidszorg weer op zich nemen. De ziekenhuizen en zorginstellingen moeten niet bestuurd worden op basis van kostenbeheersing en omzetgroei maar op de op patienten gerichte aanwending van de beschikbare capaciteit. Geef de ziekenhuizen weer terug aan de doktoren en de verpleegkundigen. Dun de managementlagen flink uit en slank het bestuur en toezicht af.


Wednesday, May 8, 2013

Marktwerking in de zorg is waanzin

Concurrerende ziekenhuizen, is men gek geworden?
Het idee van marktwerking in de zorg leidt ertoe dat ziekenhuizen marketing-managers gaan aanstellen die het ziekenhuis in de markt moeten gaan zetten met wervende kreten. Hiermee suggereert men dat medische ingrepen en verzorging in ziekenhuizen consumentenartikelen zijn. Zo'n marketing-manager krijgt een budget bestaande uit zijn/haar topsalaris, de kosten van de medewerkers op de marketingafdeling en de kosten van de reclamecampagnes. Ik heb zo'n marketing-manager horen zeggen dat zijn taak bestaat om het kwaliteitsimago van het ziekenhuis te verhogen. Alsof dat reclamegebazel iets met kwaliteit te maken heeft.
Wanneer je getroffen wordt door een hartaanval en je snel naar het ziekenhuis moet dan ga je niet eerst een paar reclamefolders doorlezen om te kijken welk ziekenhuis het beste is. Je wordt vervoerd naar het ziekenhuis dat het snelst bereikbaar is of dat dichtbij is en wijd en zijd bekend staat voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Die reputatie dankt het ziekenhuis aan de eerder geleverde prestaties en niet aan een reclamecampagne.

Marktwerking is niet een oplossing van alles.
Door de stijgende kosten van de zorg in de jaren 90 gingen politici denken dat het anders moest en dat marktwerking de oplossing is. Deze gedachte werd gevoed door economen en de crises van de laatste tijd laten zien wat de mening van economen waard is. Bij marktwerking hoort dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen zich gaan gedragen als commerciële bedrijven. Bij commerciële bedrijven draait het om winst en de basis van de winst bestaat uit hogere omzet en lagere kosten. Het verdien-model van ziekenhuizen is het verrichten van door Diagnose Behandel Combinaties gedefinieerde handelingen die aan verzekeringsmaatschappijen worden gefactureerd. Omdat het inkomen van ziekenhuizen bestaat uit omzet, is er een aanzienlijke prikkel om zoveel mogelijk te factureren. Daarnaast is er een bureaucratische laag ontstaan om de kosten te registreren en te bewaken. Of er van dat laatste iets terecht komt is nog maar zeer de vraag.
De verzekeringsmaatschappijen betalen de rekeningen met het geld dat door de premies wordt opgehaald. Verlies maken is er niet bij, want als de kosten te hoog worden dan worden de premies verhoogd. In het afgelopen jaar hebben de verzekeringsmaatschappijen weer meer winst gemaakt dan het jaar daarvoor.

De premie die wij betalen wordt besteed aan het betalen van de zorg, de kosten van de verzekeringsmaatschappijen, hun winstopslag, de bonussen van de managers en het dividend van de aandeelhouders.

Het kan anders en beter.
De fout van het huidige systeem is dat de focus gericht is op kostenbeheersing. De gezondheidszorg is daardoor voor een groot deel in handen gekomen van financiële managers, de boekhouders zijn daarmee de baas geworden. De focus moet gericht zijn op de gezondheidszorg zelf, op de capaciteit en de kwaliteit. De overheid zou deze publieke sector weer onder haar hoede moeten nemen. Onze premies zouden we aan de overheid moeten betalen en die zorgt voor voldoende capaciteit aan ziekenhuizen, doktoren, verpleegkundigen en ander benodigd personeel. Door de verzekeringsmaatschappijen uit de zorg-keten te halen besparen we veel geld dat nu opgaat aan de Diagnose Behandel Combinatie bureaucratie, de kosten en winsten van de verzekeringsmaatschappijen en de bonussen aan managers en aandeelhouders.

Moeten we de kosten dan niet in de hand houden?
Natuurlijk, maar dat kan best zonder de zorgverzekeraars. Hoe dat kan hoop ik een volgende column  te behandelen.


Thursday, April 11, 2013

VU gooi de managers eruit!

Vermarkten van het hoger onderwijs is een gevaarlijk waanidee.
De onrust bij de Vrije Universiteit is het gevolg van de door de wetgever geïnitieerde machtsgreep van professionele managers die op basis van de Wet Modernisering Universitair Bestuur de touwtjes in handen kregen. Het regime van New Public Management (waarom moet ik nu opeens aan Newspeak denken?) werd ingevoerd en studenten werden cliënten, diploma's werden producten en wetenschappers en docenten werden omgedoopt tot productiemedewerkers.

