Translate

Sunday, June 9, 2013

Islam en Inquisitie

De Inquisitie.
De Inquisitie (Inquisitio haereticae pravitatis, onderzoek naar de perversiteit van de ketterij) waren kerkelijke rechtbanken van de Rooms Katholieke Kerk die er op uit waren om de ketterij uit te roeien. Bij ketterij gaat het om andersdenkenden. Ze opereerden in Europa van de 14de eeuw tot in de 18de eeuw. Niet katholieke christelijke stromingen waren het slachtoffer. In de naam van het christelijke geloof, dat liefde en barmhartigheid predikt, werd het recht op weerzinwekkende wijze verkracht. Om het geheel in perspectief te brengen, er werden weliswaar vele tienduizenden voor de rechtbank gesleept naar niet iedereen werd tot de brandstapel veroordeeld, dat lot viel enkele duizenden ten deel. De RK Kerk is nu bevrijd van de bloedige praktijken van de Inquisitie, alhoewel ze tegenwoordig met andere morele problemen kampt. Het onschadelijk maken van de Inquisitie ging niet vanzelf, daar is veel strijd aan vooraf gegaan.

Wat heeft dit met de Islam te maken?
Moslims claimen dat de Islam een godsdienst van de vrede is. Toch zien we dat er in naam van de Islam veel geweld wordt gepleegd in een omvang die het aantal slachtoffers van de Inquisitie in het niet doet vallen.

Ik ben er van overtuigd dat er veel Moslims zijn die vrede willen en in tolerantie met andersdenkenden willen leven. Naar die Moslims moeten wij, niet-moslims, de hand uitsteken en ze steunen in de strijd tegen de fanatici. We moeten ze helpen om de Islam te bevrijden van diens Inquisitie.

Waar bestaat die Islamitische Inquisitie dan uit?
Dat is niet eenvoudig aan te geven omdat er, voorzover ik weet, geen formele Islamitische Inquisitie bestaat. Er is wel een religieuze politie in Saoudi-Arabie en in Iran heb je de hoeders van de Islam, maar in de westerse wereld zijn er zulke instellingen niet.

De Sharia is een Islamitisch rechtssysteem dat in strijd is met de Verklaring voor de rechten van de mens. Man en vrouw zijn voor de Sharia niet gelijk en binnen landen waar de Sharia heerst, 'genieten' Joden, Christenen en andere religieuze minderheden een aparte status. In landen als Iran en Pakistan is sprake van vervolging van Christenen en in Egypte ondervinden de Kopten steeds meer last van fanatici. In rechtszaken is hun getuigenis de helft waard van dat van een moslimman. Het systeem straft met steniging en handen afhakken. Het is duidelijk dat we daar onze pijlen op moeten richten.

In Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn er een aantal sharia 'rechtbanken' om familiezaken volgens Islamitisch gebruik te regelen. Dat lijkt onschuldig maar door het toestaan van onderdelen van een pervers rechtssysteem lopen we het risico dat sluipenderwijs er steeds meer bij komt.
Er is hier in dit land één rechtssysteem dat in gelijke mate geldt voor iedereen. Ook moslims kunnen daar hun recht halen en krijgen.

Vanzelfsprekend moeten de haatpredikers worden aangepakt. Deze mensen verstoren de relatie tussen moslims en niet-moslims. De overheid zou deze lieden moeten opsporen en terugsturen naar hun eigen land.

Ondertussen moeten we oppassen dat we de gematigde en tolerante Moslims niet van ons vervreemden. We moeten met elkaar in gesprek blijven. We moeten ze helpen in hun strijd tegen de fanatici. Laten we niet vergeten dat de meeste slachtoffers van de fanatici vallen onder de Moslims zelf.

No comments:

Post a Comment