Translate

Tuesday, June 19, 2012

Heb je een probleem? Wat doe je er aan?

Iedereen heeft wel (eens) een probleem.
Je denkt misschien dat jij de enige bent die een probleem heeft of een probleem heeft gehad. En als je nog geen probleem in je leven hebt gehad dan kan ik je bijna garanderen dat je er wel een zult krijgen. Er zijn zoveel soorten problemen, gezondheidsproblemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. In de ruimte van deze column kan al die soorten natuurlijk niet behandelen, daar zou ik een hele serie boeken voor nodig hebben.
Er is ook een andere indeling te maken: problemen die je zelf veroorzaakt en problemen die je buiten je schuld overkomen. Hier valt in het kort wel iets over te zeggen.

Problemen die je zelf veroorzaakt.
Je hebt wat last van je lever en als je opstaat heb je trillende handen. Je bent een zware drinker. Je veroorzaakt deze problemen dus zelf. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is om van de alcohol af te komen maar het probleem en de oplossing zijn duidelijk, je drinkt te veel en je moet stoppen. Jij moet dat doen.
Je hoest ontzettend en je rookt veel. Jij rookt en jij moet stoppen, als je van het hoesten af wil komen.
Je komt geld tekort en je blijft je geld maar uitgeven aan onnodige zaken. Oplossing ligt voor de hand.
Dit zijn gemakkelijke voorbeelden. Er zijn problemen die ingewikkelder zijn, relatieproblemen zijn daar een voorbeeld van. Wie veroorzaakt het probleem? Probeer eerlijk te onderzoeken wat jouw aandeel daar in is. Raadpleeg een relatietherapeut. Zie er achter te komen of en hoe jij het probleem veroorzaakt, richt je blik op jezelf en kijk niet eerst naar de ander. Eerlijkheid ten opzichte van jezelf is noodzakelijk voor de oplossing van een relatieprobleem.
Heb je vaak ruzie met steeds verschillende mensen? Dan zou het probleem wel eens bij jezelf kunnen liggen.
Ik kan nu wel een tijdje doorgaan met het geven van allerlei voorbeelden maar je snapt wel wat ik bedoel. De boodschap is: kijk of en hoe jij het probleem veroorzaakt en dan wordt het meestal heel snel duidelijk wat de oplossing is, wat jij kunt doen om het probleem op te lossen.

Problemen die je overkomen.
Je woont in een laaggelegen gebied waar jouw huis om de paar jaar gedeeltelijk onder water komt te staan. Als je daar niet mee leven kunt dan zit er niets anders op dan naar een hoger gelegen gebied te verhuizen. Jouw partner ontpopt zicht tot een onverbeterlijke alcoholist, het is ondraaglijk voor je geworden, je moet die partner verlaten. Je partner bedriegt je om de haverklap met een ander, als je dat teveel wordt dan moet je die relatie verbreken. Het patroon in deze voorbeelden is: je kunt je aan de invloed van het probleem onttrekken.

Er zijn problemen die je overkomen en waaraan je je niet kunt onttrekken. Dan moet je er mee leren leven. Ik spreek uit eigen ervaring, ik heb een zware hartaanval gehad en daarvoor een herseninfarct. Met de gevolgen heb ik met Gods hulp leren leren leven. De lichamelijke beperkingen hinderen mij niet, althans ik denk er gewoon niet aan.

De problemen die jouw overkomen maar die je kunt oplossen laat ik hier buiten beschouwing.

No comments:

Post a Comment