Translate

Friday, June 21, 2013

Echte democratie

Een merkwaardig democratisch resultaat.
PvdA kiezers hoopten dat ze met hun keuze de VVD buiten de deur konden houden en VVD kiezers hadden deze hoop ten aanzien van de PvdA. Nu zitten we met een kabinet dat aanvankelijk met aarzelende steun begroet werd maar nu door velen verfoeid wordt. Met name het blinde vasthouden aan de 3% norm, ingezet met het eerder kortzichtig gedram van het duo Rutte & De Jager, draait ons steeds verder de puree in. De afbraak van het sociale stelsel is niet iets wat de PvdA stemmers gewild hebben. De MKB-ers die op de VVD gestemd hebben trekken zich nu de haren uit het hoofd.
Wat er nu gebeurt is iets waar niemand voor gekozen heeft. Electoraal bedrog, tegen wil en dank misschien, maar toch!

Is er een manier om dit soort electoraal bedrog in de toekomst te voorkomen?
De verkiezingsprogramma's van politieke partijen zouden een handvol concrete hoofdpunten moeten bevatten waaraan de partijen zich na de verkiezingen aan moeten houden. Er mag over zo'n punt niet gemarchandeerd worden. Dat kan bij de formatie voor problemen zorgen wanneer partijen met conflicterende hoofdpunten willen gaan samenwerken.

Men kan dan besluiten om de verkiezingsprogramma's aan te passen en nieuwe verkiezingen te houden. Een andere mogelijkheid is dat de betrokken partijen samen een regeringsprogramma opstellen en dat via een eenduidig referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het referendum verworpen dan volgen er nieuwe verkiezingen.

Wanneer er zich in de loop van de kabinetsperiode onverwachte en grote problemen voordoen waar het regeringsprogramma geen oplossing voor biedt (exclusief nationale rampen zoals overstromingen e.d. waarbij snel handelen geboden is) dan moet de regering hun gewijzigde aanpak met een referendum aan de bevolking voorleggen. Wordt het plan verworpen dan volgen nieuwe verkiezingen.

Financiële democratische controle.
De partijprogramma's moeten worden doorgerekend op de effecten voor de belastingen. Bijvoorbeeld: het programma van de VVD leidt tot 1% verlaging van de inkomstenbelasting, het programma van de PvdA leidt tot 4% verhoging van de inkomstenbelasting. Wanneer de beide partijprogramma's een samenwerking niet in de weg staan (zie boven) dan is het dan gevormde kabinet gehouden aan een maximale belastingverhoging van 1,5% zijnde het gemiddelde van beide programma's. Wordt het toch hoger dan volgen nieuwe verkiezingen of een referendum.

Ben je het hier mee eens?
Zo nee, jammer. Zo ja, help dit idee te verspreiden door retweets of door deze link http://denkik.blogspot.nl/2013/06/echte-democratie.html aan anderen te sturen.

Monday, June 17, 2013

Is de JSF echt nodig?

Hebben we dat vliegtuig echt nodig?
Laten we aannemen dat de F-16 inderdaad aan vervanging toe is. Moeten we als vervanging het meest dure toestel aanschaffen? Is onze internationale, militaire rol van zo'n groot belang dat we alleen met het aller modernste en duurste toestel uit de voeten kunnen? Welke scenario's zijn er denkbaar? Binnenlandse onlusten? Als we die vanuit de lucht moeten bestrijden dan kunnen we het wel met een Spitfire uit WWII af. VN-uitzendingen? Kunnen we Afghaanse of Malinese rebellen alleen met JSF onder de duim krijgen? Deelname aan een heuse oorlog: alleen mogelijk als we over de JSF beschikken?
Zoals we onlangs vernamen liggen er in Volkel nog een stel atoombommen. Het schijnt zo te zijn dat we die dingen alleen bij de vijand mogen bezorgen als we Amerikaanse toestellen gebruiken. Maar moet dat de JSF zijn? Die bommen liggen daar al sinds 1963, waarom dan een ultramodern vliegtuig voor verouderde wapens? Afgezien van de vraag of we überhaupt de rol van atoombommen-gooier willen spelen.

