Translate

Tuesday, October 2, 2012

Onvermoede krachten

Ons brein heeft wonderlijke krachten.
Onlangs las ik een boek getiteld "The Miracles of Your Mind" door dr. Joseph Murphy. Zoals de titel aangeeft gaat het over de wonderen van je brein. Als ik het in een paar woorden moet vertellen waar het boek over gaat dan is het over de wonderbaarlijke vermogens van het onbewuste brein. Murphy spreekt over het bewuste deel van het brein en het onbewuste deel van het brein, het onderbewuste. Of dit nu een wetenschappelijke analyse van het brein is doet er eigenlijk niet toe, het gaat er om wat de praktische toepassing er van is. Ieder van ons heeft het vast wel eens een keer meegemaakt: je zit met een probleem en hoe je ook piekert, je komt er niet uit. Dan plotseling wordt je midden in de nacht wakker en je ziet de oplossing van het probleem helder voor je. Of op een ander moment, terwijl je met iets totaal anders bezig bent, valt de oplossing je opeens te binnen. Het probleem is kennelijk door het onbewuste deel van je brein opgelost. Ik heb dit zelf vele malen meegemaakt en soms in heel wonderlijke vormen. Een familielid van mij was verdwenen, niemand had maar een idee waar de persoon was. We waren er erg veel mee bezig en we kwamen er niet uit. In een nacht droomde ik en ik zag die persoon op een heel bekende plaats lopen. Toen we daar de andere dag zelf waren, vonden we de verloren persoon weer terug, precies zoals in mijn droom.
Door de dingen die ik heb meegemaakt geloof ik in de kracht van het onbewuste deel van ons brein.

Maar wat kunnen we er mee doen?
Murphy zegt (en ik kan dat met mijn eigen ervaringen bevestigen) dat het onbewuste deel van het brein gevoed wordt door het bewuste deel. Met andere woorden: je onderbewuste gaat met je bewuste gedachten aan de slag. Hier kunnen we gebruik van maken. Wanneer je bewust bezig bent met negatieve gedachten en emoties, dan zal je onderbewuste op een negatieve manier reageren, je krijgt migraine, je gezicht staat constant op onweer of het verraadt onzekerheid, waardoor het in je werk en je relaties niet goed gaat. Andersom is het ook zo, positieve gedachten en emoties leiden tot een positieve reactie van het onbewuste brein. Dat kan resulteren in een mooie bloeddruk, een goede gezondheid, een vrolijke en innemende uitdrukking op je gezicht, stimulerende opmerkingen naar anderen toe en wat al niet.

Murphy geeft een mooi voorbeeld van een alcoholist die hem consulteerde. De man kon het drinken niet laten hoewel hij dolgraag wilde stoppen. Het ging telkens mis en zijn huwelijk was er door naar de knoppen gegaan. Met pure wilskracht lukte het hem niet om van de drank af te blijven. Murphy vroeg hem wat zijn grootste beloning zou zijn als hij voorgoed van de drank af kon blijven. Dat was zijn dochtertje, als die trots en gelukkig met hem kon zijn. Murphy raadde hem aan om dagelijks enkele keren rustig te gaan zitten en aan dit beeld van zijn dochtertje te denken. Hij moest dit ook doen voordat hij in slaap viel, zodat de laatste wakkere gedachten aan zijn dochtertje gewijd waren. Als de gedachte aan drank bij hem opkwam, moest hij het beeld van zijn blije en trotse dochtertje voor ogen stellen. De man was na een maand van zijn drankprobleem af.
Wat een paradox zit hierin, de man had van alles geprobeerd en dat alles was gebaseerd op wilskracht en discipline, niets lukte. Maar toen Murphy hem deze simpele therapie voorschreef ging  het als het ware vanzelf. De verklaring is dat het onbewuste van de man steeds geconfronteerd werd met mislukkingen en hem vervolgens dat idee van mislukking weer terug gaf. Toen het idee van strijd en mislukking werd vervangen door het idee van een trots en dankbaar dochtertje werd dat het houvast voor de man.

Een PDF versie van het boek kan je hier vinden. Het verhaal is Christelijk religieus getint maar niet op een opdringerige manier. Je hoeft je niet te bekeren om er plezier van te hebben. Van harte aanbevolen!

No comments:

Post a Comment