Translate

Saturday, June 9, 2012

Angst en negatieve gedachten kwijtraken

Eerst even dit:
Dit stukje is gebaseerd op levenservaring van mijzelf en van anderen. Het heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie. Wanneer je denkt dat je professionele hulp nodig hebt, zoek die dan zo snel mogelijk. Dit stuk bevat geen psychologische verhandeling over de oorzaken van angst en negatieve gevoelens. Het gaat om de praktische bestrijding ervan.

Iedereen heeft wel angst of negatieve gevoelens.
Wanneer je ergens bang voor bent of je wordt geplaagd door negatieve gevoelens, denk dan niet dat je de enige bent. Iedereen is wel ergens bang voor of heeft wel eens een negatieve bui. Je hoeft je dus nergens voor te schamen. Angst heeft vele vormen, je kan vliegangst hebben of je durft geen telefonische verkoopgesprekken te voeren. Waar het om gaat is de wil en de moed om je ertegen te verzetten.

Angst bestrijden door de confrontatie ermee.
Een mooi voorbeeld is de cursus om vliegangst te bestrijden. In zo'n cursus gaat het alleen maar over vliegen. Men leert over vliegen en doet oefeningen in vliegtuigen om zich helemaal met vliegen vertrouwd te maken. Het resultaat is dat de angst wordt overwonnen. Als jonge man was ik bang voor grotere en sterkere leeftijdsgenoten (die waren er heel erg veel, want ik ben niet groot), vooral als ze een agressieve uitstraling hadden. Ik ben toen gaan boksen, binnen de kortste keren was ik die angst kwijt, voorgoed. Dus: ga de confrontatie aan. Bij verkoopcursussen zag ik dat cursisten huiverig waren om te gaan bellen, door oefening kwamen ze daar vanaf.

Hoe bestrijd je negatieve gedachten?
Negatieve gevoelens en gedachten vormen een zeer ruim begrip. Er kunnen vele redenen zijn voor negatieve gevoelens, het is ondoenlijk om ze in dit bestek te behandelen.
Negatieve gevoelens en gedachten kun je het beste kwijtraken door ze te vervangen door positieve gedachten. Dank je de koekoek! Dat is wel erg gemakkelijk! hoor ik je al zeggen. Toch is het waar. Je kunt niet tegelijkertijd positief en negatief gestemd zijn.
Een prachtige manier om positieve gedachten te hebben is dankbaarheid. Maak in gedachten een lijstje van dingen waarvoor je dankbaar bent. Roep dat regelmatig op in je gedachten. Wanneer je gelovig bent, christen, moslim, jood of hindoe, spreek dan je dankbaarheid tegenover God uit. Maar als atheist of agnost kun je je dankbaarheid ook uitspreken, je bent dankbaar en dat zeg je. Ronald Plasterk (atheist of agnost) verwoordde dat onlangs erg mooi.

Waar je aan denkt is een keuze.
Dit klinkt gemakkelijk, dat is waar. Toch ben je uiteindelijk in staat om grotendeels de aard van je gedachten zelf te bepalen. Het is een keuze die wel enige oefening vergt, maar het ligt wel binnen je bereik. Begin met het cultiveren van dankbaarheid. Het gaat erom dat je er voor kiest.

No comments:

Post a Comment