Translate

Thursday, August 9, 2012

Feodaal belastingstelsel

Wij zijn een democratie maar ons belastingstelsel is feodaal.
Marinus van Reymerswaele,
De Tollenaar (belastingambtenaar)
Let op de magere belastingbetalers!
Nederland is een democratie, hoe we ook kunnen mopperen op ons land, dat feit is niet te ontkennen. Prins Claus zei ooit: "Nederland is in feite een republiek met een erfelijk staatshoofd." Inderdaad, we zijn monarchistische republikeinen. Onze ontstaansgeschiedenis is republikeins en sinds mensenheugenis is Nederland democratisch. Ons koningshuis is niet meer dan een toefje slagroom op een taart. Zolang we dat leuk vinden is het prima. Toch zitten we opgescheept met een door en door feodaal belastingstelsel, waar niets democratisch aan is.

Hoezo is ons belastingstelsel feodaal?
In vroegere tijden regeerden in heel Europa feodale heersers, koningen, keizers en andere zelfbenoemde leiders. Die hadden voor de instandhouding van hun macht geld nodig en ze bedachten allerlei soorten van belastingen om aan geld te komen. Tsaar Peter de Grote in Rusland liet zelfs belasting op baarden heffen. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het hem in dit geval niet primair om geld ging maar hij wilde de baarden uit het straatbeeld verwijderen om zijn land een moderner aanzien te geven. De reden voor de rommelige en ondoorzichtige wijze van belastingheffing is het aloude motief van verdeel en heers. Door dat feodale principe wordt ons belastingstelsel tot op de dag van vandaag bepaald. Het hoort volstrekt niet in een democratie thuis.

Het verdeel en heers principe van ons belastingstelsel.
Wij betalen via veel verschillende soorten belasting geld aan de staat. Inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, successierechten, het kwartje van Kok, accijns op drank, sigaretten en brandstof, extra belasting bij de aankoop van een nieuwe auto, belasting op het gebruik van een auto van de zaak, dividendbelasting, belasting zware motorrijtuigen, schenkbelasting, assurantiebelasting en nu heb ik het niet eens over de gemeentelijke belastingen en de heffingen van provincies en waterschappen.

Het gevolg is dat niemand een flauw idee heeft hoeveel belasting hij of zij betaalt en dat is precies de bedoeling. We mogen helemaal niet weten hoe groot de belastingdruk is anders zouden we massaal in opstand komen. Het geraffineerde van dit stelsel is dat het telkens een andere groep treft. Op die manier kan je het volk stapje voor stapje blijven uitmelken zonder dat er veel rumoer ontstaat. Deze slinkse praktijk is feodaal en hoort helemaal niet in onze democratie thuis.

Hoe zou het dan anders moeten?
Het belastingstelsel zou volkomen transparant moeten worden gemaakt en daarom sterk vereenvoudigd moeten worden. Ik denk aan de volgende belastingen:
- inkomstenbelasting met een gelijk percentage voor iedereen, belastingvrije voet voor armen, geen     aftrekposten. Met een maatschappelijk aanvaardbaar percentage.
- omzetbelasting
- vennootschapsbelasting, huidig tarief handhaven om de bedrijven niet de nek om te draaien.
- wegenbelasting als opslag op de brandstofprijs
Geen gemeentelijke, provinciale en waterschap-belastingen.
AOW premies en zorgpremies handhaven.

Maar dan komt er toch veel te weinig geld binnen?
Ja, maar dat is nu juist de bedoeling. Alle stiekeme vormen van belastingheffing zijn weg. Moet er werkelijk meer geld bij dan zou dat met een referendum door het volk moeten worden goedgekeurd.
Alleen dan hebben we een echte democratie.
No comments:

Post a Comment