Translate

Monday, July 4, 2016

Waarom ik in het bestaan van een Schepper geloof. (2)

Deze column dient als antwoord op de kritiek op mijn vorige blogpost van een Twitter-volger die anoniem wenst te blijven. Ik noem de bewuste twitteraar hier voor het gemak Xavier. Je kunt de originele reacties terug vinden in de Timeline van mijn Twitter account @JohnZuyderduyn. De discussie vond plaats op 3 juli 2016.

Xavier richt zijn kritiek op een aantal onderdelen van mijn tekst, ik herhaal hier de bewuste tekst gevolgd door de kritiek van Xavier en mijn antwoord daarop.

De tekst waarop Xavier kritiek heeft.
(0) De knal werd veroorzaakt door de ontploffing van een onvoorstelbaar heet punt met een oneindige dichtheid. Laat die laatste 2 woorden eens tot je doordringen, een "oneindige dichtheid'. Ik vertaal het als "niets".
(1) "Niets" kan niet de oorzaak van het eigen bestaan zijn want er is niets en bestaat dus niet.
(2) Wat niet bestaat kan niet iets laten gebeuren, want het bestaat niet.
(3) Het heelal, dat eerst niet bestond, kan niet het eigen bestaan veroorzaakt  hebben.
(4) Daarom moet er een schepper zijn.

De kritiek van Xavier en mijn antwoord daarop.
Xavier (0): Die vertaling is een keuze, om de rest van je verhaal op te laten steunen. Oneindige dichtheid is eerder 'alles' dan 'niets'. Dat punt van oneindige dichtheid bevatte dezelfde materie als het complete heelal vlak na de originele expansie. Aangezien atomen, waaruit moleculen zijn opgebouwd, nagenoeg "leeg" zijn, past al die materie in een 'punt van oneindige dichtheid', waarbij je 'punt' niet al te letterlijk dient te nemen. Dat leeg mag je wel letterlijk nemen, de wereld die wij waarnemen, is net zo leeg, net als de vaste stoffen die wij als solide en hard ervaren. Op dezelfde manier is er geen verschil tussen vloeistoffen en lucht die we inademen.

Mijn antwoord: je beschrijft wel veel maar wat wordt daar nu mee verklaard? De vraag blijft hoe al die onvoorstelbare massa materie in dat punt van oneindige dichtheid terecht is gekomen. Men kan zeggen dat het er altijd (eeuwig) in heeft gezeten maar dat roept nog veel meer vragen op. Voor mijn redenatie maakt het overigens niet uit, indien er sprake was van een scheppingsdaad die leidde tot de oerknal, dan kan men niet anders verwachten dan dat op dat moment alle materie in dat punt van oneindige dichtheid samengevat was. Hoe het daar terecht kwam is in mijn optiek het resultaat van de onnavolgbare scheppingsdaad. Dat ik het punt van oneindige dichtheid vertaal als 'niets' is zo beschouwd helemaal niet van belang.

Xavier (1): Definieer 'bestaan' maar eens.

Mijn antwoord: Het van Dale Groot Woordenboek van Nederlandse Taal, negende druk 1970, zegt onder bestaan: "in wezen zijn". In die zin gebruik ik de term "bestaan". In mijn betoog voldoet die betekenis naar behoren. Ik hou me als leek enigszins op afstand van de quantum mechanica theorie, om niet in wazige semantiek te vervallen.

Xavier (2 & 3): De punten 2 en 3 zeggen eigenlijk hetzelfde.
Verder weten we helemaal niet of het heelal eerst niet bestond. Zelfs als we zouden willen, konden we niet verder terugkijken dan tot vlak na de oerknal aangezien tijd zoals wij het begrijpen toen pas begon. Een gangbare theorie is bijv. dat het heelal achtereenvolgens krimpt en expandeert, als een opgeblazen ballon die leegloopt en weer volloopt, steeds opnieuw.

Mijn antwoord: Punt 2 stelt het algemene, punt 3 maakt het algemene specifiek, een normale wijze van redeneren.
De theorie van de oerknal wijst die explosie als het begin (en het ontstaan) van het heelal aan. Het probleem met de theorie is dat de eigenlijke oorzaak niet aangewezen kan worden. Net zoals jij deed (zie citaat hierboven) veronderstelt men dat de materie van het heelal in het punt van oneindige dichtheid samengebald was. Dat schuift de vraag naar begin en oorzaak alleen maar in tijd terug en een antwoord op die vraag blijft uit. Hetzelfde geldt voor de theorie van het expanderende en weer krimpende heelal. Wat was daar het begin en oorzaak? 
Een complicerende factor bij het punt van oneindige dichtheid is ook dat het instabiel was want het ontplofte. Het kan dus voor die ontploffing vanwege de instabiliteit niet lang hebben bestaan.

Xavier (4): Op basis van een zelfgecreëerde definitie of vertaling van de oerknal schep je voorwaarden voor een schepper. Dat is niet anders dan terug redeneren vanaf het punt waarop je wilt uitkomen, namelijk, 'ik geloof in een schepper'. Ik bedoel daar mee dat het niet uit de lucht komt vallen, dat is wat je wilde aantonen. Het is geen verrassende conclusie.

Mijn antwoord: Het bovenstaande punt van kritiek is zo onwaar dat ik het bijna als krenkend ervaar. Niets van de informatie die voorafgaat aan mijn 4 logische stappen heb ik verzonnen of op welke wijze dan ook gemanipuleerd. Ik citeer openbare bronnen. Het begrip 'oerknal' laat ik in de gangbare context staan en ik heb er niets aan veranderd. Mijn eigen inbreng begint bij "Laat die laatste 2 woorden eens tot je doordringen, een 'oneindige dichtheid', punt (0) ".
Dat ik op logische wijze iets wil aantonen ontken ik helemaal niet. Dat is volkomen legitiem. Ooit wel eens gehoord van de term "Quod erat demonstrandum"? Zo niet, zoek het eens op.

Tenslotte.
Het is er mij niet om te doen om in een discussie over 'God bestaat niet/wel' mijn gelijk te halen. Wat mijn voorgaande blogpost triggerde is de denigrerende toon waarop men bij Twitter-discussies vaak over gelovigen schrijft, alsof ze zonder uitzondering onnozele halve garen zijn. Ik wilde laten zien dat men over het bestaan van een schepper op logische wijze kan redeneren. Men hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar een beetje respect voor elkaar is geen overbodige luxe.

No comments:

Post a Comment