Translate

Wednesday, May 15, 2013

Gekke Henkie

Wanneer houdt het een keer op?
Vanmorgen het bericht dat we het begrotingstekort van de EU moeten aanvullen. Gisteren de nasleep van de Bulgaarse oplichterij. De EU wil ons een half miljard euro laten bijstorten. We zijn door de Bulgaren en andere Europeanen voor 100 miljoen euro opgelicht. De EU wil 500 miljoen van ons hebben. Ok, laten die 100 miljoen hierop in mindering brengen. We betalen 400 miljoen euro en de Bulgaren mogen de resterende 100 miljoen aan de EU betalen.

Draai de kraan dicht.
Stop met het verstrekken van uitkeringen en toelagen aan Europeanen die geen Nederlands paspoort hebben. Wil een Pool of een Bulgaar geld hebben dan vraagt hij het maar aan zijn eigen regering. Stop ook met het verstrekken van uitkeringen en toelagen aan immigranten die hier nog geen 10 jaar wonen. Immigranten die werkloos worden en die hier nog geen 10 jaar wonen moeten weer naar hun eigen land terugkeren. Het is niet redelijk dat wij de werklozen van andere landen opvangen.
Men zou ook andere sociale uitkeringen onder de loep kunnen nemen en daar het criterium van het 10 jaar Nederlands ingezetene zijn hanteren.

Ook in dit geval zijn we de Gekke Henkie.
Een ander voorbeeld is het cliëntelisme, of corruptie zo men wil, tussen Turkse Rotterdamse kiezers en Turkse PvdA gemeentepolitici in die stad. De oorzaak daarvan is dat we immigranten veel te snel kiesrecht verlenen. Men zou hieraan de voorwaarde kunnen verbinden dat men de oorspronkelijke nationaliteit opgeeft en uitsluitend Nederlander wordt. Aanbevelenswaardig zou zijn dat men dan ook een Nederlandse naam aanneemt, zoals de prominente PvdA-er Sander Terphuis. Aan diens loyaliteit jegens Nederland twijfel ik niet.

Is er dan reden om aan de loyaliteit van Turkse Nederlanders te twijfelen?
Op zich natuurlijk niet. Het feit dat iemand van Turkse afkomst is vormt geen enkele reden tot achterdocht of andere negatieve sentimenten. Het is de Turkse regering die alles in het werk stelt om hun landgenoten in Europa onder hun eigen controle te houden en integratie tegen te werken. Premier Erdogan zei over Turken in Duitsland: "Turkse kinderen moeten eerst Turks leren en daarna pas Duits. De verbondenheid met Turkije en de Turkse taal en cultuur moeten in stand blijven." Bovendien pleit hij ervoor dat er Turkse universiteiten en hogescholen in Duitsland komen. Waar het de Turkse regering om gaat is dat Turken in hun tweede vaderland niet assimileren. (Het in Rotterdam gesignaleerde cliëntelisme is daar mogelijk het gevolg van. Het is gedrag dat hier ongepast is maar in Turkije misschien wel heel gewoon).
In 1683 werden de Turken in hun veroveringsdrang gestuit en bij Wenen definitief verslagen. Ze waren al eeuwen bezig geweest om op gewelddadige wijze Europa er onder te krijgen. Het lijkt er een beetje op dat men nu op een andere manier probeert om Europa onder het juk van Turkije te krijgen.

Dit streven van de Turkse regering moeten we tegengaan. Niet door Turken hier te discrimineren of  dwars te zitten maar om ze te vragen om nadrukkelijk voor Nederland te kiezen. Waarom vragen we zoiets niet van een hier wonende Brit of Fransman? Omdat hun regeringen zich niet actief met hen bemoeien en ze belet om hier te integreren. Wat voor de Turkse regering geldt is vergelijkbaar met de houding van de Marokkaanse regering ten opzichte van hun onderdanen in Europa. Iemand die afkomstig is uit een land met totalitaire neigingen en Nederlander wil worden, moet zich duidelijk van die totalitaire politiek distantiëren. Door bijvoorbeeld zijn/haar oude nationaliteit op te geven.


No comments:

Post a Comment