Translate

Monday, September 17, 2012

Een mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld van goed reageren.
Het leven is zoals het is, daar kun je niks aan veranderen. Het gaat erom hoe je er mee om gaat. Een mooi voorbeeld gaf Joost Taverne. Als VVD kamerlid werd hij op de 44ste plaats gezet, praktisch onverkiesbaar dus. Hij reageerde daar op met een ludieke actie om voldoende voorkeurstemmen te krijgen om alsnog gekozen te worden. Daar had hij 16.000 voorkeurstemmen voor nodig en hij nam zich voor om 16.000 mensen de hand te schudden. Kan Joost het schudden? heet die actie. Hij redde het niet, maar nu daagt er licht voor hem omdat er misschien een aantal VVD kamerleden minister of staatssecretaris worden zodat hij een paar plaatsen opschuift en alsnog in de kamer komt. Toen hij daar over geïnterviewd werd reageerde hij op een positieve manier en met humor. Ik weet niet of  het landsbelang ermee gebaat is maar ik gun het Joost van harte.
Heel anders reageerden andere kamerleden die bitter reageerden op hun lagere plaatsing op de lijst. Vuilspuiend verlieten ze hun partij.

Het leven is zoals het is, waar het op aankomt is jouw reactie.
De reactie van Joost Taverne is zo mooi omdat het laat zien hoe je op narigheid kan reageren. Het was natuurlijk niet leuk voor Joost dat hij op een onverkiesbare plaats werd gezet. In plaats van verongelijkt mopperen ging hij opgewekt aan de slag om zijn positie alsnog te verbeteren. Of hij nu uiteindelijk wel of niet in de Kamer komt, doet er eigenlijk niet zoveel toe, hij kan zijn hoofd hoog houden. Hij heeft zichzelf en anderen niet beschadigd en heeft zichzelf van een goede kant laten zien, erg belangrijk voor een politicus.

Probeer positief te reageren op narigheid.
Wanneer je iets vervelends overkomt probeer dan zo snel mogelijk weer in een positieve stemming te komen. Dat kan heel moeilijk zijn maar wanneer je jezelf blijft wentelen in de narigheid, dan maak je het er voor jezelf niet beter op. Een positieve reactie op problemen geeft veel meer kans op verbetering dan blijven steken in verbittering. Een positieve houding bij tegenslag is goed voor jezelf. Belangrijk is te beseffen dat je de vrijheid hebt om je eigen reactie te bepalen. Tegenslag hoeft niet tot bitterheid te leiden, dat maak je zelf uit.

No comments:

Post a Comment