Translate

Wednesday, June 27, 2012

Onmenselijk vreemdelingenbeleid.

Ons vreemdelingenbeleid faalt en is onmenselijk.
Het vreemdelingenbeleid is er ondermeer op gericht om illegalen het land uit te zetten. Dit lukt in onvoldoende mate. Wanneer de IND de procedure met een vreemdeling heeft doorlopen en men de persoon geen verblijfsvergunning kan geven maar ook niet kan uitzetten, dan zet men de vreemdeling het asielzoekerscentrum uit en sluit het dossier met de aantekening: Met onbekende bestemming vertrokken. Het gevolg is dat het vele tienduizenden vreemdelingen illegaal in ons land rondlopen. Minister Leers schatte hun aantal in juli 2011 op honderdduizend.
Deze mensen hebben geen status, geen werk, geen onderdak en zijn in feite rechteloos. In mijn eigen omgeving heb ik kunnen waarnemen tot welke wanhopige toestanden dit kan leiden. Het is een onmenselijk beleid.

Hoe moeten we dit dan oplossen?
Een oplossing voor dit probleem moet humaan zijn en tegelijkertijd snel en effectief. Als je een moment over deze eisen nadenkt dan besef je al gauw dat ze binnen een bureaucratisch en risicomijdend overheidsapparaat bijna niet met elkaar te verenigen zijn. Het moet dus op een onorthodoxe manier gebeuren.

Strenge grenscontrole.
Hier komt de eerste bittere pil: er moet een strenge grenscontrole komen, aan onze eigen grenzen wel te verstaan want op de grenzen van Spanje, Italie en Griekenland kunnen we geen enkele controle uitoefenen. Die grenscontrole moet er voor zorgen dat er geen nieuwe illegalen bijkomen. Als we dat niet doen dan krijgen we het probleem nooit onder controle. Pas als de grenscontrole op orde is beginnen we met de volgende fase.

Alle illegalen opnieuw in behandeling nemen en snel uitsluitsel geven.
We moeten alle illegalen oproepen zich te melden met de verzekering dat hun zaak eerlijk en binnen 6 maanden zal worden afgewikkeld. Van tevoren publiceren we de regels zodat de illegalen weten wat ze te wachten staat. Om een idee te geven in welke richting ik denk geef ik een voorbeeld van hoe bepaalde categorieën zullen worden afgehandeld.

Mensen afkomstig uit voor hen gevaarlijke landen.
Landen als Afganistan, Irak, Iran, Somalie zijn gevaarlijk voor repatrianten. Ze zijn daar meestal niet voor niets weggegaan. Illegalen uit dergelijke landen geven we snel een permanente verblijfsvergunning.
Moslims die afvallig zijn geworden sturen we niet terug naar landen als Pakistan en andere landen met een extreem Islamitisch beleid. We geven ze een permanente verblijfsvergunning.

Mensen die geen paspoort meer hebben en die in hun eigen land geen gevaar lopen.
Hier komt een onorthodoxe maatregel. Stel: we hebben een aanzienlijk aantal illegalen zonder papieren uit Corruptistan. We nodigen de minister die daar over gaat uit voor een gesprek hier in Nederland. We ontvangen hem met alle respect en egards. We leggen hem het probleem uit en zeggen dat we het probleem dat Corruptistan met onze illegalen heeft willen helpen oplossen. We beloven voor elke Corruptistaanse illegaal een flink bedrag aan Corruptistan te zullen betalen voor een paspoort en daadwerkelijke terugkeer. We zeggen tegen de Corruptistaanse minister dat hij volgens ons het beste in staat is om te bepalen hoe het geld besteed moet worden en vragen naar welke rekening het moet worden overgemaakt. We betalen pas nadat een Corruptistaanse illegaal in zijn land is gearriveerd.
Deze oplossing kan natuurlijk niet van tevoren gepubliceerd worden dus zeggen we tegen deze categorie illegalen dat we hoe dan ook voor een paspoort zullen zorgen. Indien dat niet lukt dan mogen ze hier blijven en daar houden we ons dan aan.
Volgens mij is het probleem van mensen zonder paspoort zo snel opgelost.

Er zijn natuurlijk wel meer categorieën illegalen te bedenken, maar als we onze fantasie gebruiken kunnen we voor iedere groep voor een menselijke oplossing zorgen. Illegalen die werkelijk niet kunnen worden uitgezet moeten hier dan maar legaal blijven.

No comments:

Post a Comment