Translate

Friday, July 27, 2012

MBO's sjoemelen met miljoenen

Wat nu weer?
Onderwijs gaat om leerlingen, niet om bestuurders
Een aantal MBO instellingen is in financiële problemen gekomen omdat men heeft gespeculeerd met derivaten om risico's van renteschommelingen af te dekken. Ik ga er vanuit dat de betrokken financieel directeuren (ze zullen zich wel CFO noemen of zich met een andere ronkende titel sieren) met de oprechte intentie gehandeld hebben om hun onderwijsinstelling voor financiële risico's te behoeden. De fout zit niet bij deze individuele bestuurders maar in de wijze waarop het onderwijs gefinancierd wordt. Zolang onderwijsinstellingen jaarlijks gezamenlijk miljarden op hun rekeningen gestort krijgen zal deze problematiek blijven bestaan.

Geef instellingen veel geld en het gaat mis.
Instellingen die structureel grote sommen gelds van de overheid ontvangen en het niet eerst zelf verdienen, gaan daar 'leuke' dingen mee doen. Het geld moet beheerd worden dus heb je een financieel directeur nodig. Geld moet 'efficient' besteed worden dus gaan we over tot schaalvergroting. Grotere organisaties hebben grotere gebouwen nodig. Grote organisaties moeten bestuurd worden, liefst door bestuurders met grote salarissen en als het kan ook nog een vette bonus. Al deze geldverslindende flauwekul heeft in wezen niets met het onderwijs te maken en voegt er ook niets aan toe. Integendeel, al die honderden miljoenen euro's, wellicht enkele miljarden, hadden beter direct aan het onderwijs zelf besteed kunnen worden, nu is het weggegooid geld.

Hoe kan het dan beter?
De oplossing is eenvoudig. Stop per direct met het geven van geld aan onderwijsinstellingen. Het onderwijzend personeel en noodzakelijke hulpkrachten zoals een concierge worden direct door het Rijk betaald, zij worden ambtenaren. De schoolgebouwen worden beheerd door de Rijksgebouwendienst en de leermiddelen worden ingekocht en gedistribueerd door het Rijks Inkoopbureau.
Alle gelden die onderwijsinstellingen opgepot hebben worden door het Rijk geconfiskeerd ter financiering van een sobere ontslagregeling van de nu werkloze bestuurders.

Het onderwijs wordt teruggeven aan het onderwijs.
Het recept is eenvoudig en radicaal. Hiervoor is politieke wil en moed nodig.

No comments:

Post a Comment