Wat doen andere landen?
Laten we eens kijken naar de luchtmachten van andere landen. Er is een alternatief en dat is de Eurofighter Typhoon. Dat vliegtuig wordt gebruikt door de luchtmachten van Oostenrijk, Italie, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oman, Saoedi-Arabië. De Fransen hebben een ultramodern vliegtuig, de Rafale, dit vliegtuig wordt ook door India gebruikt. De Zweden hebben hun Saab Viggen en ook India vliegt daar mee. Er is voldoende keuze.

Het kostenplaatje.
De kosten van de JSF blijven stijgen, ze staan nu (als het inmiddels niet weer hoger is) op 85 miljoen euro. De Zweden deden een bod voor hun Saab Viggen voor 54 miljoen euro per stuk wanneer we er 85 zouden afnemen. Dat bod hebben we 'natuurlijk' laten lopen.
In deze tijd van bezuinigingen is het aanschaffen van een duur vliegtuig als de JSF echt onverantwoord. Ik ben geen anti-militarist en ook niet anti-Amerikaans. Het gezonde verstand moet prevaleren.

Friday, June 14, 2013

16 Miljard besparen

De bezuinigings-oogkleppen van de regering.
We moeten nu nog eens 6 miljard extra ophoesten. Die extra miljarden worden ons als lastenverzwaring opgelegd onder de noemer 'bezuinigingen'. Wat mij ontzettend stoort is dat achter deze bezuinigingsoperaties geen enkele visie op echte hervormingen zit. Het is het domweg hanteren van de kaasschaaf en het verhogen van belastingen.

Er is een gemakkelijker en fraaier alternatief.
Er is een betere manier om tot structurele hervormingen te komen die jaarlijks 16 miljard euro besparen en die de belastingbetaler geen cent kosten en die leiden tot efficiënter werken bij de overheid en aangrenzende instellingen.
De gedachte achter het gros van deze hervormingen is het feit dat de overheid, het onderwijs en de zorg leiden aan een kwalijke vorm van obesitas, bestaande uit overbodig management. Voorts zijn er andere voordelen te behalen door efficiëntie verbeteringen in de zorg en het elimineren van de verzekeringsmaatschappijen in de zorgketen, het samenvoegen van de NS en ProRail en het heffen van een extrabelasting op brievenbusfirma's.

Het aanpakken van de overheids-obesitas door middel van een management shake-out.
Mijn inschatting is dat tenminste 5% van het overheidspersoneel bestaat uit management dat eigenlijk overbodig is. Het gaat niet alleen over topmanagement maar het gaat over alle management lagen. Vergeet ook het leger 'beleidsmakers' niet!
Wanneer deze managers buiten dienst worden gesteld dan kost dat natuurlijk geld. Ik schat dat de netto-opbrengst € 50.000 per jaar per manager is. Op bijna een miljoen personeelsleden gaat het om  47.750 overbodige managers, de shake-out komt dan neer op een besparing van 2,4 miljard euro.
Zie onderstaande tabel:

Management shake-out
Aantal personeel
Shakeout % ==>
5%


Salaris effect ==>
€50.000
Personeel openbaar bestuur
315000
15750
€787.500.000
Personeel onderwijs
445000
22250
€1.112.500.000
Personeel veiligheid
127000
6350
€317.500.000
Pers universitair med. centr
68000
3400
€170.000.000
Totaal management shake-out
955.000
47750
€2.387.500.000


In de eerste kolom ziet u de overheidsonderdelen, in de tweede kolom het aantal personeelsleden werkzaam in dat onderdeel, in de derde kolom het aantal overbodige managers en in de vierde kolom het bedrag dat bespaard kan worden.

