Translate

Friday, January 9, 2015

De spagaat van integere Moslims.

Ahmed Aboutaleb, een bewonderenswaardig man.

Ik koester al geruime tijd bewondering voor Aboutaleb voor de manier waarop hij zijn functie uitoefent en in het bijzonder voor het feit dat hij al bij eerdere gelegenheden onomwonden afstand nam van het islamitisch geweld. Ook nu weer, na de aanslag in Parijs, was hij weer volkomen duidelijk en sprak hij zonder enige reserve zijn afkeer van dit geweld uit. Het wordt hem overigens niet door alle Moslims in dank afgenomen. Het zou me niets verbazen als ook hij beveiligd moet worden.

"Dit is niet mijn Islam".

Je hoort nu Moslims zeggen: "Dit is niet mijn Islam". Daarmee bedoelen ze waarschijnlijk dat de Islam die zij aanhangen vredelievend is en dat de terroristen eigenlijk niets met de ware Islam te maken hebben. Is de Islam een vreedzame godsdienst?
Zoals Jezus zei: "Aan de vruchten kent men de boom". Laten we de Islam op dit punt eens onder de loep nemen.

Een blik in het verleden.

De ontstaansgeschiedenis van de Islam is gewelddadig. Het geloof werd verspreid door middel van veroveringsoorlogen door Mohammed zelf begonnen. Na de verovering van Noord-Afrika was Spanje aan de beurt. Daarna vielen de Moslims Frankrijk aan. In het jaar 732 werd een islamitisch leger bij Poitier verslagen door Karel Martel. In de eeuwen daarop werd Spanje door christelijke koningen heroverd op de Moren.
Een andere poging om Europa voor de Islam te veroveren werd in 1683 bij Wenen verijdeld doordat de Turken door een leger van Duitsers en Polen werd verslagen.
De verovering door de Moslims van het Indiase subcontinent in de periode 1000-1500 heeft aan vele miljoenen mensen het leven gekost.

Het heden.

Een land waar de sharia heerst, Pakistan, is een buitengewoon ongezonde omgeving voor andersdenkenden. Tussen haakjes: dit land kwam ook al door geweld tot stand tijdens de opdeling van het Indiase subcontinent na de dekolonisatie. Moslims en Hindoes bleken niet tot vreedzaam samenleven in staat. Christenen hebben in Pakistan een moeilijk leven. Herhaaldelijk worden ze van blasfemie beschuldigd, ter dood veroordeeld en worden kerken in brand gestoken.

Saoedi-Arabië is de bakermat van de Islam. Het beoefenen van andere godsdiensten is daar verboden. Het navolgen van de sharia leidt tot lijfstraffen en onthoofden. De positie van de vrouw is ondergeschikt aan de man. Het merendeel van de terroristen van 9/11 kwam uit dat land.

In Iran worden Christenen vervolgd, evangelisatie wordt daar als een staatsgevaarlijke activiteit gezien. Een exportartikel van dit land bestaat uit fatwa's die andersdenkenden vogelvrij verklaren, zodat ze hun leven niet zeker zijn. Denk aan Salmon Rushdie.

In Syrië en Irak worden Christenen verjaagd, verkracht en vermoord en niet alleen door IS.

In Egypte kregen de Koptische Christenen het onder het bewind van de Moslim Broederschap zwaar te verduren, kerken werden in brand gestoken en meisjes ontvoerd.

Boko Haram wil in Nigeria een Kalifaat stichten. Dat gaat gepaard met buitensporig geweld tegen andersdenkenden, vooral Christenen.

Dit rijtje kan nog worden aangevuld met Somalië, Soedan, Afghanistan, Libië en een aantal voormalige Sovjet Republieken die nu door Islamisten bestuurd worden. Turkije wordt langzaam maar zeker veranderd van een seculier land tot een land beheerst door de Islam.

Het religieuze geweld wordt door de bedrijvers ervan gezien als het gehoorzaam opvolgen van de bevelen van Allah die in de Koran zijn te vinden. Inderdaad, in de Koran zijn "geweldsinstructies" te vinden.

Wie volhoudt dat de Islam een vreedzame godsdienst is, is ziende blind.

De spagaat van integere Moslims.

Integere Moslims in Nederland (ik zie ze echt als integer, geen ironie dus) zeggen dat dit niet hun Islam is. Zij volgen een vreedzame Islam. Wat ze echter niet doen is afstand nemen van het gewelddadige verleden van de Islam en de intolerantie in de Koran. Men sluit daar de ogen voor of ontkent het. Ik snap dat dit moeilijk is. Wanneer een Moslim het huidige geweld afwijst als niet-Islamitisch, dan accepteer ik de morele integriteit van die Moslim. Wanneer men het gewelddadige verleden van de Islam en de intolerantie van de Koran ontkent, dan mankeert er iets aan de intellectuele integriteit.

Wil men tot een vreedzame Islam komen, dan moet men het geweld erkennen en afkeuren en inzien dat de Koran op zijn minst een andere interpretatie behoeft. Men moet erkennen dat er eenduidige aansporingen tot geweld in de Koran staan en hierover een duidelijk standpunt innemen, dat door niet-Moslims begrepen en geaccepteerd kan worden.

Moeilijk en misschien onmogelijk, dat is dus de spagaat van de integere Moslim.


No comments:

Post a Comment