Translate

Tuesday, August 21, 2012

Tolerantie in de Islam

De blasfemie-wet in Pakistan.
Als je in Pakistan van blasfemie wordt beschuldigd dan loop je het risico ter dood te worden veroordeeld. De laatste tijd overkomt dat veel Christenen in Pakistan. Men heeft bijvoorbeeld een probleem met een Islamitische buurman (bijvoorbeeld over een huis of een stuk grond) en deze beschuldigt de Christen buurman van blasfemie. Bewijs hoeft hij niet te leveren want volgens de Islamitisch recht is het getuigenis van een Moslim man twee keer zoveel waard dan dat van een vrouw, Christen of Jood. Nadat de Christen buurman een kopje kleiner is gemaakt ontfermt de Moslim buurman zich genadiglijk over zijn huis of stuk grond.

Dit keer heeft mijn column geen bijpassend plaatje want ik kon voor deze krankzinnigheid geen geschikte afbeelding vinden.

Zelfs zwakbegaafden zijn niet veilig.
Recentelijk is er oproer ontstaan over een zwakbegaafd Christenmeisje, lijdend aan het syndroom van Down, dat een koran verbrand zou hebben. Dit gerucht veroorzaakte hevige onlusten. Het meisje is gearresteerd en de ouders van het meisje zijn om hun 'eigen veiligheid' in verzekerde bewaring gesteld.
Politici durven deze krankzinnige wetgeving niet aan te pakken. De laatste Pakistaanse politicus die er over begon is daarna vrij snel vermoord.

Een ander geval.
Asia Bibi, een Pakistaanse Christin, is een paar jaar geleden wegens godslastering ter dood veroordeeld. Haar beschuldigers zijn Moslims die iets tegen haar hadden. Ze ontkent het maar haar getuigenis is niets waard want ze is een vrouw en nog Christen ook. Het vonnis is nog niet ten uitvoer gebracht. Mocht ze vrijgelaten worden dan staan er een paar oprechte en trouwe moslimbroeders klaar om haar alsnog ter dood te brengen. Deze lieden met hun luidkeels uitgesproken intentie lopen gewoon vrij rond.

Oproep aan Nederlandse Moslims.
Ben je een Nederlandse Moslim en ben je net als ik verontwaardigd over deze rechtsverkrachting in Pakistan in de naam van de Islam, dan roep ik je op om de afkeuring van de blasfemie wet te laten blijken. Bijvoorbeeld door commentaar op dit artikel te leveren of het te retweeten.

No comments:

Post a Comment