Overige besparingen.
Er zijn nog meer besparingen te realiseren. In onderstaande tabel laat ik ze zien en ik licht ze post voor post toe.

Effecten van structurele hervormingenOnderwerp
 in miljard Euro


Werkwijze verbetering zorg
10,0
Elemineren zorgverzekeringen
1,5
Management shake-out overheid
2,4
Samenvoegen NS ProRail
0,6
Extra belasting brievenbusfirma's
1,5


Totaal strukturele hervormingen
16,0


Werkwijze verbetering in de zorg.
De zorgkosten bedragen per jaar bijna 100 miljard euro. In het programma Pauw en Witteman beweerde Robin van Linschoten dat er met efficiency verbeteringen 25% kostenreductie gerealiseerd kan worden, dat zou dan neerkomen op € 24 miljard. Het komt mij niet ongeloofwaardig over maar voorzichtigheidshalve noteer ik in mijn overzicht maar € 10 miljard.

Elimineren zorg-verzekeringen.
Met onze zorgpremie dragen we niet alleen bij aan de zorgkosten maar we betalen ook voor de kosten, winstopslag en bonussen van de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer we de verzekeringsmaatschappijen uit de zorgketen zouden halen en we de financiering van de zorg weer in handen van de overheid zouden geven, dan besparen we naar schatting € 1,5 miljard. Zie ook mijn artikel "Zijn zorgverzekeraars onmisbaar?"

Samenvoegen NS en ProRail.
De marktwerking in het treinvervoer is voor wat de individuele reiziger betreft, puur theoretisch. Je kan als reiziger niet kiezen uit een aantal vervoerders wanneer je een binnenlands treinkaartje koopt. De opsplitsing van de NS is volkomen overbodig en kost veel geld. Samenvoegen die boel!
Scheelt naar schatting € 0,6 miljard.

Extra belasting brievenbusfirma's.
Via deze firma's stromen miljarden euro's door ons land. Zonder de kip met gouden eieren te slachten kunnen we deze winststromen met € 1,5 jaarlijks afromen.


Tuesday, June 11, 2013

De profeet en de oude vissers

Een profeet in een vissersdorp.
Hazrat Inayat Khan was een Soefi mysticus die in de  jaren 20 van de vorige eeuw een zomerschool in Katwijk hield. Van een oude visser hoorde ik dat Khan gewoon was om op het strand van Katwijk paard te rijden. Als hij vanaf het strand op zijn witte paard de Boulevard op reed dan groetten de oude vissers die daar stonden, hem door hun pet af te nemen. "Kijk, daar heb je de profeet", zeiden ze tegen elkaar. Ik heb dit altijd een prachtig verhaal gevonden en of het waar is...
Laat ik er dit van zeggen: Je moet een mooi verhaal niet verzieken met de waarheid.

In 1922 had Khan in de duinen van Katwijk een mystieke ervaring en verklaarde dat die plaats een bijzondere was. In 1969 werd daar een Soefi-tempel gebouwd die nog steeds in gebruik is.

Wat die oude vissers perfect aanvoelden was dat Khan geen fanaticus was, dat hij zijn ideeën niet aan anderen opdrong en dat zijn boodschap verdraagzaamheid inhield. Één van de doelstellingen van deze vorm van Soefisme is het doen wegvallen van religieuze vooroordelen.

Het mooie van de locatie van de Soefi-tempel in de duinen van Katwijk, is dat het gebouwd is binnen de grenzen van een Christelijk dorp. Het lijkt erop dat de verdraagzaamheid die Khan predikte het toenmalige gemeentebestuur tot toestemming van de bouw geïnspireerd heeft. Dat er in de raad misschien wel heftig gediscussieerd is (ik weet niet of dat zo is of niet) doet niet terzake, de toestemming is verleend en hij staat er en wel op een van de mooiste plekken in Katwijk.

Jammer dat de Soefi-tempel nu met camera's bewaakt moet worden omdat onverdraagzame fanatici en domme vandalen, de tempel bekladden en beschadigen.


