Translate

Thursday, September 13, 2012

Verandering vraagt offers

Verandering vraagt offers.
Als je verandering nastreeft dan moet je bereid zijn om iets op te geven. Neem de rups als voorbeeld, die verandert in een vlinder en geeft daarmee het rupsenbestaan op. Je wilt een andere baan, daarmee geeft je je huidige baan op. Je gaat verhuizen, je geeft de vertrouwde omgeving op. Als je wilt kan je het lijstje zelf wel verder aanvullen. Het gaat erom dat je iets zal moeten opgeven wanneer je verandering nastreeft.

Dit geldt ook voor Rutte en Samsom.
Beide willen verandering. Het probleem is dat ze elk een andere kant op willen. Op grond van hun verkiezingsretoriek zou je kunnen denken dat het nooit wat wordt tussen die twee. Toch ligt er een unieke kans voor hen beiden. Het zijn intelligente mannen die zonder twijfel in staat zijn om hun verkiezingsprogramma's naast elkaar te leggen en ze te combineren tot een regeringsprogramma. Ze  zouden dat ook heel snel kunnen. Het Kunduz akkoord laat zien dat dit kan. Om de zaken niet te compliceren zouden ze de samenwerking moeten beperken tot de VVD en de PvdA. Komen er meer partijen bij dan wordt het alleen maar ingewikkeld.

Rutte en Samsom willen verandering.
Rutte wil de financiële positie van de staat op orde krijgen en Samsom wil de lasten eerlijk verdelen. Natuurlijk willen ze beiden nog meer en nog tegenstrijdige dingen ook, maar als ze bereid zijn om de de meest in het oog springende tegenstellingen op te geven dan moet het lukken om tot een goed regeringsprogramma te komen en een stabiele regering te vormen.
Als ze beiden bereid zijn om de offers te brengen die een verandering vergt dan moet het lukken. Wat zou het een verademing zijn als ze binnen een paar weken een nieuw kabinet zouden vormen. Het is mogelijk als ze het beiden echt willen.

No comments:

Post a Comment