Translate

Wednesday, September 19, 2012

Basisonderwijs onder druk

Duizenden onderwijzers in het basisonderwijs ontslagen.
In de afgelopen jaren zijn duizenden onderwijzers in het basisonderwijs ontslagen, er wordt een getal genoemd van 4700 leerkrachten die hun baan kwijt zijn geraakt. De voornaamste oorzaak is dat de scholen te weinig geld van de overheid krijgen en dat kosten stijgen. Er is nog een oorzaak, doordat men scholen de financiële middelen in handen geeft om zelf de school te runnen, belast men de school met zaken waarvoor men niet geëquipeerd is. Daardoor is de rol van schoolbesturen enorm opgeklopt. Bestond vroeger een schoolbestuur uit notabelen die in hun vrije tijd een bijdrage aan het maatschappelijk belang leverden, nu bestaat het schoolbestuur uit beroepsbestuurders. Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn zien we aan het Amarantis schandaal en de skybox affaire van de Twentse onderwijsinstelling Consent. De bestuurders van laatstgenoemde instelling rechtvaardigen deze strapats door te zeggen dat ze de skybox ook voor bestuursvergaderingen gebruiken. De huur van de skybox bedraagt € 45.000 per jaar. Beschikt hun schoolgebouw dan over geen enkele ruimte waarin het doorluchtige gezelschap zou kunnen vergaderen? Het gymnastieklokaal misschien?

Geef scholen geen geld maar middelen.
Als men zakken geld geeft aan organisaties dan zijn er altijd mensen die zich over dat geld gaan ontfermen. Door de schaalvergroting gaat het per onderwijsinstelling om enorm veel geld. Bij de scholengemeenschap Amarantis ging het om € 265.000.000 per jaar. Het sloeg de bestuurders naar hun bol. Ik denk dat het motief voor de schaalvergrotingen in het onderwijs wel eens in het kunnen beschikken over het grote geld gelegen kan zijn.
De oplossing is zeer eenvoudig. Geef de scholen geen geld maar alleen middelen. Dat zou als volgt kunnen:
- De salarissen van onderwijsgevenden en concierges worden direct door het ministerie van onderwijs betaald.
- De gebouwen worden door de Rijksgebouwendienst beheerd.
- De leermiddelen worden door het Rijks Inkoopbureau verstrekt.

De nog resterende financiële middelen van scholen worden door het Rijk geconfiskeerd om daarmee een sobere ontslagregeling voor de overbodige bestuurders te betalen.
De scholen worden weer teruggebracht naar normale proporties, de directeur kan zijn eigenlijke functie weer hervatten.

2 comments:

  1. Wel wat erg kort door de bocht, zeker voor wat betreft de leermiddelen. We wonen toch niet in Noord Korea

    ReplyDelete
  2. Dat is zo. Het gaat me er om het kwalijke gedrag aan de kaak te stellen en te laten zien dat er heus wel andere mogelijkheden zijn. Leermiddelen via het RIB zou op een heel moderne manier kunnen. Raamcontracten met leveranciers waarbij scholen direct kunnen bestellen.

    ReplyDelete