Sunday, June 9, 2013

Islam en Inquisitie

De Inquisitie.
De Inquisitie (Inquisitio haereticae pravitatis, onderzoek naar de perversiteit van de ketterij) waren kerkelijke rechtbanken van de Rooms Katholieke Kerk die er op uit waren om de ketterij uit te roeien. Bij ketterij gaat het om andersdenkenden. Ze opereerden in Europa van de 14de eeuw tot in de 18de eeuw. Niet katholieke christelijke stromingen waren het slachtoffer. In de naam van het christelijke geloof, dat liefde en barmhartigheid predikt, werd het recht op weerzinwekkende wijze verkracht. Om het geheel in perspectief te brengen, er werden weliswaar vele tienduizenden voor de rechtbank gesleept naar niet iedereen werd tot de brandstapel veroordeeld, dat lot viel enkele duizenden ten deel. De RK Kerk is nu bevrijd van de bloedige praktijken van de Inquisitie, alhoewel ze tegenwoordig met andere morele problemen kampt. Het onschadelijk maken van de Inquisitie ging niet vanzelf, daar is veel strijd aan vooraf gegaan.

Wat heeft dit met de Islam te maken?
Moslims claimen dat de Islam een godsdienst van de vrede is. Toch zien we dat er in naam van de Islam veel geweld wordt gepleegd in een omvang die het aantal slachtoffers van de Inquisitie in het niet doet vallen.

Ik ben er van overtuigd dat er veel Moslims zijn die vrede willen en in tolerantie met andersdenkenden willen leven. Naar die Moslims moeten wij, niet-moslims, de hand uitsteken en ze steunen in de strijd tegen de fanatici. We moeten ze helpen om de Islam te bevrijden van diens Inquisitie.

Waar bestaat die Islamitische Inquisitie dan uit?
Dat is niet eenvoudig aan te geven omdat er, voorzover ik weet, geen formele Islamitische Inquisitie bestaat. Er is wel een religieuze politie in Saoudi-Arabie en in Iran heb je de hoeders van de Islam, maar in de westerse wereld zijn er zulke instellingen niet.

De Sharia is een Islamitisch rechtssysteem dat in strijd is met de Verklaring voor de rechten van de mens. Man en vrouw zijn voor de Sharia niet gelijk en binnen landen waar de Sharia heerst, 'genieten' Joden, Christenen en andere religieuze minderheden een aparte status. In landen als Iran en Pakistan is sprake van vervolging van Christenen en in Egypte ondervinden de Kopten steeds meer last van fanatici. In rechtszaken is hun getuigenis de helft waard van dat van een moslimman. Het systeem straft met steniging en handen afhakken. Het is duidelijk dat we daar onze pijlen op moeten richten.

In Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn er een aantal sharia 'rechtbanken' om familiezaken volgens Islamitisch gebruik te regelen. Dat lijkt onschuldig maar door het toestaan van onderdelen van een pervers rechtssysteem lopen we het risico dat sluipenderwijs er steeds meer bij komt.
Er is hier in dit land één rechtssysteem dat in gelijke mate geldt voor iedereen. Ook moslims kunnen daar hun recht halen en krijgen.

Vanzelfsprekend moeten de haatpredikers worden aangepakt. Deze mensen verstoren de relatie tussen moslims en niet-moslims. De overheid zou deze lieden moeten opsporen en terugsturen naar hun eigen land.

Ondertussen moeten we oppassen dat we de gematigde en tolerante Moslims niet van ons vervreemden. We moeten met elkaar in gesprek blijven. We moeten ze helpen in hun strijd tegen de fanatici. Laten we niet vergeten dat de meeste slachtoffers van de fanatici vallen onder de Moslims zelf.

