Translate

Tuesday, July 25, 2017

Kees van der Staaij moet zijn mond houden.

Het rumoer dat is ontstaan naar aanleiding van het artikel van Kees van der Staaij over "Voltooid Leven" in een Amerikaanse krant, legde een aantal dingen bloot die ik opmerkelijk vind.

Eva Jinek verweet hem in haar programma dat hij Nederland "te kakken" had gezet met zijn artikel. Hij zou het imago van Nederland hebben beschadigd met het beeld dat een oudere patiënt diens leven niet zeker is indien men onder de zorg van doktoren valt. Bovendien moet dit debat in Nederland gevoerd worden en niet via buitenlandse kranten.

Het punt dat ik hierover wil maken is dat Kees van der Staaij zijn mening, hoe abject ook in de ogen van velen in Nederland, hierover kenbaar mag maken waar hij maar wil. Ik heb wel vaker artikelen van bekende Nederlanders in buitenlandse media gelezen of artikelen van buitenlanders in Nederlandse bladen. Daar is niets verwerpelijks aan.

Een ander punt is het argument dat christenen zich niet hebben te bemoeien met het levenseinde van anderen. Maarten van Rossem gebruikte dat argument tegen Kees van der Staaij in het programma van Eva Jinek. Je hoort dat argument vaker, uitgedrukt in termen op de beleefdheidsschaal variërend van wellevend tot ronduit onbeschoft.

Het thema Voltooid Leven is onderwerp van een publiek debat. De pro's en contra's worden daarin voor het voetlicht gebracht. So far so good. Het probleem dat Maarten van Rossem vertolkt is dat Kees van der Staaij zijn standpunt in het parlement bepleit en indien hij dat met succes doet (weliswaar met steun van onder andere CDA en CU), de daaruit volgende wetgeving aan de praktijk van "Voltooid Leven" een halt toeroept. In dat geval is dat een besluit van een meerderheid in het parlement. Zo werkt de democratie nu eenmaal. Het argument van Maarten van Rossem verraadt in dit opzicht een ondemocratische mentaliteit.

Ik geef een voorbeeld om mijn standpunt te onderbouwen. Stel dat ik geen voorstander ben van verplichte orgaandonatie. Stel dat een voorstel daarover wet wordt. Daar heb ik mij bij neer te leggen en het zou absurd zijn wanneer ik zou zeggen: "D66 eist mijn organen op". Van een zelfde orde vind ik de uitspraak "Christenen bemoeien zich met mijn levenseinde".


3 comments:

 1. Maar voor je tot een democratisch standpunt komt, is er al beïnvloeding door allerlei krachtenvelden. Zo komt de inbreng tot stand van degenen die van nabij aan het ontstaan van wetgeving werken. Van der Staaij gaf aan dat zijn brief in Nederlandse media niet zou worden geplaatst, want 'dat de SGP er zo over denkt, weet iedereen allang'. Alsof we niet weten hoe een Levenseindekliniek erover denkt.
  De oproep aan het buitenland om te reageren op de koers van de Nederlandse regering vind ik ook niet verkeerd. Van der Staaij: "Het is de meest fundamentele taak van de regering om haar burgers te beschermen. Het strekt de Nederlandse regering tot eer dat zij zich vaak uitspreekt als fundamentele mensenrechten ergens op deze wereld onder vuur liggen. Nu het zo is dat het fundamentele recht om te leven in Nederland bedreigd wordt, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasiecultuur."

  ReplyDelete
 2. Dank je Wim voor je verhelderend commentaar. Ik heb daar niets aan toe te voegen.

  ReplyDelete
 3. Is het recht om te sterven niet gelijk aan het recht om te leven? Geen e kel mens heeft erom gevraagd om te moeten leven. Mag hij of zij dan niet kiezen om te zijn of niet te zijn? Ik vind het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht

  ReplyDelete