Translate

Thursday, August 8, 2013

Een verbazingwekkende Moslim.

Arnoud van Doorn's optreden als bekeerde Moslim.
Gisteravond zat ik met stomme verbazing te kijken naar het optreden van Arnoud van Doorn (ex PVV-er en nu bekeerd tot de Islam) in het programma Knevel en van der Brink. Hij deed een aantal beweringen die door de heren Knevel en Bodar onvoldoende kritisch bevraagd werden. Ik ga op een aantal van de beweringen in.

Voordat ik van Moslimhaat wordt beschuldigd moet ik toegeven dat ik een immense afkeer van de leer van de Islam heb maar Moslims beschouw als medeschepselen die ik lief moet hebben en dat ook doe. Vrijwillig en zonder enig voorbehoud. Beste Moslim, ik meen dit uit de grond van mijn hart. Ik val u niet aan omdat ik u liefheb. Het is de leer die ik aanval.

Van Doorn is een zoeker naar de waarheid (en kwam uit bij de Islam).
Van Christenen zoals Knevel en Bodar, van wie verondersteld mag worden dat ze enigszins theologisch geschoold zijn, had op dit punt wel een meer kritische houding verwacht mogen worden. Ze hadden kunnen tegenwerpen dat de Islam een ratjetoe van Joodse, Christelijke en heidense elementen is en dat de Koran een deerlijk verminkte kopie van de Bijbel is. Als je de Koran leest dan krijg je de stellige indruk dat Mohammed verhalen opschrijft die aan de Bijbel ontleend zijn maar die door mondelinge overdracht nogal uit hun verband gerukt zijn en vanuit de oorspronkelijke tekst bezien vele onjuistheden bevatten.
Moslims lossen dit probleem op door te zeggen dat Joden en Christenen de Bijbel vervalst hebben. Als je weet op welke nauwgezette wijze Joden hun geschriften kopieerden dan klinkt die beschuldiging buitengewoon ongeloofwaardig.
Binnen de Islamitische apologetiek is de veronderstelde vervalsing van de Bijbel een belangrijk uitgangspunt. Er zit iets van schizofrenie in deze benadering: Enerzijds beroept de Islam zich op de Bijbel en waar het niet helemaal uitkomt is de Bijbel opeens vervalst. Een zwakke basis voor rationeel denken. Vreemd dat Van Doorn in zijn zoektocht naar de "waarheid" uitgerekend bij de Islam uitkomt.

Van Doorn: het is een hele vredelievende en wijze religie.
Toegegeven er zijn heel vredelievende Islamitische stromingen zoals de Sufi's en de Ahmadiyya beweging. Het is alleen jammer dat deze vredelievende en zachtaardige bewegingen niet door de overige Islamitische stromingen als Moslims erkend worden en zelfs door hen worden vervolgd.
Churchill zei eens: "The Islam has bloody borders", ik zou er aan toe willen voegen: "but it's interior is even bloodier."

Binnen de Islamitische wereld is sprake van een buitensporig geweld. Islam apologeten wijten dit geweld aan de Verenigde Staten en aan Israel en het internationale Jodendom maar dat is werkelijk rabiate onzin. In Irak is sprake van een bloedige strijd tussen Soennieten en Shiieten. In Egypte is het de Moslim Broederschap die Kopten aanvalt en kerken in de brand steekt. In Iran worden Christenen vervolgd. In Nigeria voert de Boko Haram bloedige aanvallen uit op Christenen. In Indonesië is er sprake van toenemende terreur van fundamentalistische Moslims tegen Christenen.
In Saoedie-Arabië, de bakermat van de Godsdienst van de Vrede, is er sprake van een vreemde apartheid, niet-Moslims mogen de stad Mekka niet betreden. Het verspreiden van Bijbels is er verboden, kerken mogen er niet gebouwd worden en er worden nog middeleeuwse lijfstraffen uitgedeeld. Volgens Van Doorn is dat alles aan de regeringen te wijten. Wat een dom argument, al het genoemde wordt gepraktiseerd met een beroep op de leer van Mohammed en de Sharia.
Gelet op al dat grootschalige geweld gepleegd door Islamieten in naam van de Islam kan je toch moeilijk beweren dat het een vredelievende godsdienst is of dat het algemeen tot vrede inspireert.

Nog een paar citaten uit de Koran en de Hadith, commentaren cursief:

Quran (5:33) - "The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement"

Quran (8:12) - "I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"  No reasonable person would interpret this to mean a spiritual struggle.

Quran (9:5) - "So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them."

Bukhari (52:177) - Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

Bukhari (52:256) - The Prophet... was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The Prophet replied, "They (i.e. women and children) are from them (i.e. pagans)."

Tabari 7:97  The morning after the murder of Ashraf, the Prophet declared, "Kill any Jew who falls under your power."  Ashraf was a poet, killed by Muhammad's men because he insulted Islam.
Here, Muhammad widens the scope of his orders to kill.  An innocent Jewish businessman was then slain by his Muslim partner, merely for being non-Muslim.

Tabari 9:69  "Killing Unbelievers is a small matter to us"  The words of Muhammad, prophet of Islam.

