Translate

Wednesday, May 23, 2012

De wet is een ezel

Vandaag het bericht dat een Afghaanse asielzoeker die een buschauffeur met een groot mes neerstak en daarvoor werd veroordeeld, door een vormfout vervroegd is vrijgelaten.

Het was de bedoeling om hem langer vast te houden omdat men hem als gevaarlijk acht.

Je leest wel vaker van dit soort vormfouten en je vraagt je af of het werkelijk niet mogelijk is om het vrijlaten van gevaarlijke personen door vormfouten te verhinderen.

Fouten kunnen in het algemeen toch hersteld worden?

No comments:

Post a Comment