Translate

Friday, June 21, 2013

Echte democratie

Een merkwaardig democratisch resultaat.
PvdA kiezers hoopten dat ze met hun keuze de VVD buiten de deur konden houden en VVD kiezers hadden deze hoop ten aanzien van de PvdA. Nu zitten we met een kabinet dat aanvankelijk met aarzelende steun begroet werd maar nu door velen verfoeid wordt. Met name het blinde vasthouden aan de 3% norm, ingezet met het eerder kortzichtig gedram van het duo Rutte & De Jager, draait ons steeds verder de puree in. De afbraak van het sociale stelsel is niet iets wat de PvdA stemmers gewild hebben. De MKB-ers die op de VVD gestemd hebben trekken zich nu de haren uit het hoofd.
Wat er nu gebeurt is iets waar niemand voor gekozen heeft. Electoraal bedrog, tegen wil en dank misschien, maar toch!

Is er een manier om dit soort electoraal bedrog in de toekomst te voorkomen?
De verkiezingsprogramma's van politieke partijen zouden een handvol concrete hoofdpunten moeten bevatten waaraan de partijen zich na de verkiezingen aan moeten houden. Er mag over zo'n punt niet gemarchandeerd worden. Dat kan bij de formatie voor problemen zorgen wanneer partijen met conflicterende hoofdpunten willen gaan samenwerken.

Men kan dan besluiten om de verkiezingsprogramma's aan te passen en nieuwe verkiezingen te houden. Een andere mogelijkheid is dat de betrokken partijen samen een regeringsprogramma opstellen en dat via een eenduidig referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het referendum verworpen dan volgen er nieuwe verkiezingen.

Wanneer er zich in de loop van de kabinetsperiode onverwachte en grote problemen voordoen waar het regeringsprogramma geen oplossing voor biedt (exclusief nationale rampen zoals overstromingen e.d. waarbij snel handelen geboden is) dan moet de regering hun gewijzigde aanpak met een referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het plan verworpen dan volgen nieuwe verkiezingen.

Financiële democratische controle.
De partijprogramma's moeten worden doorgerekend op de effecten voor de belastingen. Bijvoorbeeld: het programma van de VVD leidt tot 1% verlaging van de inkomstenbelasting, het programma van de PvdA leidt tot 4% verhoging van de inkomstenbelasting. Wanneer de beide partijprogramma's een samenwerking niet in de weg staan (zie boven) dan is het dan gevormde kabinet gehouden aan een maximale belastingverhoging van 1,5% zijnde het gemiddelde van beide programma's. Wordt het toch hoger dan volgen nieuwe verkiezingen of een referendum.

Ben je het hier mee eens?
Zo nee, jammer. Zo ja, help dit idee te verspreiden door retweets of door deze link http://denkik.blogspot.nl/2013/06/echte-democratie.html aan anderen te sturen.

No comments:

Post a Comment