Translate

Tuesday, September 29, 2015

Versnelde integratie van vluchtelingen.

Uitgangspunten van dit artikel zijn dat we goedwillende vluchtelingen ruimhartig helpen. Fanatici, geweldplegers en nep-vluchtelingen zo snel mogelijk oppakken en ze buiten Europa brengen.

Meteen bij aankomst laten weten wat onze normen en waarden zijn.

In Duitsland kregen aspirant gastheren die hun huis wilden openstellen voor moslims een lijst waarin stond hoe ze zich moesten gedragen tegenover moslims. Wat moet je beslist niet doen en wat wel. Dat is de omgekeerde wereld. Vluchtelingen die hier arriveren moeten we snel duidelijk maken dat zij rekening moeten houden met onze normen en waarden en dat zij zich daar zo snel mogelijk bij moeten aanpassen. Denk daarbij aan:

  • Gelijkwaardigheid van man en vrouw.
  • Nederlandse vrouwen kleden zich zoals zij willen, blote schouders en dergelijke zijn geen uitnodiging tot vrijpostig gedrag. Handen thuis dus.
  • Godsdienstvrijheid geldt voor iedereen. Val andersdenkenden niet lastig.
  • Godsdienst beoefent men thuis of in daarvoor bestemde ruimten. Dus geen gebedskleedjes spreiden op straat of in openbare ruimten. Geen luidruchtige gebedsoproepen.
  • Atheïsme is hier normaal.
  • Hier heerst vrijheid van meningsuiting, kritiek op godsdiensten valt daar ook onder.
  • Conflicten lossen we in Nederland niet met geweld op.
  • Eerwraak is hier ten strengste verboden.
  • Leer Nederlands.

Echtparen met kinderen zo snel mogelijk huisvesten.


Het toekennen van woningen aan vluchtelingen mag niet ten koste gaan van Nederlandse woningzoekenden. Er zijn in Nederland krimpgebieden. Renoveer daar leegstaande (huur)woningen of bouw noodwoningen en huisvest zo snel mogelijk gezinnen met kinderen in die krimpgebieden. Zorg voor een evenwichtige spreiding naar etnische afkomst.
Zorg voor werk. In de krimpgebieden staan allerlei voorzieningen onder druk. Door het doen herleven van die voorzieningen kan werkgelegenheid worden geschapen. Denk daar bij aan buurtwinkels, dorpsscholen, mini openbaar vervoer, gezondheidscentra, gemeenschapshuizen, plantsoendiensten en dergelijke. Uitgangspunt moet zijn dat de kostwinner van het gezin werkt voor het gezinsinkomen.
Mannen met meerdere vrouwen vormen een aparte categorie. Repatriëren naar een veilig gebied in de regio van herkomst. Geef ze daar voor 6 maanden een uitkering zodat ze zich kunnen settelen.

Alleenstaande vluchtelingen en echtparen zonder kinderen.

Deze categorie moet zo snel mogelijk aan werk worden geholpen. Creëer speciale kleinschalige werkgelegenheidsprojecten die niet ten koste gaan van Nederlandse werkzoekenden. Organiseer Nederlandse taal cursussen en beroepsopleidingen.
Vrijwillige terugkeer met een her-vestigingspremie moet een optie zijn.
Ouderen en hulpbehoevenden bieden we passende hulp en onderdak.

Fanatici, geweldplegers en nep-vluchtelingen.

Oppakken en zo snel mogelijk uitwijzen. Dit betekent fysiek uit Europa verwijderen. Dit zal uiteraard op juridische bezwaren stuiten maar nood breekt wetten.

No comments:

Post a Comment