Translate

Thursday, February 21, 2013

Sloop verzorgingstehuizen

De afbraak van de ouderenzorg.
De regering gaat de toestroom naar verzorgingstehuizen stoppen door de indicaties voor ouderen die  ze toegang tot een tehuis verlenen, af te schaffen. Op die manier lopen de verzorgingstehuizen leeg en de verwachting is dat er in de komende jaren 800 verdwijnen.
De uitleg die men er aan geeft is dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Als je de thuiszorg op niveau houdt dan is dat misschien ook zo. Maar het erge is dat er op de thuiszorg flink wordt bezuinigd. In de praktijk zal het er op neerkomen dat kinderen hun ouders moeten verzorgen. Op zich is dit geen onsympathiek idee maar het kan gewoonweg niet.

Laten de kinderen hun ouders maar verzorgen.
Dat kon vroeger wel omdat de mensen niet zo oud werden en de tijd dat ze verzorgd moesten worden niet zo lang was. Bovendien werd het huishouden van hun kinderen fulltime verzorgd door dochter of schoondochter, die immers thuis bleef om voor de kinderen te zorgen.
Mensen waren vroeger niet zo mobiel als nu zodat kinderen meestal bij hun ouders in de buurt woonden.
Dat is nu totaal anders, mensen worden veel ouder, vrouwen en mannen hebben beiden een baan buitenshuis en wonen vaak ver van hun ouders. Het is geen onwil maar onvermogen om de ouders in hun oude dag te verzorgen.

Ongelofelijk dat de PvdA hiermee instemt.
Hoever moet de PvdA niet van hun beginselen afgedwaald zijn om hier mee in te stemmen. Hans Spekman wil dat de PvdA radicaal naar links opschuift. Dan ligt hier zijn gouden kans om fel tegen deze plannen te protesteren. Of heeft hij er zich al bij neergelegd? Hans Spekman, waar blijf je met je strijd tegen onrecht?

No comments:

Post a Comment