Translate

Friday, September 7, 2012

Je zelf zijn

Dicht bij jezelf blijven, weet jij wat dat betekent?
Je hoort dat vaak, blijf dicht bij jezelf. Maar wat betekent dat nu precies? Wat ben je? Wie ben je? Wat is dan jouw kern waar je dicht bij zou moeten blijven? Dat lijken eenvoudige vragen maar dat zijn ze niet. Zulke vragen roepen op tot introspectie en het staat helemaal niet vast dat zelfonderzoek tot de juiste conclusies leidt. Wanneer je antwoord probeert te geven op de vraag wie of wat je bent, loop je de kans dat je een beeld of een imago vormt van wie of wat je zou willen zijn. Op zich is dat gunstig maar het kan ook zijn dat je probeert jezelf te vormen naar het beeld waarvan jij denkt dat anderen dat van jou hebben. Allemaal niet erg maar wat schiet je er mee op? Ik ben nu 67 jaar en ik begin een idee te krijgen van wie en wat ik ben en wat ik vroeger was. Leuk, maar ik heb niet het idee dat het heel erg nuttig is.

Wat is dan het alternatief voor zelfonderzoek?
Het doel van zelfonderzoek komt uiteindelijk voort uit de wens om je beter te voelen en beter te leven, beter te reageren, kortom om het beter te doen. Wat dan beter is hangt af van degene die de vraag stelt. Er is een veel eenvoudiger weg om het beter te doen zonder je hersens te pijnigen met de vraag hoe je zelf in elkaar steekt. Die weg is doodsimpel: houdt je aan een paar eenvoudige regels, doe dat consequent en je zal zien dat het inderdaad beter gaat.

Wat zijn die regels dan?
Wat hierna volgt zijn eenvoudige en praktische regels, ze zijn niet godsdienstig maar zijn soms wel op morele waarden gebaseerd. Wat die waarden zijn spreekt uit de regels zelf. Hier komen ze.

  1. Stel je zelf een doel. Dit kan van alles zijn, zolang het jezelf en anderen niet schaadt. Wanneer je bezig bent met het stellen van een doel dan komt vanzelf de vraag aan de orde van wat je eigenlijk wilt. Dit leidt wellicht tot wat zelfonderzoek maar op een logische en natuurlijke manier, namelijk om er achter te komen wat je wilt.  Zie ook mijn eerdere column over doelstellingen.
  2. Ga rustig je gang om je doel te bereiken. Doe vandaag alles wat je kan doen.
  3. Tob niet over het verleden en maak je geen zorgen om de toekomst. Houdt je bezig met de dingen die nu aan de orde zijn.
  4. Ontspan je regelmatig.
  5. Wees goed voor anderen, doe ze geen kwaad.
  6. Lieg niet en steel niet.
  7. Als het einde van je doel in zicht is, denk dan eens na over een volgend doel.
Deze regels zijn eenvoudig, iedereen die ze kan lezen zou ze kunnen uitvoeren. Het is een kwestie van willen. Wat wil je?

No comments:

Post a Comment