Translate

Tuesday, February 19, 2013

De Stem des Volks

Wat stelt onze democratie eigenlijk voor?
Niet veel, eenmaal in de 4 jaar stemmen we en dan moeten we maar afwachten wat we over ons afgeroepen hebben. Er is geen sprake van dat de dames en heren in Den Haag uitvoeren wat wij ze opgedragen hebben, terwijl ze onze vertegenwoordigers zijn. Dat komt omdat ze zonder enig bindend mandaat gekozen worden. Zodra men in het pluche zit dat kan de gevormde coalitie doen wat hun kamermeerderheid hen veroorlooft en dat kan best indruisen tegen wat wij willen.

Er is een oplossing.
De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen zouden bindend moeten zijn voor de partij. Niet tot in detail maar op hoofdlijnen. Elke politieke partij zou een klein aantal hoofdpunten moeten hebben waarvan men, eenmaal in het pluche gezeten, niet af mag wijken. Bijvoorbeeld, als de VVD voor de verkiezingen als een van de hoofdpunten heeft dat men de belastingen niet gaat verhogen, dan mag de VVD dat na de verkiezingen ook niet doen, wat er ook gebeurt. Levert dat onoverkomelijke moeilijkheden op dan moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven of een referendum worden gehouden.

Er is ook nog een financieel mandaat. De verkiezingsprogramma's moeten voorafgaande aan de verkiezingen door een neutrale instantie doorgerekend worden op hun effect op de belastingen. Dit effect moet eenduidig gepubliceerd worden in de zin van een regering met Groen Links kost ons 8% extra belasting. Hoe gaat dit nu met coalities uitwerken? Stel het programma van de VVD komt uit op een verlaging van 1%, dat van de PvdA op een verhoging van 3% en deze partijen winnen de verkiezingen en hun hoofdpunten zijn niet strijdig met elkaar zodat ze een coalitie kunnen vormen, dan mogen de belastingen niet meer stijgen dan 1% (het gemiddelde van -1 en plus 3). Je zou natuurlijk ook met een gewogen gemiddelde kunnen werken. Op die manier worden we als kiezers niet met financiële verrassingen geconfronteerd. Zodra men de limiet van 1% moet overschrijden dan moet men nieuwe verkiezingen uitschrijven of een referendum op dit punt houden.

Hoe krijgen we de invloed van de EU onder controle?
Door te voorkomen dat we EU regels opgedrongen krijgen die we niet willen. Op dit moment is er een burgerinitiatief gaande om onze regering tot die houding te bewegen en nieuwe EU maatregelen via een referendum aan het volk voor te leggen. Ik beveel dit initiatief van harte aan! Klik hier.

No comments:

Post a Comment