Translate

Wednesday, May 22, 2013

Sensire, wat nu?

Sensire ontslaat 800 thuiszorgmedewerkers.
De eerste gevolgen van de bezuinigingen in de zorg kondigen zich nu aan. In de Achterhoek worden 800 thuiszorgmedewerkers ontslagen (1200 als men de mensen met een tijdelijk contract meerekent). Sensire verkeert in onzekerheid over de voortzetting van bestaande contracten met gemeenten. Die onzekerheid is het gevolg van het feit dat de gemeenten ook nog niet weten hoe ze precies met die bezuinigingen om moeten gaan. Wie zijn de dupe? De 1200 zorgverleners en de bejaarden en zieken die van hen afhankelijk zijn.

Een kans om de schaalvergroting de nek om te draaien.
De zorg, het onderwijs en de sociale woningbouw zijn opgezadeld met de schaalvergroting-waanzin van de laatste jaren. Daar is niets dan narigheid uit voortgekomen. Denk maar aan Amarantis en de het onzalige project met het schip de Rotterdam waarmee een woningbouwcorporatie de mist is ingegaan.

Onlangs hebben een paar zorgverleners (verpleegkundigen) een buurtzorg georganiseerd op een kleine schaal, dus geen managers, stafafdelingen, grote gebouwen, dure leaseauto's en overige volstrekt overbodige rimram. Deze kleinschalige buurtzorg is succesvol.

De nu ontslagen thuiszorgers zouden het ontslag als een kans moeten zien om zichzelf in kleine zorgclubjes te organiseren. Vervolgens zouden ze met de gemeenten contracten kunnen afsluiten die  binnen de context van de bezuiniging vallen, zonder zich zelf tekort te doen. Ze hoeven immers geen managers en dure gebouwen te betalen. Klanten hebben ze al want dat zijn de bejaarden en zieken die nu in de steek gelaten dreigen te worden.

Ontslagen zorgmedewerkers, sla de handen ineen en laat zien wat je waard bent.

No comments:

Post a Comment