4 comments:

 1. De Bijbel - en zeker het Oude Testament - is minstens zo bloederig. Leviticus stelt bijvoorbeeld dat eenieder die op de sabbat werkt gestenigd dient te worden. En wat te denken van de verwoesting van Sodom en Gomorra omdat een handjevol mannen het heilig gastrecht schonden?
  Je hebt wel zeker een punt. Maar ik moet denken aan een quote van een vriend van mij: I don't have a problem with God, I just don't like His fanclub.
  Het is niet zozeer de leer van de Islam of de Koran die mijns inziens problemen geeft. Het gaat om de interpretatie ervan. Er zijn fundamentele christenen die net zulke misdaden begaan; niet eens zo gek lang geleden was dat nog veel georganiseerder. Denk aan Jodenvervolgingen met de Bijbel in de hand, het bekeren van Afrikanen etc.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hartelijk dank voor je doordachte reactie. Ik heb er wel een paar opmerkingen over. De gewelddadigheden in het Oude Testament betreffen beschrijvingen van een bepaalde geschiedenis. Daarin kwam geweld voor. Voorzover het voorschriften betreft, hebben de Joden heden ten dage een zachtaardige praktijk, er wordt niemand gestenigd of iets dergelijks. In Islamitische landen komt dat nu nog wel voor. Het Joodse geloof heeft zich ontwikkeld tot een enigszins in zichzelf gekeerde beweging die zelfs geen zendingsdrang heeft en anderen niet lastig valt.
   De Christelijke leer is in wezen zachtmoedig. In het Nieuwe Testament wordt niemand aangemoedigd om geweld te gebruiken, zelfs niet om iemand te bekeren. Ik geef toe dat er in naam van het Christendom geweld is gebruikt maar het werkelijke motief is in zulke gevallen het uitoefenen van macht. Heeft in feite niets met de Christelijke leer te maken. Een vraag binnen het Christendom is of men zich met geweld tegen aanvallen mag verweren. Niet of men anderen mag aanvallen maar of men zichzelf mag verdedigen. Velen nemen in dit opzicht een pacifistisch standpunt in.
   De Islam is in dit opzicht heel anders maar dat heb ik in mijn artikel al duidelijk gemaakt.

   Delete
  2. Zeer terecht beschouw je voor de genoemde argumenten de bijbel als historisch werk. (de passage over het stenigen van iemand die de sabbat ontheiligd is overigens Numeri 15:32-36) en is deze praktijk niet meer terug te vinden in de Joodse of Christelijke praktijk.
   En zeer terecht merk je op dat religieuze argumenten in de geschiedenis veelvuldig misbruikt zijn voor macht.

   De Islam is echter net zo veelzijdig als het Christendom: zoveel mensen zoveel stromingen.

   Zoals dhr Wilders in de beginjaren van zijn eigen politieke stroming zei: "ik heb niets tegen de Islam, ik heb iets tegen de uitwassen van de Islam".

   Ik vind het daarom erg jammer dat dé Islam gelijkgesteld wordt aan de fundamentalisten. Nog jammerder is natuurlijk dat zij de laatste jaren zo oververtegenwoordigd zijn dat dat bijna logisch wordt...

   Zo heeft ieder geloof zijn smetten: de Ku Klux Klan (VS), the army of god (ook VS), Verzetsleger van de Heer (Uganda) zijn Christelijke voorbeelden, Irgun en Kach zijn Joods-Israelische voorbeelden.
   Ja, dit is maar een handje vol en de lijst met Islamitisch fundamentalisten is lang.

   Om een lang verhaal kort te maken vind ik het jammer dat andermans geloof altijd wordt afgerekend op het eraan verbonden fundamentalisme. Wél is het natuurlijk opmerkelijk dat juist een oud PVV-lid zich tot de Islam bekeert.

   Delete
  3. Hartelijk dank voor de interessante opmerkingen. Natuurlijk moeten we niet iedere Moslim gelijkstellen aan een fundamentalist. Dat doe ik ook niet in mijn stuk. Ik noemde ook vredelievende stromingen binnen de Islam. In mijn stuk gaat het om het geweld in Islamitische landen. Dat is zo overweldigend aanwezig dat men het niet kan afdoen als de futiele uitingen van een klein groepje. De positie van Christenen in vrijwel de gehele Islamitische wereld staat onder druk. Variërend van behoorlijk onaangenaam tot levensbedreigend. De voorbeelden die je noemt zijn qua intensiteit van het geweld niet met het geweld binnen de Islam te vergelijken. Het rapaille in Uganda heeft niets met het Christendom te maken, men maakt alleen een cynisch en corrupt gebruik van Christelijke terminologie.
   Ik vind het ook jammer dat integere Moslims afgerekend worden op de uitwassen van hun geloof. Dat kan ik ook niet helpen want de zaken die ik noem zijn waar en het geweld dat ik noem is zodanig intensief en massaal dat het niet als een onbetekenend randverschijnsel gezien kan worden, zoals bij het Christendom bijvoorbeeld de Ku Klux Klan.

   Delete