Translate

Monday, September 10, 2012

Apotheek wegbezuinigen?

Apotheken staan onder druk.
Vanmorgen het bericht dat Mediq, een apothekersorganisatie, diep in het eigen vlees gaat snijden. Er worden 134 mensen ontslagen. De bruto winstmarge van apothekers komt steeds meer onder druk te staan. Dat komt omdat de verzekeringsmaatschappijen alleen de goedkopere medicijnen vergoeden waardoor de prijzen sinds enige tijd een dalende tendens vertonen. Steeds meer apothekers komen in de problemen. Het is een gevolg van de marktwerking in de zorg.

Geweldig toch dat de marktwerking lijkt te werken?
Op het eerste gezicht lijkt dat zo. De kosten van medicijnen dalen, dat moet dus een gunstig effect op de totale zorgkosten hebben. Er zit een aspect aan deze zaak die later wel eens een sluipende kostenpost zou kunnen worden. Laten we er van uit gaan dat een apotheker een medische functie vervult, namelijk dat hij/zij het medicijngebruik van patienten in de gaten houdt en de patient ook adviseert. Als medicijngebruiker erken en herken ik die functie van de apotheker.
Het bedrijf Mediq meldde in het bericht van vandaag dat men de apothekersfunctie op den duur gaat vervangen door verdeelpunten waar men medicijnen kan afhalen. Het vak apotheker wordt op die manier gereduceerd tot een betrekkelijk eenvoudige logistieke functie, die door goedkope en laagopgeleiden krachten kan worden uitgevoerd. De apotheker wordt wegbezuinigd. Te vrezen valt dat dit leidt tot fatale fouten bij het klaarmaken en distributie van medicijnen. Dat is de sluipende kostenpost die ik bedoel.

Scheefgetrokken marktwerking.
Voor de introductie van de marktwerking bevonden apothekers zich in een bevoorrechtte en beschermde positie. Van concurrentie was eigenlijk geen sprake. De apothekers vormden als het ware een soort kartel. Nu is het anders, door de marktwerking is de machtspositie van de apothekers gebroken en de prijzen dalen. So far, so good. Aan de verkoopkant is de kartelvorming verbrijzeld maar aan de inkoopkant is juist een enorm kartel ontstaan, namelijk de gezamenlijke zorgverzekering-maatschappijen. Dit kartel (ik noem het voor het gemak zo) is een krachtig machtsblok dat niet alleen de apothekers de duimschroef aandraait maar ook de huisartsen, ziekenhuizen en specialisten stevig in de houdgreep klemt.
Men moet hierbij niet vergeten dat verzekeringsmaatschappijen organisaties met een winstdoel zijn.
Het behalen van winst is legaal en nuttig voor verzekeringsmaatschappijen maar niet perse nuttig voor patienten. De belangen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn. Dat is ook een resultaat van de marktwerking.

Marktwerking in de zorg: het ene kartel vervangen door het andere

No comments:

Post a Comment