Translate

Thursday, April 11, 2013

VU gooi de managers eruit!

Vermarkten van het hoger onderwijs is een gevaarlijk waanidee.
De onrust bij de Vrije Universiteit is het gevolg van de door de wetgever geïnitieerde machtsgreep van professionele managers die op basis van de Wet Modernisering Universitair Bestuur de touwtjes in handen kregen. Het regime van New Public Management (waarom moet ik nu opeens aan Newspeak denken?) werd ingevoerd en studenten werden cliënten, diploma's werden producten en wetenschappers en docenten werden omgedoopt tot productiemedewerkers.

Universiteiten moesten worden gerund als een bedrijf met als doel het leveren van zoveel mogelijk producten (diploma's) tegen de laagst mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke winst. Het financieringssysteem dat hierbij wordt gehanteerd is gebaseerd op het aantal uitgereikte diploma's. Het gevolg was het aantrekken van zoveel mogelijk cliënten (studenten) en het afleveren van zoveel mogelijk producten (diploma's). De productiemedewerkers moesten ook in het gareel gaan lopen en zo kwam men tot het monstrum van de hoogleraar die zijn kamer werd uitgejaagd en het dagelijks werk moest verrichten op een flexibele werkplek. Kan het stompzinniger?

Zoals ook andere bedrijven liggen ook universiteiten nu aan het infuus van het bankkrediet. De bestuurders van de universiteit worden gestuurd door financiële overwegingen en omstandigheden. Rendement en efficiency staan centraal en verdringen de zorg voor kwaliteit van het onderwijs van de plaats die het behoort te hebben. Doordat Universiteiten nu als een bedrijf gerund worden en ze als bedrijf kredieten aangaan kunnen ze bij tegenvallende resultaten ook als een bedrijf failliet gaan.

Deze zaken raken gelukkig meer en meer bekend en werden goed en duidelijk weergegeven in een open brief van Universiteitsmedewerkers (Boris Slijper en anderen, zie ook zijn interview).

Niet alleen denken maar doen!
Boris Slijper en zijn medestanders willen een fundamentele verandering tot stand brengen. Ze roepen hun collega's in de universitaire wereld op om mee te denken. Met denken alleen zal het niet gaan lukken. Wat zouden ze kunnen doen? Om te beginnen zouden ze de regering en de Tweede Kamer moeten bestoken met noodkreten dat het zo niet langer gaat. Waarom geen actie gevoerd? De Maagdenhuis bezetting in de vorige eeuw leverde toch ook resultaat op.
Hoogleraren, wetenschappers, studenten en overige universiteitsmedewerkers zouden de "professionele managers" moeten boycotten, ze als persona non grata moeten verklaren en ze als zodanig behandelen, ze desnoods fysiek de toegang tot de universiteiten ontzeggen, vreedzaam en geweldloos natuurlijk. Ze zouden hun medewerking aan de door de "professionele managers" ingevoerde bureaucratie moeten staken en zich alleen met echte universiteitszaken moeten bezighouden. Dat levert flinke conflicten op maar die zijn in dit soort situaties nodig om tot resultaten te komen.

No comments:

Post a Comment