Thursday, June 6, 2013

Republiek met koning

We zijn begonnen als republiek.
Ons land begon zijn zelfstandige bestaan tijdens de vrijheidsstrijd (de tachtigjarige oorlog) tegen de Spaanse overheerser. In 1581 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen met het Plakkaat van Verlatinghe. De onafhankelijkheidsstrijd werd geleid door Prins Willem van Oranje en na diens dood door zijn zonen. Prins Willem werd benoemd tot stadhouder en leidde in die functie de militaire strijd. Hij was dus ondergeschikt aan de Staten. De titel werd min of meer erfelijk en stadhouders streefden naar uitbreiding van hun persoonlijke macht. Op hun weg vonden zij de raadpensionaris, de hoogste bestuurder door de Staten aangesteld. Die strijd leidde tot de terechtstelling van Van Oldenbarnevelt in 1619 op instigatie van Prins Maurits.
De republiek sneuvelde in 1795 na de inval van het Revolutionaire Frankrijk. Toen werd de Bataafsche Republiek gesticht die in 1806 werd vervangen door het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon, die op zijn beurt in 1810 door zijn broer Napoleon werd afgezet en Nederland bij het keizerrijk werd ingelijfd.

Het Oranjehuis werd koningshuis.
In 1813, na de nederlaag van Napoleon werd Willem I koning van Holland en België om zodoende een meer krachtige staat aan de noordgrens van Frankrijk te vormen. Willem I werd door de toenmalige grootmachten Engeland en Rusland op de troon gezet.
Deze Oranje begon als absoluut vorst maar dat was niet naar de zin van de voormalige regerende klasse uit de vorige republieken. Men begon aan zijn macht te tornen wat in 1848 leidde tot de invoering van de grondwet. Op dit moment is de koning een staatshoofd zonder formele macht, een boegbeeld eigenlijk. We zijn dus eigenlijk weer een republiek met een erfelijk staatshoofd, zoals Prins Claus het in een Duits interview zei.

Waarom zouden we het koningschap afschaffen en een president kiezen?
Ik vermoed dat een eventuele president in Nederland een functie zonder politieke macht zou zijn, een boegbeeld zoals de Bondspresident van Duitsland en niet een staatshoofd met reële politieke macht  als de president van de Verenigde Staten of de president van Frankrijk.
In het geval dat we de koning vervangen door een president dan vervangen we het ene boegbeeld door het andere. Wat heeft dat voor zin? Het enige verschil is dat we zo'n staatshoofd kiezen. Ik moet er toch niet aan denken: Dries van Agt for president, of Kok, of Wiegel, of Balkenende. Het wordt een erebaantje als kroon op een lang publiek leven. Niet doen.

Ik ben overigens wel trots op het feit dat Nederland de eerste moderne republiek in West Europa was. De eerste eeuw van deze republiek viel samen met de Gouden Eeuw. Een vrijplaats voor vrijdenkers en religieuze minderheden.

Wednesday, June 5, 2013

Sharia debat.

Een debat in een fraaie universitaire setting.
In de fraaie, gerestaureerde houten collegezaal van het Kamerlingh Onnes gebouw (19de eeuw) vond gisteren de presentatie plaats van het boek Applying Sharia in the West van de hand van Prof. dr. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Westerse wereld. Ter gelegenheid van de presentatie werd een debat gevoerd tussen de auteur en Prof. dr. Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit. Het debat stond onder leiding van Prof. dr. Jan Michiel Otto, directeur van het Van Vollenhoven Instituut en hoogleraar Recht en bestuur in ontwikkelingslanden aan de Universiteit Leiden.

Ik heb geen aantekeningen of opnamen gemaakt dus vertrouw ik op mijn feilbare geheugen bij het schrijven van dit artikel.

