Translate

Sunday, February 17, 2013

Drinkwatervoorziening te koop

Water, een gegarandeerde voorziening?
De Nederlandse watervoorziening is wettelijk beschermd, in die zin dat de exploitatie ervan niet in de handen van het bedrijfsleven valt. Men heeft Portugal en Griekenland gedwongen om, in ruil voor financiële steun, de drinkwatervoorziening te privatiseren. In Frankrijk opereren al een aantal private bedrijven op het gebied van de watervoorziening. De ervaring van de burgers met dit verschijnsel zijn niet onverdeeld gelukkig. Wat natuurlijk te verwachten viel zijn de waterprijzen voor de consument gestegen en is de kwaliteit van de voorziening gedaald.

In de EU is wetgeving in voorbereiding om privatisering van de watervoorziening in alle EU landen dwingend voor te schrijven. De Nederlandse wetgeving daaromtrent moet opzij worden geschoven. Dit gebeurt door gelobby van Frankrijk en de Franse drinkwatermultinationals die hun begerig oog op onze drinkwatervoorziening hebben laten vallen.

Dit is een alarmerende ontwikkeling. Water is een eerste levensbehoefte, even belangrijk als de lucht die we inademen. Vroeger kon iedereen water zelf putten of oppompen, de Staat heeft daar reeds lang in voorzien en iedereen is aangesloten op de waterleiding. Zelf waterputten of pompen is niet meer nodig. Een van de redenen voor het ontstaan van de watervoorziening was de zorg voor de volksgezondheid. Het is een essentiële nutsvoorziening die niet in de handen van winstmakende ondernemingen thuishoort.

De watervoorziening in Nederland is perfect en er is geen enkele reden om die in andere handen over te geven. Integendeel, de ervaringen met de verzelfstandiging van de NS/Prorail en de Posterijen zijn heldere waarschuwingen om vooral met de watervoorziening niet te experimenteren.

Wat nu als de EU de plannen tot privatisering van de watervoorziening doordrukt? Dan moeten we protesteren. Maar hoe? Er is nu een initiatief om referenda mogelijk te maken bij belangrijke EU beslissingen. Het is een middel om te voorkomen dat zaken die we niet willen ons toch door de strot te duwen, zoals bijvoorbeeld de privatisering van de watervoorziening. Hier kan je het burgerinitiatief steunen. https://www.burgerforum-eu.nl

No comments:

Post a Comment