Translate

Thursday, November 27, 2014

Ziekenhuis failliet. Wat nu?

Ziekenhuis failliet, is dat normaal?

Het bericht van het faillissement van het ziekenhuis van Dokkum deed me onmiddellijk afvragen wanneer we het volgende faillissement zullen meemaken. Van een verzorgingstehuis bijvoorbeeld, personeel op straat, bewoners afgevoerd (waarheen?).
Ziekenhuis te Dokkum

Dit is het gevolg van de marktwerking en we zullen het in toenemende mate gaan meemaken. Dit incident laat zien dat de marktwerking verkeerd is. Ziekenhuizen zijn niet in het leven geroepen om winst te maken, ze zijn er om een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen.

Er zijn ziekenhuizen die zich aan de marktwerking hebben aangepast en zich hebben voorzien van een marketingafdeling. Ze zullen gaan adverteren en andere kosten gaan maken om de "klanten" te lokken. Ziekenhuizen die zich niet snel genoeg aanpassen zullen ten onder gaan. Omdat ze slecht zijn? Nee, omdat ze de focus nog steeds op de patient gericht hielden. Wat we overhouden zijn ziekenhuizen met succesvolle marketingmanagers die hun "product" tegen een maximale winst aan de man weten te brengen. Dat is prima voor een jeneverstokerij of een fietsenfabriek maar voor de gezondheidszorg is winstmaximalisatie een perverse prikkel.

Hoe moet het dan wel?

Het oorspronkelijk motief voor de invoering van de marktwerking in de zorg is de drang naar kostenbeheersing. Dat motief is niet verkeerd maar de denkfout is dat dit uitsluitend via de marktwerking bereikt kan worden.

Kostenbeheersing kan ook worden bereikt met een gelimiteerd budget. Die limiet moet door de politiek worden vastgesteld. De overheid moet zorgen voor een bepaalde capaciteit aan ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke. Op grond van ervaringscijfers kan vrij nauwkeurig worden bepaald hoeveel instellingen er waar moeten zijn. Het beheer van die instellingen moet worden overgelaten de mensen die er werken. Geen dure bestuurslagen maar een geneesheer-directeur bijgestaan door hoofden van afdelingen.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de capaciteit aan huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en dergelijke.

Hoe moet dit betaald worden?

De premie die we nu betalen moet via de belastingen geïnd worden, met een belastingvrije voet voor de laagstbetaalden, zodat we van het geschuif met toeslagen af zijn. De zorgverzekeraars hebben geen plaats in dit plaatje.

Ziekenhuizen en andere instellingen krijgen hun budget van de overheid. Huisartsen krijgen een jaarlijks bedrag per patient. Apothekers betrekken medicijnen van het Rijks Inkoop Bureau die met de farmaceutisch industrie handelt. Voor de beloning van apothekers, fysiotherapeuten en andere medische dienstverleners valt in het kader van de financiering van de zorg, wel een goed systeem te bedenken.


No comments:

Post a Comment