Translate

Thursday, February 7, 2013

Nationaal erfgoed? Weg ermee!

Naardense vestingwerken in de verkoop.
De initiatiefrijke, energieke, wervelende en niet te stuiten Minister Blok heeft een frisse oplossing bedacht voor een urgent probleem: verkoop oude gebouwen die het eigendom van het rijk zijn en dan zijn we van een grote kostenpost af. Daaronder vallen ook bouwwerken van culturele en historische waarde zoals de vestingwerken te Naarden.

De minister wil van deze bouwwerken af omdat ze alleen maar geld kosten. Wanneer het gaat om leegstaande en overtollige kantoorgebouwen zonder culturele of historische waarde, kan ik hem goed volgen. Verouderde vestingwerken die we om hun historische waarde niet willen slopen kosten geld en zijn moeilijk rendabel te exploiteren. In hun huidige staat van onderhoud kan een potentiële koper wel een optimistische verwachting hebben maar naar verloop van tijd zullen de kosten van reparatie en onderhoud de middelen van de nieuwe eigenaar te boven gaan en raakt het bouwwerk in verval.

Dat is in het verleden met de Naardense vestingwerken ook gebeurd en in de vorige eeuw is er veel geld gestoken in de restauratie. Verkoop van deze vestingwerken zal leiden tot verval. Zonde van al dat geld dat er in gestoken is en jammer van het verlies van historische monumenten.

De ambtenaren met hun spreadsheet-modellen zullen de minister wel van de economische noodzaak overtuigd hebben maar in hun modellen ontbreken de culturele en historische waarden van deze objecten. Dit is het zoveelste voorbeeld van het hersenloze beleid van deze regering. De spreadsheets regeren en dat is al heel lang het geval. Zie de heilloze schaalvergroting in het onderwijs en de zorg. Op papier lijkt het van tevoren te kloppen maar de dorre rekenhoofden die hiermee op de proppen kwamen hebben totaal geen oog voor de immateriële aspecten van een dergelijk beleid. Zie ook mijn artikel Cold Turkey voor het onderwijs.

We zitten in een crisis en de regering moet natuurlijk maatregelen nemen. Deze regering mist een geweldige kans voor echte hervormingen. Wat men nu doet zijn fantasieloze maatregelen die iedere idioot wel kan bedenken: burgers zwaarder belasten en het tafelzilver verkopen.

Op welke echte hervormingen doel ik? Het snijden in eigen vlees, door het elimineren van volstrekt overbodige managementlagen in de overheid zelf, het onderwijs, woningcorporaties en de zorg. Dat zal vele miljarden opleveren en de afgeslankte sectoren zullen veel beter gaan functioneren, wat ook weer veel geld oplevert.

In het particuliere bedrijfsleven heeft de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler laten zien hoe het kan. Toen hij aantrad ontsloeg hij 60% van het topmanagement en begon de opmars van zijn bedrijf.

Waar blijven de echte hervormers?

No comments:

Post a Comment