Translate

Thursday, June 28, 2012

Lezende gevangen krijgen minder straf

Door lezen minder straf.
Ik las laatst een mooi berichtje: in Brazilië krijgen gevangenen 4 dagen strafvermindering voor elk boek dat ze gelezen hebben, met een maximum van 48 dagen per jaar gevangenisstraf. Een panel selecteert de boeken die ze mogen lezen. Ze krijgen 4 weken de tijd om een boek te lezen. Wanneer ze een boek uit hebben moeten ze een helder verslag zonder fouten schrijven van hetgeen ze gelezen hebben. Het idee is dat het lezen van boeken je blik verruimt en je met een grotere geestelijke bagage de gevangenis verlaat.

Een prachtig idee met alleen maar voordelen.
We zouden dat idee hier in Nederland onmiddellijk moeten overnemen. Veel negatief gedrag komt uit onwetendheid voort en gebrek aan eigenwaarde. Wanneer je gevangen aanmoedigt om te lezen dan verruim je hun blik. Vooral de gedachte om ze een helder verslag zonder fouten te laten schrijven is briljant, op die manier leren ze om hun gedachten helder op papier te krijgen en leren zo helder te denken.
Ik zou het ook willen uitbreiden met een programma om analfabeten te leren lezen en schrijven. Misschien zou het leren lezen en schrijven extra beloond kunnen worden.
Zo'n programma geeft gevangenen een zinvolle bezigheid en verrijkt ze. De kans is reëel dat ze na vrijlating beter in staat zullen zijn om een normaal leven te kunnen leiden.

Je hoeft geen gevangene te zijn om veel te lezen.
Uit mijn eigen ervaring weet ik hoe lezen je leven verrijkt. Ik moedig iedereen aan die dat nog niet doet, te gaan lezen. Probeer iedere dag een half uur een boek te lezen. Er is vast wel een openbare bibliotheek in de buurt waar je allerlei boeken kunt lenen. Als je moeilijk kunt kiezen, denk dan aan iets wat je graag doet, vissen bijvoorbeeld. Gegarandeerd dat er mooie boeken over vissen te vinden zijn. Begin met iets bekends en breid je keuze uit tot dingen die je niet kent. Er ligt in boeken zoveel kennis opgeslagen die je als het ware zo kunt oprapen.

Waarom zou je dat doen?
Dat is een vraag die voor je zelf moet beantwoorden. Als ik voor me zelf spreek dan kan ik zeggen dat het lezen mijn leven enorm heeft verrijkt. Het heeft me logisch leren denken. Ik kan veel meer dingen noemen maat dan gaat het al snel op opschepperij lijken. Één ding kan ik wel noemen, ik weet zeker dat ik niet in staat zou zijn geweest om elke dag een stukje te schrijven wanneer ik niets had gelezen.

No comments:

Post a Comment