Translate

Tuesday, October 30, 2012

De bezieling van Rutte & Samsom

Het goede nieuws.
Dat is dat ons land weer een regering heeft bestaande uit twee partijen die ondanks hun verschillende politieke opvattingen, de handen ineen willen slaan om het land weer op de rails te krijgen. Het positieve er aan is de geven-en-nemen mentaliteit waarmee men onderhandeld heeft. Wanneer men die mentaliteit weet vast te houden dan is er goede hoop voor de stabiliteit van het komende kabinet. Een beetje stabiliteit in de regering kan Nederland best gebruiken.

Is alles goed nieuws?
Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. De presentatie van het regeringsakkoord hebben Rutte en Samsom uitstekend gedaan. Ook hun gezamenlijke interview bij Pauw en Witteman deden ze geweldig. Een menselijk stel. Maar ondanks die vlekkeloze presentatie zijn er toch wel bedenkingen aan te voeren op hun voorgestelde beleid. Neem de voorgenomen schaalvergroting op provinciaal en gemeentelijk niveau. Men wil dat gemeenten voortaan uit minimaal 100.000 inwoners bestaan en provincies samenvoegen. Is men nog steeds niet verlost van de mythe van de schaalvergroting? Kijk naar wat er in de zorg en het onderwijs gebeurt. Schaalvergroting van ambtelijke en bestuurlijke organisaties leidt alleen maar tot extra bestuurslagen en lucratieve topbaantjes, maar dat is wellicht de bedoeling. De voorgestelde bezuinigingen zullen financieel gezien wel in orde zijn maar dat is dan ook meteen het bezwaar dat men er tegenin kan brengen, het is allemaal puur financieel. Er spreek weinig visie uit. Ja, men wil Nederland weer op orde krijgen, wie wil dat niet? Het blijft beperkt tot de financiële status van Nederland. Goede boekhouders zonder bezieling.
Ondanks de opgewekte gezichten waarmee ons verteld wordt dat de bezuinigingen iedereen raken, leiden die bezuinigen tot een depressieve sfeer in de media en ook in het land. Er ontbreekt een bezielend thema waaronder we ons allen kunnen scharen, een nationaal doel dat ons boven de depressie uittilt.

Waar blijkt dat gebrek aan bezieling uit?
Rutte & Samson laten een geweldige kans op een bezielend project lopen: ze willen geen moeite doen om de Olympisch Spelen van 2028 binnen te halen. Prins Willem-Alexander begreep wel het bezielende karakter van de Spelen, het duo Jansen & Janssens niet.
Er zijn ook andere bezielende projecten te bedenken die onze collectieve blik op een positief doel richten. Bijvoorbeeld een kustverdediging-systeem dat bestaat uit een aantal kunstmatige eilanden op zo'n 20 of 30 kilometer uit de kust. Een geweldige boost voor ons nationale imago en de werkgelegenheid. Of een werkelijke innovatie van het onderwijs, dat het tot de top van de wereld zou moeten brengen. Zoiets doe je niet met een haast gedachteloze injectie van 700 miljoen die men nu voor ogen heeft, het gaat niet in de eerste plaats om geld maar om de visie op het onderwijs en die ontbreekt en ontbreekt dus ook de bezieling.
Rutte & Samsom, gooi jullie stropdassen weg en laat je bezielen! 

No comments:

Post a Comment