Translate

Monday, July 30, 2012

Ziektekosten: meer betalen, minder vergoeden

De kosten voor de zorg rijzen de pan uit.
College maakt zich zorgen over stijgende kosten
Dit idee wordt er door de ziektekosten deskundologen dag in dag uit bij ons in geramd. Nu is er een advies 'gelekt' van het College voor Zorgverzekeringen om een tweetal zeer dure medicijnen voor een paar zeldzame ziekten uit het basispakket te weren. Het gaat om ongeveer 175 patienten die of aan de ziekte van Pompe lijden of aan de ziekte van Fabry. Per patient loopt het bedrag aan medicijnen per jaar tot in de tonnen. In totaal werd voor deze mensen in 2010 voor 55 miljoen vergoed.
Het gaat om medicijnen die wel werken maar de verzekeringsmaatschappijen vinden het bedrag te hoog in relatie tot het resultaat. Als zij hun zin krijgen wordt het grootste gedeelte van deze medicijnen niet meer vergoed. Wat er dan met de patienten moet gebeuren heb ik nog niet gelezen.

Privatisering was toch het wondermiddel dat alles beter maakte?
Wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat de ziektekostenverzekeringen nu in handen zijn van maatschappijen die als doel het maken van winst hebben. Daar is op zich niks mis mee maar het wordt eng als het levensbelang van zieken er mee gemoeid is. In Amerika zijn verzekeringsmaatschappijen ontmaskerd en veroordeeld die als geheime doelstelling hadden om het betalen van vergoedingen tot een minimum te beperken. Machteloze particulieren die de pech hadden om ziek te worden werden door deze praktijken volkomen geruïneerd, verzekeringsmaatschappijen hebben namelijk geld genoeg om iemand zich kapot te laten procederen.

Maar even terug naar Nederland. Het wordt hoog tijd dat de prominente rol van de verzekeringsmaatschappijen in de zorg teruggedrongen wordt. Het principe: wie betaalt die bepaalt, mag hier niet gelden. Het gaat om een algemeen belang waar de winst-maximalisators met hun fikken af moeten blijven. Al die berichten over de hogere kosten van ziekte zijn er op gericht om ons meer te laten betalen en tegelijkertijd de vergoedingen te minimaliseren.

Zorgverzekering is eigenlijk een verkapte vorm van gedwongen winkelnering.
Iedereen is wettelijk verplicht zich te verzekeren. Je moet dus bij een van de verzekeringsmaatschappijen aankloppen, daar is geen ontkomen aan. Het verschil met een broodje kopen bij de bakker of vlees bij de slager is dat je er voor kunt kiezen om geen brood of vlees te kopen.
Dat je kunt kiezen uit een (afnemend) aantal verzekeringsmaatschappijen doet eigenlijk niet zo ter zake. Het maakt echt niet zoveel uit aan wie je betaalt, betalen moet je toch.

Waarom maken we aan deze privatiserings farce geen einde en nationaliseren we de zorgverzekering weer? Een groep normaal betaalde ambtenaren kunnen de zaak dan even goed regelen zonder kosten voor reclame, sponsoring, marmeren vloeren en muren, bonussen en winstuitkeringen. Wedden dat het niet duurder wordt?

1 comment: