Translate

Friday, June 22, 2012

Is onze democratie wel echt?

Wat is een democratie?
Ik heb er een paar definities op nagekeken en allemaal komen ze hier op neer dat het volk de macht heeft. Alle burgers bepalen gezamenlijk het beleid, de wetten en de acties van de staat. Iedereen is gelijk. In onze democratie kiezen wij om de 4 jaar een nieuwe volksvertegenwoordiging die geacht wordt te doen wat wij willen.

Werkt dit nu echt?
Het werkt in zoverre dat we in principe de politieke kleur van een regering kunnen bepalen. Maar daar komt door de ingewikkelde coalitievorming in Nederland niet veel van terecht. Getalsmatig gezien had de SP toch allang in de regering moeten zitten. Goed, na een hoop coalitiegerommel hebben we dan uiteindelijk een regering. Maar gaat die dan ook doen wat u en ik willen? Nee, de dames en de heren gaan dan gewoon hun gang en wij hebben daar geen grip meer op. Hoe zijn we dan anders aan een staatsschuld van honderden miljarden euros gekomen? Is ons ooit expliciet gevraagd om namens ons die schulden aan te gaan? Ik kan het me niet herinneren. U wel?

Waarom werkt het niet?
Onze democratie werkt niet omdat wij als burger totaal geen grip op het het financiële  beleid van de overheid hebben. We hebben geen flauw idee hoeveel belasting we nu echt betalen en waaraan het wordt uitgegeven is ook niet helder. We weten echt niet hoeveel belasting we betalen omdat ons belastingstelsel nog feodaal is. Het is gebaseerd op het feodale verdeel en heers principe. Door een wirwar van soorten belastingen kunt u onmogelijk bepalen hoeveel belasting u betaalt. Daar komt nog bij dat er door meerdere instanties belasting wordt geheven, denk maar aan de gemeenten met sterk verschillende tarieven. Samenvattend: we geven de regering namens ons de macht zonder dat er van een echte financiële verantwoording sprake is.

Het kan beter.
In de eerste plaats moet het feodale belastingstelsel worden omgevormd tot een volkomen transparant en dus democratisch stelsel waarbij iedere burger precies kan zien hoeveel belasting hij of zij betaalt.
Ten tweede zouden de politieke partijen bij wet moeten worden verplicht om voor de verkiezingen hun partijprogramma te laten doorrekenen zodat de financiële gevolgen van hun beleid in de vorm van een staat van inkomsten en uitgaven kunnen worden bekeken. Het partijprogramma is dus vertaald in een helder overzicht van geplande inkomsten en uitgaven. Zo'n staat van inkomsten en uitgaven moet kort en uniform zijn zodat de verschillende partijprogramma's door iedere burger die kan lezen met elkaar kunnen worden vergeleken. Bovendien moeten de partijprogramma's vermelden welke gevolgen hun plannen voor de belastingen hebben. Gaat u meer belasting betalen en hoeveel precies?
De coalitiepartners moeten op basis van hun gezamenlijke financiële partijprogramma's een financieel regeringsprogramma maken in dezelfde vorm als de partijprogramma's. Het financiële regeringsprogramma moet het gemiddelde zijn van de partijprogramma's.
Het financiële regeringsprogramma is bindend voor de regeringsperiode. Jaarlijks rapporteert de regering met een vergelijking tussen begroting en werkelijkheid.
Bij dreigende omvangrijke budgetoverschrijdingen: een referendum uitschrijven.

Dit zou toch een betere democratie zijn, denkt u ook niet?2 comments:

 1. Waarom creëren we niet een ministerie van Financiën dat vrij van partijbelangen opereert.
  Een gekozen coalitie mag dan op basis van wat er binnenkomt een begroting maken en daarbij geen cent meer uitgeven dan er binnenkomt.
  Op die manier verdwijnt een discussie over wel/geen 3% en zijn in één klap alle partijprogramma's zo transparant als het maar zijn kan. Iedere partij maakt van te voren kenbaar maken hoe de 250 miljard jaarlijks verdeeld wordt.
  Desnoods kan er over de belastingregels waaraan Financien zich dient te houden (bijv. de schalen, hoogste tarief, accijnzen, etc.) los gestemd worden. Via DigID bijvoorbeeld, VERNIEUW eens!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Creatief commentaar! Helemaal mee eens. Het doet me plezier dat mijn column tot zulke inspirerende gedachten aanleiding geeft.

   Delete