Translate

Monday, June 3, 2013

Rutte en Colijn

Het Historisch Nieuwsblad in een flits.
Ik zag in het voorbijgaan in een flits een exemplaar van het Historisch Nieuwsblad liggen. Op de voorpagina prijkte het portret van Hendrikus Colijn. Of Rutte op diezelfde pagina werd vermeld weet ik niet meer, maar de combinatie van deze twee namen bleef in mijn gedachten hangen.

Wat is het verband tussen Colijn en Rutte?
In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was Colijn premier van Nederland. Hij was bezeten van het idee-fixe de Gouden Standaard van de gulden vast te houden. Net zo als Rutte bezeten is van het denkbeeld om binnen de 3% norm voor de begroting te blijven.
Colijn probeerde de Gouden Standaard te handhaven door bezuinigingen op het onderwijs, ambtenarensalarissen en werklozensteun. Dat laatste kwam hem op het Jordaan-oproer in 1934 te staan. Er waren toen 5 doden te betreuren. Overigens was het hele streven naar de handhaving van de Gouden Standaard tevergeefs want in 1936 moest hij die toch laten varen (In hetzelfde jaar dat John Maynard Keynes zijn beroemde boek "The general Theory of Employment, Interest and Money" publiceerde, daarmee wil ik zeggen dat er ook toen alternatieven voor de rigide bezuinigingspolitiek waren).
Dat krampachtige vasthouden aan een bepaalde politiek zie je ook bij Rutte. Eerst heeft hij de zuidelijke EU landen de les gelezen over hun slappe begrotingspolitiek en daarmee verfde hij zichzelf in een hoek. Nu we zelf met een begrotingsprobleem te maken hebben kan hij niets anders doen dan zich krampachtig vasthouden aan de onhoudbare 3% norm en domme bezuinigingsmaatregelen nemen net als Colijn. Ook nu zijn er genoeg economen die Rutte precies de andere kant op wijzen maar net als Colijn houdt Rutte zijn oren doof en zijn ogen blind.
Wanneer gaat Rutte ons verzekeren dat we rustig kunnen gaan slapen zoals Colijn dat deed?

Rutte leer iets van de geschiedenis van Colijn en gooi het roer om of liever nog treedt af.

No comments:

Post a Comment