Translate

Friday, June 14, 2013

16 Miljard besparen

De bezuinigings-oogkleppen van de regering.
We moeten nu nog eens 6 miljard extra ophoesten. Die extra miljarden worden ons als lastenverzwaring opgelegd onder de noemer 'bezuinigingen'. Wat mij ontzettend stoort is dat achter deze bezuinigingsoperaties geen enkele visie op echte hervormingen zit. Het is het domweg hanteren van de kaasschaaf en het verhogen van belastingen.

Er is een gemakkelijker en fraaier alternatief.
Er is een betere manier om tot structurele hervormingen te komen die jaarlijks 16 miljard euro besparen en die de belastingbetaler geen cent kosten en die leiden tot efficiënter werken bij de overheid en aangrenzende instellingen.
De gedachte achter het gros van deze hervormingen is het feit dat de overheid, het onderwijs en de zorg leiden aan een kwalijke vorm van obesitas, bestaande uit overbodig management. Voorts zijn er andere voordelen te behalen door efficiëntie verbeteringen in de zorg en het elimineren van de verzekeringsmaatschappijen in de zorgketen, het samenvoegen van de NS en ProRail en het heffen van een extrabelasting op brievenbusfirma's.

Het aanpakken van de overheids-obesitas door middel van een management shake-out.
Mijn inschatting is dat tenminste 5% van het overheidspersoneel bestaat uit management dat eigenlijk overbodig is. Het gaat niet alleen over topmanagement maar het gaat over alle management lagen. Vergeet ook het leger 'beleidsmakers' niet!
Wanneer deze managers buiten dienst worden gesteld dan kost dat natuurlijk geld. Ik schat dat de netto-opbrengst € 50.000 per jaar per manager is. Op bijna een miljoen personeelsleden gaat het om  47.750 overbodige managers, de shake-out komt dan neer op een besparing van 2,4 miljard euro.
Zie onderstaande tabel:

Management shake-out
Aantal personeel
Shakeout % ==>
5%


Salaris effect ==>
€50.000
Personeel openbaar bestuur
315000
15750
€787.500.000
Personeel onderwijs
445000
22250
€1.112.500.000
Personeel veiligheid
127000
6350
€317.500.000
Pers universitair med. centr
68000
3400
€170.000.000
Totaal management shake-out
955.000
47750
€2.387.500.000


In de eerste kolom ziet u de overheidsonderdelen, in de tweede kolom het aantal personeelsleden werkzaam in dat onderdeel, in de derde kolom het aantal overbodige managers en in de vierde kolom het bedrag dat bespaard kan worden.

Overige besparingen.
Er zijn nog meer besparingen te realiseren. In onderstaande tabel laat ik ze zien en ik licht ze post voor post toe.

Effecten van structurele hervormingenOnderwerp
 in miljard Euro


Werkwijze verbetering zorg
10,0
Elemineren zorgverzekeringen
1,5
Management shake-out overheid
2,4
Samenvoegen NS ProRail
0,6
Extra belasting brievenbusfirma's
1,5


Totaal strukturele hervormingen
16,0


Werkwijze verbetering in de zorg.
De zorgkosten bedragen per jaar bijna 100 miljard euro. In het programma Pauw en Witteman beweerde Robin van Linschoten dat er met efficiency verbeteringen 25% kostenreductie gerealiseerd kan worden, dat zou dan neerkomen op € 24 miljard. Het komt mij niet ongeloofwaardig over maar voorzichtigheidshalve noteer ik in mijn overzicht maar € 10 miljard.

Elimineren zorg-verzekeringen.
Met onze zorgpremie dragen we niet alleen bij aan de zorgkosten maar we betalen ook voor de kosten, winstopslag en bonussen van de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer we de verzekeringsmaatschappijen uit de zorgketen zouden halen en we de financiering van de zorg weer in handen van de overheid zouden geven, dan besparen we naar schatting € 1,5 miljard. Zie ook mijn artikel "Zijn zorgverzekeraars onmisbaar?"

Samenvoegen NS en ProRail.
De marktwerking in het treinvervoer is voor wat de individuele reiziger betreft, puur theoretisch. Je kan als reiziger niet kiezen uit een aantal vervoerders wanneer je een binnenlands treinkaartje koopt. De opsplitsing van de NS is volkomen overbodig en kost veel geld. Samenvoegen die boel!
Scheelt naar schatting € 0,6 miljard.

Extra belasting brievenbusfirma's.
Via deze firma's stromen miljarden euro's door ons land. Zonder de kip met gouden eieren te slachten kunnen we deze winststromen met € 1,5 jaarlijks afromen.


No comments:

Post a Comment