Maurits Berger:
Over het begrip sharia bestaat veel verwarring. Wanneer je aan de gemiddelde moslim vraagt wat de sharia voor hem betekent dan krijg je een niet altijd hetzelfde antwoord. Dat komt omdat de sharia uit vele elementen bestaat, het gaat over familierecht, religieuze gebruiken, persoonlijke omgangsvormen, rechtspraak en ook fundamenten voor het staatsrecht. Bovendien zijn er verschillende islamitische stromingen die tot verschillende opvattingen kunnen leiden.
Onder tegenstanders bestaat het beeld van terroristen die hun daden op grond van de sharia rechtvaardigen. In zijn boek gaat het over familierecht, religieuze voorschriften, en persoonlijke omgang. Het gaat hem om de toepassing van de sharia onder moslims in het westen en niet om de invoering van de sharia. Als we het hebben over een sharia-rechtbank dan hebben we het over de behoefte van moslims om geschillen onderling te regelen. Daar is niets op tegen en het woord rechtbank moet je niet te letterlijk nemen. Er is geen sprake van een door de staat erkende rechtbank, hij vergeleek het met de kerkelijke rechtbanken in de Rooms Katholieke kerk.
Het toepassen van het renteverbod in de sharia is gewoon het toepassen van het contractenrecht  Het is niet in strijd met de wet. Hij ziet in deze toepassing van de sharia in de westerse wereld geen sluipend gevaar dat tot totale islamisering van onze samenleving zal leiden.

Afshin Ellian:
Ellian begon met zijn waardering uit te spreken dat een discussie over de sharia in een serene, academische omgeving op rustige en vrije wijze gevoerd kon worden met respect voor elkaars standpunten. Hij nam daarmee een voorschotje op de rest van de avond maar hij werd daar niet in teleurgesteld, denk ik.
Ellian erkende dat het informele toepassen van sharia elementen binnen een moslim groepering niet perse strijdig is met de wet. Hij tekende daarbij aan dat in het huwelijksrecht van de sharia de positie van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man. Het getuigenis van de vrouw is de helft waard van dat van de man, ze is dus altijd in het nadeel. Iets dergelijks geldt ook in het erfrecht.
In Nederland is het alleen de overheid die rechtsgeldige huwelijken kan sluiten. Dat men daarna een kerkelijk of islamitisch huwelijk sluit, laat de overheid koud. Een islamitisch huwelijk, hier gesloten, is hier dus niet rechtsgeldig.
Het is goed te bedenken dat die onschuldig lijkende sharia waar men het hier over heeft, deel uitmaakt van het sharia rechtssysteem dat in veel islamitische landen van toepassing is; dat de sharia als rechtssysteem is in strijd met de rechten van de mens. Denk aan de ondergeschikte positie van de vrouw in alle aspecten van het recht en de dhimmi's (minderheden als joden en christenen) die een aparte en ondergeschikte status hebben. In processen tegen moslims zijn dhimmi's praktisch rechteloos.
Let ook op de verschillende sharia-stromingen die in het Middenoosten bloedige strijd leveren. Het recht op vrijheid heeft grenzen, wanneer we staan voor een systeem dat onze rechten wil beperken dan hebben we het recht de vrijheid, om zo'n rechteloos systeem in te willen voeren, te beperken. We moeten oppassen dat we niet in de situatie van de Weimar republiek verzeilen.
Moslims genieten hier in het Westen gelijke rechten en hebben de sharia niet nodig, vooral de vrouwen niet.

De discussie met de zaal.
Jan Michiel Otto leidde de discussie op competente en ontspannen wijze. Het publiek bestond uit moslims, moslima's en niet-moslims. Er waren geen enge baardmannen in witte jurken bij. Uiteraard kwam de sharia-driehoek in Den Haag ter sprake. Berger vond dat wel meevallen en richtte de aandacht op de aldaar wonende Hindoestanen. Volgens hem is er een enorme druk op de vrouwen in die gemeenschap om zich te voegen naar de Hindoestaanse tradities.

