Translate

Friday, November 28, 2014

Niet experimenteren met pensioenen.

Wetenschappers waarschuwen.

Vanmorgen hoorde ik via de radio over een rapport dat wetenschappers hadden opgesteld over de ideeën om mensen meer keuzevrijheid te geven ten aanzien van hun pensioenen. Het gaat om zaken als:

 • inspraak in het beleid van pensioenfondsen
  • meer of minder risico
  • keuze voor duurzame fondsen of niet
  • hoogte van het pensioen
 • individuele keuze voor een bepaald pensioenfonds
 • wel of geen pensioen
 • pensioenpremie betaling kunnen opschorten of stoppen
De wetenschappers waren er niet enthousiast over en wezen op de risico's:
 • inspraak in het beleid kan tot onbedoelde verhoogde risico's leiden
 • vrije keuze voor een bepaald pensioenfonds kan ertoe leiden dat een impopulair pensioenfonds leegloopt en dat de reeds gepensioneerden zonder geld komen te zitten
 • de keuze voor wel of geen pensioen is een gevaarlijke. Jonge mensen zien vaak het belang van een later pensioen niet en wanneer ze later tot de ontdekking komen dat ze een pensioen nodig hadden is het te laat
 • het opschorten van de premiebetaling kan ook leiden tot een pensioengat.

Denk aan de woekerpolissen.

Een aspect dat de wetenschappers niet noemden is het gevaar van 'woekerpensioenen'. Wanneer we de pensioenen liberaliseren vergroten we de pensioenmarkt, verzekeringsmaatschappijen zullen zich hier met graagte op storten. Men hoeft geen profeet te zijn om een variant op de woekerpolissen van weleer te voorspellen: WOEKERPENSIOENEN. Pensionado's komen er dan later (en te laat) achter dat een groot deel van hun betaalde pensioenpremie aan 'kosten' en 'onvoorziene risico's' is opgegaan.

NIET DOEN DUS!

No comments:

Post a Comment