Universiteiten moesten worden gerund als een bedrijf met als doel het leveren van zoveel mogelijk producten (diploma's) tegen de laagst mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke winst. Het financieringssysteem dat hierbij wordt gehanteerd is gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma's. Het gevolg was het aantrekken van zoveel mogelijk cliënten (studenten) en het afleveren van zoveel mogelijk producten (diploma's). De productiemedewerkers moesten ook in het gareel gaan lopen en zo kwam men tot het monstrum van de hoogleraar die zijn kamer werd uitgejaagd en het dagelijks werk moest verrichten op een flexibele werkplek. Kan het stompzinniger?

Zoals ook andere bedrijven liggen ook universiteiten nu aan het infuus van het bankkrediet. De bestuurders van de universiteit worden gestuurd door financiële overwegingen en omstandigheden. Rendement en efficiency staan centraal en verdringen de zorg voor kwaliteit van het onderwijs van de plaats die het behoort te hebben. Doordat Universiteiten nu als een bedrijf gerund worden en ze als bedrijf kredieten aangaan kunnen ze bij tegenvallende resultaten ook als een bedrijf failliet gaan.

Deze zaken raken gelukkig meer en meer bekend en werden goed en duidelijk weergegeven in een open brief van Universiteitsmedewerkers (Boris Slijper en anderen, zie ook zijn interview).

Niet alleen denken maar doen!
Boris Slijper en zijn medestanders willen een fundamentele verandering tot stand brengen. Ze roepen hun collega's in de universitaire wereld op om mee te denken. Met denken alleen zal het niet gaan lukken. Wat zouden ze kunnen doen? Om te beginnen zouden ze de regering en de Tweede Kamer moeten bestoken met noodkreten dat het zo niet langer gaat. Waarom geen actie gevoerd? De Maagdenhuis bezetting in de vorige eeuw leverde toch ook resultaat op.
Hoogleraren, wetenschappers, studenten en overige universiteitsmedewerkers zouden de "professionele managers" moeten boycotten, ze als persona non grata moeten verklaren en ze als zodanig behandelen, ze desnoods fysiek de toegang tot de universiteiten ontzeggen, vreedzaam en geweldloos natuurlijk. Ze zouden hun medewerking aan de door de "professionele managers" ingevoerde bureaucratie moeten staken en zich alleen met echte universiteitszaken moeten bezighouden. Dat levert flinke conflicten op maar die zijn in dit soort situaties nodig om tot resultaten te komen.

Thursday, April 4, 2013

Overvloed

Inspirerend programma.
Het VPRO programma Tegenlicht vertoonde op 1 april de documentaire Abundance (Overvloed) van Peter Diamandis. De rode draad door het programma was dat door de zich exponentieel ontwikkelende technologie op alle terreinen, de mensheid binnen afzienbare tijd in staat is om allerlei problemen op te lossen. Hier is de uitzending gemist link. Warm aanbevolen.

Zonne-energie wordt steeds goedkoper en beter.
Een Noorse ondernemer laat in Qatar (als ik het mij goed herinner) een prachtig voorbeeld zien. Door de dalende kosten van zonne-energie is hij in staat gebleken om in de woestijn zeewater met behulp van zonne-energie op grote schaal te ontzilten. Met het aldus verkregen zoet water maakt hij betaalbare landbouw mogelijk in de woestijn, zowel onder glas als in de open lucht. En op een relatief simpele manier, er komt geen rocket-science aan te pas. Er is op deze planeet een overvloed aan zeewater en er zijn woestijnen genoeg. Op deze manier zou een tekort aan landbouwproducten helemaal niet hoeven optreden.
Oorlogen om energie en om water zouden niet meer gevoerd hoeven worden.

Medische doorbraak door internet.
De mogelijkheden van internet breiden zich steeds uit. Door internet research wist een 15-jarige jongen, Jack Andraka, een sterk vereenvoudigde en goedkope manier te vinden om vroegtijdig alvleesklier kanker op te sporen. Dit is een fraai voorbeeld van hoe slimme mensen met toegang tot relevante informatie, baanbrekend werk verrichten. Een Nederlandse mevrouw (geen astronoom) ontdekte een later naar haar genoemd hemellichaam.

Positief denken is belangrijk.
In deze tijd is het heel gemakkelijk om te gaan somberen. Dat maakt alles alleen maar erger. Kijk juist naar de positieve kant en negeer het negatieve gezeur om je heen. Positief denken maakt je creatief en het maakt je leven prettiger.