Hier moet ik even inbreken in het verslag. Wat Berger zegt over de Hindoestanen kan waar zijn of niet maar zijn boek en alle discussies over de sharia en moslims vloeien voort uit het feit dat de Islam geen bescheiden godsdienst is die de anderen met rust laat. Van Hindoestanen, Joden en Boeddhisten ondervinden we geen last omdat deze mensen hun godsdienst achter de voordeur en in hun kerkgebouwen belijden. Moslims zijn in dit opzicht heel anders, ze eisen hun vermeende recht op en presteren het zelfs om hun bidkleedjes op de openbare weg te spreiden en voorbijgangers te intimideren. Dit zijn natuurlijk 'extremisten', maar toch.... Hindoestanen en Joden doen zoiets niet.

Een blanke spreker (vermoedelijk geen moslim) zei dat wanneer moslims in een bepaald gebied in belangrijke mate woonachtig zijn, ze de leefomgeving van anderen in negatieve zin beginnen te veranderen. Wat de oorspronkelijke bewoners als normaal beschouwen mag daar dan niet meer. Hij acht de Islam een sluipend gevaar dat ingeperkt moet worden.

Een moslima sprak over de beschermde positie van minderheden in Iran (!) en stelde dat een moslim nooit minister-president van Nederland zou kunnen worden. Een hoongelach, gelardeerd met kreten als Aboutaleb en Albayrak viel het arme kind ten deel.

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een hapje en een drankje, waaronder ook alcoholica. Om het debat met andere middelen voort te zetten nam ik een glas wijn.
Ik sprak met de eerder genoemde moslima. Een intelligente en charmante vrouw (met hoofddoek die haar goed stond). Ik sprak haar aan over de positie van christenen in Iran en vertelde dat het getuigenis van een christen de helft waard is van dat van een moslim. Ze trok dat in twijfel maar onder de bewijslast die ik aanvoerde gaf ze dat toe. Maar ze verbond daar geen enkele consequentie aan en ging opgewekt over op iets anders.

Al met al een leerzame en onderhoudende avond.

Tuesday, June 4, 2013

Rutte en Colijn (2)

Als je kritiek hebt moet je ook een alternatief kunnen bieden.
Op mijn stuk van gisteren kreeg ik het commentaar dat het aanzetten van de geldpersen op een ramp uitloopt. Ik had dat helemaal niet voorgesteld maar doordat ik alleen maar kritiek uitte lokte ik een dergelijke reactie natuurlijk uit. Ik had op zijn minst in grote lijnen moeten aangeven hoe het dan anders zou kunnen. Dat doe ik nu als vervolg op het stuk van gisteren.
Rutte en zijn collega's fixeren zich op de 3% norm en weten niets beters te bedenken dan bezuinigingen en belastingverhogingen. De bezuinigingen worden gepresenteerd als "hervormingen". Het zijn gewoon harde bezuinigingen die zo diep in bepaalde sectoren snijden dat er elementen wegvallen, dat noemt men nu hervormingen.

Mogelijke echte hervormingen in de zorg.
In de zorg is er sprake van een vreemde paradox. De sterke focus op kostenbeheersing leidt juist tot kostenverhoging. De denkfout is dat als men de kosten zichtbaar maakt door te declareren, men ze dan onder controle kan krijgen. De praktijk laat zien dat dit een foutieve gedachte is. De oplossing is dat men de focus richt op de capaciteit die nodig is om patienten te behandelen. Dit betekent een drastische verandering in het systeem van de zorgfinanciering. Verwijder verzekerings maatschappijen uit de zorgketen en de premie betalen we aan de overheid. Die distribueert de middelen naar behoefte over de zorginstellingen. Zie ook mijn artikelen Marktwerking in de zorg is waanzin en Zijn zorgverzekeraars onmisbaar? De besparingen die men dan realiseert lopen in de miljarden. Vergeet niet dat we met onze premies de kosten, de winsten en de bonussen van de zorgverzekeraars betalen. Robin van Linschoten beweert zelfs dat er 25% op de zorgkosten bespaard kan worden door de zaak efficiënter te organiseren. Daarmee zouden we tientallen miljarden besparen. Daarmee zouden we de hele 3% discussie al kwijtraken.

