Translate

Wednesday, September 26, 2012

Verhoog je effectiviteit

Een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog.
Toen de Russen de rollen gingen omdraaien en de Duitsers gingen aanvallen, was hun tactiek eigenlijk vrij eenvoudig. Ze rukten in breed front op en keken uit naar de zwakke plekken in de Duitse verdediging en juist daarop concentreerden ze de echte aanval met alles wat ze konden inzetten. Bijna altijd kwam het tot een doorbraak en dreven ze de Duitsers steeds verder achteruit totdat ze tenslotte de hoofdstad Berlijn innamen.

Wat heeft dit nu met persoonlijke effectiviteit te maken?
Op het eerste gezicht natuurlijk helemaal niets maar laten we even verder kijken. De Russen zetten hun kracht in op die plekken waar ze het beste resultaat konden verwachten. Doordat ze de zwakke stellingen onder de voet liepen waren de Duitsers gedwongen hun sterke stelling elders te ontruimen om niet omsingeld te worden. De Russen negeerden als het ware de sterke stellingen, waar veel minder kans op succes was en concentreerden zich op kansrijke plekken.

Dat kunnen we in ons werk ook doen. We moeten onze energie richten op die dingen die resultaten opleveren. Het maakt niet uit wat je doet, een onderneming leiden, een onderzoek uitvoeren, kinderen opvoeden, wat je ook doet je kan met een paar eenvoudige vragen tot een beter resultaat komen. Stel je zelf de volgende vragen:

  1. Wat ben ik aan het doen? Maak een lijstje van je activiteiten.
  2. Welke activiteiten leveren een gewenst resultaat op? Kruis ze aan. Dat zijn dus de zaken waarop je je energie moet richten.
  3. Welke activiteiten leiden niet tot het gewenste resultaat? Schrap ze. Dat zijn de zaken waarop je de aandacht niet moet richten.
Het lijkt eenvoudig en dat is het ook. Schuif het niet terzijde omdat je denkt dat het te simpel is. Eenvoud is het kenmerk van het ware.

No comments:

Post a Comment