Translate

Monday, August 6, 2012

De € en de slag bij Austerlitz

Het verband tussen de Euro en de slag bij Austerlitz.
Napoleon tijdens de slag bij Austerlitz
Dat verband is er natuurlijk niet maar toch zie ik iets gemeenschappelijks in het gedrag van de Europese leiders in de euro crisis en dat van de Russisch-Oostenrijkse legertop bij de slag bij Austerlitz in 1805. De overeenkomst viel mij op bij het lezen van Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj, waarin het verloop van de slag op uiterst boeiende wijze wordt beschreven. Het is geen historisch verslag maar biedt voldoende basis om daar een vergelijking aan te ontlenen.

De Russisch-Oostenrijkse legertop.
Die bestond uit Russische en Oostenrijkse generaals, de jonge keizers van Rusland en Oostenrijk waren bij het slagveld aanwezig en hoewel ze de troepen niet persoonlijk aanvoerden, oefenden ze op een cruciaal moment toch een fatale invloed uit. De geallieerden bevonden zich op het plateau van Pratzen en de Fransen waren gelegerd in de heuvels tegenover hen. Tussen beide legets liep een lager gelegen riviertje. De geallieerden waren in de overmacht en bevonden zich op een strategisch betere positie. Op de avond voor de slag werden aan de geallieerde kant gedetailleerde en complexe marsorders voor de slag uitgeschreven zonder dat men precies wist wat de Franse opstelling was. De enige die er zich tegen verzette was generaal Koetoezov maar hij delfde het onderspit.

Het verloop van de slag.
De geallieerden begonnen vroeg in de morgen met het oprukken van de troepen. Er was nog weinig licht en in vallei die de partijen scheidde hing een zware mist. Aan de linkerflank van de geallieerden kwam men al vrij snel in contact met de Fransen. Die maakten daar een hoop kabaal om de indruk te wekken dat van die kant de aanval zou komen. Iets dergelijks gebeurde ook aan de linkerflank. De geallieerde versterkten beide flanken ten koste van het centrum. Men ging hoofdzakelijk op de geluiden en berichten af want de mist belemmerde het zicht.  De oude en voorzichtige generaal Koetoezov had de troepen in het centrum een eind laten oprukken maar liet ze een eind voor de mist halthouden en wachtte totdat alle colonnes gearriveerd waren. Ondertussen kwamen de beide jonge keizers aan galopperen en wonden zich op over het trage optreden van generaal Koetoezov. Onder druk van tsaar Alexander gaf Koetoezov het sein voor de aanval. Ondertussen was de Franse hoofdmacht die zich precies voor het verzwakte centrum van de geallieerden bevond, ongemerkt de vallei overgestoken en gingen tot de aanval over, juist nadat de Russen in beweging waren gekomen. De schrik onder de Russen bij deze totaal onverwachte aanval was groot en er brak in het centrum een algehele paniek uit. De slag was toen al verloren.

Waar zitten de overeenkomsten met onze huidige leiders?
Generaal Koetoezov tijdens de slag bij Borodino
De geallieerden onderschatten de tegenstander. Onze leiders hebben het Griekse probleem onderschat en lijken ook het Spaanse probleem te onderschatten. Griekenland heeft in vergelijking tot het geheel maar een heel kleine economie die wij gemakkelijk kunnen opvangen, zo heette het nog geen jaar geleden.
De geallieerden schreven gedetailleerde en complexe marsorders uit zonder te weten wat de Franse opstelling was. Komt u dit soort onbegrijpelijke onbenul niet vreselijk bekend voor? Men creëerde destijds de euro zonder te letten op de discrepantie tussen de Noord-Europese en Zuid-Europese economieën. Dat komt ons nu duur te staan.
Bij de planning van de slag werden de meningen van Koetoezov en anderen die tot voorzichtigheid maanden, min of meer weggehoond. Komt u dat niet bekend voor? Euro-sceptici zijn vanaf het begin weggezet als achterlijke idioten die nergens benul van hadden. Achteraf blijken ze gelijk te hebben gehad.

Hoe liet het verder af?
 De verguisde generaal Koetoezov kreeg later het opperbevel toen Napoleon Rusland binnenviel. Koetoezov liet het leger van Napoleon zichzelf doodlopen in de eindeloosheid van de Russische steppen en lokte ze in de val van de barre winter. Hoewel Koetoezov enkele veldslagen leverde werd het leger van Napoleon vooral door de omstandigheden verslagen.
Het is te hopen dat er in Europa een Koetoezov opstaat die ons uit de misere leidt en niet erin zoals men nu doet.

No comments:

Post a Comment