Translate

Thursday, August 2, 2012

Doe alles wat goed is

Een geweldig mooie aanwijzing.
Meisje met brede hoed - Cesar van Everdingen
Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, aan alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn.
Dit zijn woorden van de apostel Paulus die hij schreef in zijn brief aan de Filippenzen ergens aan het begin van het vierde hoofdstuk. Paulus was een complexe denker en niet alles wat hij schreef is even gemakkelijk om te lezen, maar er zijn in zijn werk vele schitterende juweeltjes te vinden. Als je nog nooit iets van hem gelezen hebt, probeer het dan eens, bijvoorbeeld met de context van het bovenstaande citaat.

Kijk even om je heen en je ziet dat het waar is.
Wanneer ik een boos stukje over Griekenland schrijf dan is mijn hoofd niet vervuld van edele, rechtvaardige, zuivere en liefelijke gedachten, laten we eerlijk zijn. Het is geweldig als dan na zo'n oprisping (gisteren schreef ik over Griekenland) de andere dag geheel iets anders in je gedachten komt en het negatieve verdringt. Het gaat er om dat de basistoestand van je gedachten altijd positief is. Je kan uit je slof schieten, dat is menselijk, maar zorg er voor dat je weer in een positieve attitude terugkeert.

Stemming en attitude kan een keuze zijn.
Je kan niet tegelijkertijd vrolijk en verdrietig zijn, of lieflijk en boos en lelijk. De aanwijzing van Paulus is heel mooi in dit opzicht. Hij zegt: Schenk aandacht ..... Dat is dus een actieve stap. Je verlegt je aandacht naar alles wat waar is en alles wat lof verdient. Het resultaat is dat de God van de vrede bij u zal zijn.

Wanneer je niet in God gelooft dan hoeft dat geen belemmering te zijn om je aandacht op het goede te richten. Wanneer je dat doet dan maken negatieve gedachten plaats voor positieve gedachten. En laat je verbazen met de mooie dingen dat tot gevolg heeft. Het is een keuze. De beloning volgt.

Ik wens je, gelovig of niet, een liefelijke dag toe.


No comments:

Post a Comment