Translate

Wednesday, August 31, 2016

Waarom denk ik zo negatief over de Islam?

Waarom dit artikel?

Ik ventileer mijn afkeer van de Islam regelmatig via Twitter en daarop krijg vaak reacties van moslims en hun sympathisanten. Dan volgen discussies die meestal eindigen met beschuldigingen aan mijn adres. Ik ben dan bevooroordeeld, een islamofoob, een racist, een enge man, een leugenaar enzovoort. Zelden komt men met inhoudelijke argumenten en wanneer dat gebeurt zijn ze meestal in de vorm gegoten van een versluierde jij-bak: de kruistochten, de inquisitie, de Bijbel, de 2de wereldoorlog en steevast de bezetting van 'Palestina'.

Omdat de beperking van de 140 tekens van een tweet het moeilijk maakt om een samenhangend verweer neer te zetten doe ik dat hier, zodat ik er in tweets gemakkelijk naar kan verwijzen.

De Islam is naar mijn mening een gewelddadige en intolerante godsdienst. Deze mening baseer ik op de volgende feiten.

Het geweld van de Islam.

De vroege verspreiding van de Islam over Noord-Afrika, het Iberisch schiereiland, het Midden-Oosten, de Kaukasus en Perzië geschiedde niet op een vreedzame wijze maar door snelle veroveringsoorlogen in de periode 622-750 AD. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests

De verovering van het Indiase subcontinent besloeg een periode van de 12de tot en met de 16de eeuw en ging gepaard met een bloedvergieten op een onvoorstelbare schaal. Bronnen noemen 400 miljoen doden over een periode van 400 jaar.

Zie:Slag bij Poitier in 732 AD
Europa stond ook lang bloot aan Islamitische aanvallen. Spanje en Portugal waren al vroeg veroverd en vanuit Spanje vielen de moslims Frankrijk binnen. In 732 AD werden ze door Karel Martel bij Poitier verslagen. 

In latere eeuwen poogden de Turken hun macht in Europa uit te breiden. Na een periode van 300 jaar oorlog tegen het Habsburgse Rijk waren de Turken in 1683 AD tot aan Wenen genaderd. Daar werden ze door een combinatie van Habsburgse en Poolse legers definitief tot staan gebracht. Op de Balkan en Griekenland bleven de Turken nog lang de heerschappij voeren. Pas aan het begin van de 19de eeuw begon de greep van de Turken op Europa te verslappen. In 1821 begonnen de Grieken met hun onafhankelijkheidsoorlog die door de Turken met behulp van Egyptische troepen aanvankelijk in bloed werd gesmoord. In 1827 grepen de Russen, Fransen en Engelsen in en de Turken werden uit Griekenland verdreven. In 1830 werd het onafhankelijke Griekenland door het Congres van London erkend.
Slag bij Wenen 1683 AD
Men kan natuurlijk stellen dat deze veroveringsoorlogen door seculiere machtspolitiek gedreven waren zoals dat de laatste eeuwen in het Westen gebeurde. In het geval van de Ottomaanse (Turkse) sultans zal dat element waarschijnlijk wel meegespeeld hebben maar het feit dat na de veroveringen de Islam met dwang werd ingevoerd, inclusief de sharia wetgeving, en andersdenkenden in hun eigen land tweederangsburgers werden (voorzover ze niet werden uitgemoord), toont aan dat het doel wel degelijk islamisering was.

Over het tegenwoordige geweld van de Islam hoef ik nauwelijks iets te zeggen, sinds de aanval op de Twin Towers horen we dagelijks van terroristische aanslagen door moslims in praktisch de hele wereld.

Wat intolerantie betreft denke men aan de houding van heel veel moslims tegenover homo's, atheïsten, joden en christenen. Binnen de islam is sprake van een rabiate jodenhaat, in veel islamitische landen worden christenen vervolgd en vermoord.

Het geweld en het morele karakter van Mohammed.

De profeet Mohammed wordt door zijn volgelingen afgeschilderd als een bewonderenswaardige, moreel hoogstaande man wiens voorbeeld navolging verdient. Je denkt dan aan een een aardige, wijze en vreedzame figuur. De werkelijkheid is anders.

Mohammed hield zich enige tijd bezig met het overvallen van karavanen en was in die tijd dus eigenlijk een roverhoofdman.

Mohammed voerde als krijgsheer meerdere veldslagen aan. In 630 AD nam na een veldslag de stad Mekka in.

Nadat een Joodse groepering na een beleg was verslagen en ontwapend doodde Mohammed c.s. tenminste 600 mannen door onthoofding. De vrouwen en kinderen werden als slaven verdeeld onder de moslims. De vrouwen werden sex-slaven. Net als nu IS doet met gevangen vrouwen.

Mohammed trouwde met de vrouw van zijn geadopteerde zoon, nadat die van hem was gescheiden. De profeet had zijn ook op haar laten vallen en uit welbegrepen eigenbelang scheidde de vrouw van haar man en trouwde met Mohammed. Deze sputterde eerst een beetje tegen maar nadat Allah hem geopenbaard had dat het wat Allah betref in orde was stemde Mohammed toe en trouwde met met haar. Hier werd dus incestueus overspel achteraf goedgekeurd door Allah.

Deze geschiedenis toont aan dat Allah adoptie niet goedkeurt. De geadopteerde zoon van Mohammed was dus formeel zijn zoon niet en dus stond niets een huwelijk tussen diens ex-vrouw en Mohammed in de weg. Goddelijke gelegenheidswetgeving, waar de moslim nu nog steeds aan gehoorzamen. Het was goddelijke voorzienigheid om via dit huwelijk de moslims duidelijk te maken dat adoptie niet toegestaan is.

Dan is er nog het beroemde huwelijk van de profeet met het 6 jarige meisje Aisha, het huwelijk werd geconsumeerd toen het meisje 9 jaar oud was. Heden ten dage volgen nog talloze mohammedanen dit voorbeeld en nemen kleine meisjes tot vrouw.

Conclusie.

De Islam is een gewelddadige en intolerante ideologie die uit is op dominantie.
Mohammed was een gewelddadige figuur met seksuele praktijken waarbij men grote morele vraagtekens kan zetten. Hij is het voorbeeld van zijn volgelingen en hun gedrag wordt heden ten dage nog door dit voorbeeld beïnvloed en niet in gunstige zin.

Tenslotte.

Ik besef dat moslims zich aan het bovenstaande zullen ergeren. Het is niet mijn bedoeling. Ik wil alleen maar laten zien dat de afkeer van veel westerlingen ten aanzien van de islam veroorzaakt wordt door het beeld dat de islam van zichzelf schept.2 comments:

 1. Een blog voor slimme mensen ? In uw blog over Islam haalt u voorbeelden aan uit honderden jaren terug. Heeft u zich ook verdiept in de chistelijke geschiedenis in die jaren ? Het christendom heeft honderden culturen om zeep geholpen. De kruistochten waren moordpartijen in naam van de kerk. Ik verwacht van een blog voor slimme mensen meer nuance ! Mvg Hans uit Leiden

  ReplyDelete
  Replies
  1. Klassieke jij-bak. De kruistochten waren vergeleken bij de islamitische veroveringsoorlogen volkomen onbetekenende schermutselingen, bovendien uitgelokt door de verovering van Jeruzalem door de moslims.
   Naast de historische voorbeelden van het islamitisch geweld had ik met gemak de hedendaagse geweldsexplosies kunnen noemen.
   Culturen verdwijnen door de opkomst van andere. Niet perse een christelijk verschijnsel.
   Maar noem eens 1 onjuist feit in mijn artikel.

   Delete