Translate

Tuesday, June 11, 2013

De profeet en de oude vissers

Een profeet in een vissersdorp.
Hazrat Inayat Khan was een Soefi mysticus die in de  jaren 20 van de vorige eeuw een zomerschool in Katwijk hield. Van een oude visser hoorde ik dat Khan gewoon was om op het strand van Katwijk paard te rijden. Als hij vanaf het strand op zijn witte paard de Boulevard op reed dan groetten de oude vissers die daar stonden, hem door hun pet af te nemen. "Kijk, daar heb je de profeet", zeiden ze tegen elkaar. Ik heb dit altijd een prachtig verhaal gevonden en of het waar is...
Laat ik er dit van zeggen: Je moet een mooi verhaal niet verzieken met de waarheid.

In 1922 had Khan in de duinen van Katwijk een mystieke ervaring en verklaarde dat die plaats een bijzondere was. In 1969 werd daar een Soefi-tempel gebouwd die nog steeds in gebruik is.

Wat die oude vissers perfect aanvoelden was dat Khan geen fanaticus was, dat hij zijn ideeën niet aan anderen opdrong en dat zijn boodschap verdraagzaamheid inhield. Één van de doelstellingen van deze vorm van Soefisme is het doen wegvallen van religieuze vooroordelen.

Het mooie van de locatie van de Soefi-tempel in de duinen van Katwijk, is dat het gebouwd is binnen de grenzen van een Christelijk dorp. Het lijkt erop dat de verdraagzaamheid die Khan predikte het toenmalige gemeentebestuur tot toestemming van de bouw geïnspireerd heeft. Dat er in de raad misschien wel heftig gediscussieerd is (ik weet niet of dat zo is of niet) doet niet terzake, de toestemming is verleend en hij staat er en wel op een van de mooiste plekken in Katwijk.

Jammer dat de Soefi-tempel nu met camera's bewaakt moet worden omdat onverdraagzame fanatici en domme vandalen, de tempel bekladden en beschadigen.


No comments:

Post a Comment