Translate

Thursday, April 11, 2013

VU gooi de managers eruit!

Vermarkten van het hoger onderwijs is een gevaarlijk waanidee.
De onrust bij de Vrije Universiteit is het gevolg van de door de wetgever geïnitieerde machtsgreep van professionele managers die op basis van de Wet Modernisering Universitair Bestuur de touwtjes in handen kregen. Het regime van New Public Management (waarom moet ik nu opeens aan Newspeak denken?) werd ingevoerd en studenten werden cliënten, diploma's werden producten en wetenschappers en docenten werden omgedoopt tot productiemedewerkers.

Universiteiten moesten worden gerund als een bedrijf met als doel het leveren van zoveel mogelijk producten (diploma's) tegen de laagst mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke winst. Het financieringssysteem dat hierbij wordt gehanteerd is gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma's. Het gevolg was het aantrekken van zoveel mogelijk cliënten (studenten) en het afleveren van zoveel mogelijk producten (diploma's). De productiemedewerkers moesten ook in het gareel gaan lopen en zo kwam men tot het monstrum van de hoogleraar die zijn kamer werd uitgejaagd en het dagelijks werk moest verrichten op een flexibele werkplek. Kan het stompzinniger?

Zoals ook andere bedrijven liggen ook universiteiten nu aan het infuus van het bankkrediet. De bestuurders van de universiteit worden gestuurd door financiële overwegingen en omstandigheden. Rendement en efficiency staan centraal en verdringen de zorg voor kwaliteit van het onderwijs van de plaats die het behoort te hebben. Doordat Universiteiten nu als een bedrijf gerund worden en ze als bedrijf kredieten aangaan kunnen ze bij tegenvallende resultaten ook als een bedrijf failliet gaan.

Deze zaken raken gelukkig meer en meer bekend en werden goed en duidelijk weergegeven in een open brief van Universiteitsmedewerkers (Boris Slijper en anderen, zie ook zijn interview).

Niet alleen denken maar doen!
Boris Slijper en zijn medestanders willen een fundamentele verandering tot stand brengen. Ze roepen hun collega's in de universitaire wereld op om mee te denken. Met denken alleen zal het niet gaan lukken. Wat zouden ze kunnen doen? Om te beginnen zouden ze de regering en de Tweede Kamer moeten bestoken met noodkreten dat het zo niet langer gaat. Waarom geen actie gevoerd? De Maagdenhuis bezetting in de vorige eeuw leverde toch ook resultaat op.
Hoogleraren, wetenschappers, studenten en overige universiteitsmedewerkers zouden de "professionele managers" moeten boycotten, ze als persona non grata moeten verklaren en ze als zodanig behandelen, ze desnoods fysiek de toegang tot de universiteiten ontzeggen, vreedzaam en geweldloos natuurlijk. Ze zouden hun medewerking aan de door de "professionele managers" ingevoerde bureaucratie moeten staken en zich alleen met echte universiteitszaken moeten bezighouden. Dat levert flinke conflicten op maar die zijn in dit soort situaties nodig om tot resultaten te komen.

Thursday, April 4, 2013

Overvloed

Inspirerend programma.
Het VPRO programma Tegenlicht vertoonde op 1 april de documentaire Abundance (Overvloed) van Peter Diamandis. De rode draad door het programma was dat door de zich exponentieel ontwikkelende technologie op alle terreinen, de mensheid binnen afzienbare tijd in staat is om allerlei problemen op te lossen. Hier is de uitzending gemist link. Warm aanbevolen.

Zonne-energie wordt steeds goedkoper en beter.
Een Noorse ondernemer laat in Qatar (als ik het mij goed herinner) een prachtig voorbeeld zien. Door de dalende kosten van zonne-energie is hij in staat gebleken om in de woestijn zeewater met behulp van zonne-energie op grote schaal te ontzilten. Met het aldus verkregen zoet water maakt hij betaalbare landbouw mogelijk in de woestijn, zowel onder glas als in de open lucht. En op een relatief simpele manier, er komt geen rocket-science aan te pas. Er is op deze planeet een overvloed aan zeewater en er zijn woestijnen genoeg. Op deze manier zou een tekort aan landbouwproducten helemaal niet hoeven optreden.
Oorlogen om energie en om water zouden niet meer gevoerd hoeven worden.

Medische doorbraak door internet.
De mogelijkheden van internet breiden zich steeds uit. Door internet research wist een 15-jarige jongen, Jack Andraka, een sterk vereenvoudigde en goedkope manier te vinden om vroegtijdig alvleesklier kanker op te sporen. Dit is een fraai voorbeeld van hoe slimme mensen met toegang tot relevante informatie, baanbrekend werk verrichten. Een Nederlandse mevrouw (geen astronoom) ontdekte een later naar haar genoemd hemellichaam.

Positief denken is belangrijk.
In deze tijd is het heel gemakkelijk om te gaan somberen. Dat maakt alles alleen maar erger. Kijk juist naar de positieve kant en negeer het negatieve gezeur om je heen. Positief denken maakt je creatief en het maakt je leven prettiger.