Translate

Tuesday, November 11, 2014

Zorgkosten voor bejaarden te hoog?

Bejaardenzorg: kost nu €80.000 per jaar per persoon.

Tijdens de recente discussie over de moeder van staatssecretaris Van Rijn werd bovenstaand bedrag genoemd. Ik vond het exorbitant hoog. Een paar dagen later logeerden mijn vrouw en ik een nachtje in Hotel Boschoord in Oisterwijk. Goed hotel, uitstekend gegeten en geslapen. Bij het vertrek moesten we ruim €180 aftikken. Ruim €90 per persoon dus. Ik dacht aan de €80.000 die de bejaarde in een verzorgingstehuis kost en vergeleek dat met onze hotelkosten: €90 x 365 dagen, dat komt uit op €32.850 per jaar.

Een hotel is natuurlijk geen verzorgingstehuis en de vergelijking gaat dus een beetje mank. Maar het idee liet me niet los en ik besloot eens te gaan rekenen. Ik kom uit op ruim € 47.000 per jaar. Ik heb geen verstand van ouderenzorg dus de berekening die hierna volgt is een opstelling uit de losse pols, uitgaande van een tamelijk platte organisatie. Ik kan er dus flink naast zitten.

Ik nodig iedereen uit om er op te schieten. Zo komen we op de werkelijke kosten terecht.

Hier mijn opstelling:

  Kosten bejaarde in verpleeghuis per persoon  
     
  Basisgegevens  
1 Uurloon verzorgende € 15,24  
2 Opslag dagelijkse leiding 12,5%  
3 Opslag overhead 10,0%  
4 Dagelijks verzorging 1,5  uren per persoon
     
  Maandelijkse kosten                        Periodiek                            Jaarlijks
5 Huisvesting € 1.000  
6 Medische verzorging € 800  
7 Bewassing € 150  
8 Kosten ontspanning € 100  
     
  Totaal maandelijks € 2.050 € 24.600
     
  Dagelijkse kosten  
9 Voeding € 25  
10 Verzorging € 23  
11 Kosten leiding € 3  
     
  Totaal dagelijkse kosten € 51 € 18.513
     
  Jaarlijkse kosten € 43.113
12 Overhead 10% € 4.311
     
  Totaal jaarlijkse kosten   € 47.425Toelichting:
 1. Het uurloon van een verzorgende is gebaseerd op een verondersteld bruto jaarloon van €25.000 en rekening houdend met 4 weken vakantie, ziektedagen 2%, 5 daagse werkweek, 36 uur per week en de gebruikelijk feestdagen.
 2. De opslag dagelijkse leiding staat voor de meewerkende leidinggevenden.
 3. De opslag overhead staat voor directie en administratie.
 4. Dagelijkse verzorging. Hier is de veronderstelling dat een verzorger 1,5 uur per dag met een patient bezig is.
 5. Huisvesting, bestaande uit de kosten van een kamer en een opslag voor gemeenschappelijke ruimten, schoonmaken en verwarming, voor 1 persoon per maand.
 6. Medische verzorging, exclusief ziekenhuisopname en specialistische consulten. Dit bedrag heb ik uit mijn duim gezogen. Wie het beter weet mag het zeggen. Ik ben overigens uitgegaan van een normale ziektekosten verzekeringspremie en die met een factor 5 vermenigvuldigd. (Ongeveer). 
 7. Bewassing. Van het beddengoed en wasbare kleding.
 8. Voor ontspanning heb ik €100 per maand per persoon uitgetrokken.
 9. Voeding, voedsel inclusief bereiding.
 10. Verzorging, dat is de uitkomst van 1,5 uur per dag x €15,24. Naar boven afgerond.
 11. Kosten dagelijkse leiding, dat is 12,5% van de kosten van verzorging.
 12. Overhead, de kosten van directie en administratie. De kosten van de daarboven zwevende bestuurslaag heb ik buiten beschouwing gelaten. Deze laag voegt mijns inziens niet zoveel toe om een royale beloning te rechtvaardigen.

Wat zou een verzorgingstehuis met 100 bejaarden kosten?

Uitgaande van bovenstaande berekening heb ik een exploitatiebegroting gemaakt voor een verzorgingstehuis voor 100 personen.

Schiet er maar eens op:

Begroting verzorgingstehuis
Aantal bewoners  100
Huisvestingskosten € 1.200.000
Medische verzorging 1) € 960.000
Bewassing € 180.000
Kosten ontspanning € 120.000
Voedselvoorziening € 912.500
Personeelskosten verzorging € 834.522
Personeelskosten dag.leiding € 104.315
Kosten overhead € 431.134
Totaal exploitatiebegroting € 4.742.471
1) Medische verzorging. Ik ga van de veronderstelling uit dat hiervan een arts, doktersassistente en medicijnen betaald moeten worden. Ziekenhuisopname en specialistische consulten vallen daar buiten.

No comments:

Post a Comment