Mogelijke hervormingen in het onderwijs.
Geef het onderwijs terug aan de onderwijsgevenden. Schrap betaalde bestuursfuncties. Lid zijn van een schoolbestuur moet een onbetaalde erebaan zijn. Managers die zelf geen onderwijs geven hebben niets in het onderwijs te zoeken. Draai die malle schaalvergroting terug. Door deze maatregelen is men binnen de kortste keren van alle dor hout in het onderwijs af. Zie ook mijn artikel Cold Turkey therapie voor het onderwijs.

Het openbaar vervoer.
Voordat de NS onderworpen werd aan de marktwerking was het één bedrijf. Om de concurrentie te bevorderen werd dit redelijk efficient draaiende overheidsbedrijf opgesplitst in NS reizigersvervoer en ProRail. Laten we deze idioterie eens bekijken van de invalshoek van de reiziger. Wanneer u een treinkaartje koopt van Leiden naar Utrecht, kunt u dan kiezen uit meerdere aanbieders? Natuurlijk niet. De concurrentie is vrijwel theoretisch en speelt zich af op het verlenen van vervoersconcessies. De reizende burger heeft daar niets aan. Een voorbeeld is nu het hogesnelheidstraject van Amsterdam naar Brussel dat nu na het Fyra debacle mogelijk door een andere maatschappij dan de NS geëxploiteerd zou kunnen worden. U en ik hebben daar niets aan. Al dit geklungel, voortspruitend uit de privatiseringsideologie en het in handen geven van een goed draaiend overheidsbedrijf aan pseudo-ondernemers, heeft geleid tot de verspilling van honderden miljoenen euro's als het geen miljarden euro's zijn. Remedie: samenvoegen van NS en ProRail geef de organisatie weer in handen van de vaklui.

Monday, June 3, 2013

Rutte en Colijn

Het Historisch Nieuwsblad in een flits.
Ik zag in het voorbijgaan in een flits een exemplaar van het Historisch Nieuwsblad liggen. Op de voorpagina prijkte het portret van Hendrikus Colijn. Of Rutte op diezelfde pagina werd vermeld weet ik niet meer, maar de combinatie van deze twee namen bleef in mijn gedachten hangen.

Wat is het verband tussen Colijn en Rutte?
In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was Colijn premier van Nederland. Hij was bezeten van het idee-fixe de Gouden Standaard van de gulden vast te houden. Net zo als Rutte bezeten is van het denkbeeld om binnen de 3% norm voor de begroting te blijven.
Colijn probeerde de Gouden Standaard te handhaven door bezuinigingen op het onderwijs, ambtenarensalarissen en werklozensteun. Dat laatste kwam hem op het Jordaan-oproer in 1934 te staan. Er waren toen 5 doden te betreuren. Overigens was het hele streven naar de handhaving van de Gouden Standaard tevergeefs want in 1936 moest hij die toch laten varen (In hetzelfde jaar dat John Maynard Keynes zijn beroemde boek "The general Theory of Employment, Interest and Money" publiceerde, daarmee wil ik zeggen dat er ook toen alternatieven voor de rigide bezuinigingspolitiek waren).
Dat krampachtige vasthouden aan een bepaalde politiek zie je ook bij Rutte. Eerst heeft hij de zuidelijke EU landen de les gelezen over hun slappe begrotingspolitiek en daarmee verfde hij zichzelf in een hoek. Nu we zelf met een begrotingsprobleem te maken hebben kan hij niets anders doen dan zich krampachtig vasthouden aan de onhoudbare 3% norm en domme bezuinigingsmaatregelen nemen net als Colijn. Ook nu zijn er genoeg economen die Rutte precies de andere kant op wijzen maar net als Colijn houdt Rutte zijn oren doof en zijn ogen blind.
Wanneer gaat Rutte ons verzekeren dat we rustig kunnen gaan slapen zoals Colijn dat deed?

Rutte leer iets van de geschiedenis van Colijn en gooi het roer om of liever nog treedt af.